Jeste li umorni od lopatanja snijega i zamrznutih prilaza?

Grijaći kabeli postavljeni u podlogu osiguravaju vam kolne prilaze, stubišta i ulazne pred prostore bez nakupina snijega i leda tijekom cijele zime. Također možete izbjeći rizik ozljeda uzrokovanih zamrznutim prilazima vašoj kući.

Grijaći kabeli mogu se ugraditi direktno u vrući asfalt ili beton te ispod betonskih ili kamenih opločnika. Na vama je izbor hoćete li grijače postaviti ispod većih površina ili samo tamo gdje ih najviše trebate; ispod kolotraga automobila, stubišta ili ulaznih prostora.

Grijaćim kabelima za otapanje snijega lako je upravljati korištenjem termostata posebno dizajniranih za tu namjenu. Ti termostati osiguravaju da se grijači uključuju samo kad je istovremeno mokra grijana površina i kad je temperatura poda ispod namještene a isključuju se kad jedan od tih dvaju uvjeta prestanu. Na taj način grijači za topljenje snijega troše daleko manje električne energije nego što većina ljudi misli.

Grijanje kolnika i pristupnih rampi

Kod svih vanjskih instalacija podnih grijanja potreban je poseban oprez prilikom prekrivanja grijačih kabela.Ne bacajte kamene ploče po grijaćim kabelima. Ukoliko se grijači prekrivaju vrućim asfaltom isti ne smije imati temperaturu preko 160°C. Nakon pravilnog polaganja grijača potrebno je grijače prvo ručno prekriti tankim slojem asfalta a tek nakon toga položiti deblji sloj i nabiti ga.

Ukoliko se grijači postavljaju u beton važno je da je podloga stabilna i da je beton kompaktan.

Grijanje stubišta

Grijaći kabeli u stubišta polažu se uzduž stuba tako da leže samo na horizontalnim površinama. Kabeli se prekrivaju 30-50mm debelim slojem betona ili kamenim pločama uronjenim u mort.

Grijaće kabele potrebno je postaviti na jednak razmak te izbjegavati gušće polaganje grijača kako ne bi došlo do nejednake temperature kabela i grijane površine i do pregrijavanja ili, u najgorem slučaju, pregaranja grijača. Otpor izolacije grijača potrebno je izmjeriti prije i odmah nakon prekrivanja. Korisno je znati da je otpor izolacije grijača nešto slabiji kod visokih temperatura kao kod, na primjer, polaganja grijača u vrući asfalt.

Zaštita od smrzavanja

Grijaći kabeli savršeni za zaštitu od smrzavanja cijevi i ostalih osjetlijivih dijelova građevina izloženih niskim temperaturama te za sprečavanje većih šteta uzrokovanih smrzavanjem. Primjerice puknuće cijevi zbog smrzavanja može uzrokovati velike štete uzrokovane prodorom vode u građevinu. Drugi česti problem su začepljeni kišni odvodi koji onda uzrokuju padanje snijega i leda s krovova. To može ugroziti ljude i životinje te učiniti okolinu nesigurnom. U gradskim područjima obveza je vlasnika nekretnine ili stanara zgrade osigurati da se ljude na pločniku i cestama ne izloži opasnosti.
Postavljanje grijaćih kabela u kišne odvode uspješno sprečava padanje leda i snijega s krova, jeftino i sigurno.

Treći slučaj kad je zaštita od smrzavanja nužna je kod hladnjača. Hladnoća iz hladnjača može prouzročiti smrzavanje podzemne vode te pucanje temelja hladnjača koje je teško i skupo sanirati. Takvi problemi lako i sigurno mogu se izbjeći instaliranjem grijaćih kabela u pod hladnjača.
Grijanje zemlje je također područje gdje se koriste grijaći kabeli, na primjer kod grijanja nogometnih terena da ne dođe do smrzavanja zemlje.

Grijanje temelja zgrada

Štete uzrokovane smrzavanjem temelja zgrada teško je i skupo sanirati. Grijaći kabeli ugrađeni u temeljima uspješno će to spriječiti. Grijaći kabeli mogu se ugraditi prilikom betoniranja temelja ili naknadno direktno na vanjski dio temelja. Pogledajte sliku niže.

Potrebna snaga

Kad se radi o podovima izgrađenim direktno na zemlji tada je 20-25W/m temelja dovoljno. Kad postoji zračni prostor unutar vanjskih zidova tada se ta snaga povećava na 30-35W/m temelja.

Termostatska kontrola

Gubici topline same zgrade obično su dovoljni da ne dođe do smrzavanja temelja a grijaći kabeli su tu samo kao dodatna zaštitna mjera. Grijaći kabeli trebali bi se postaviti u kombinaciji s termostatom sa senzorom smještenim u razini s grijačima između krakova grijača.

  1. Grijaći kabel – dva načina ugradnje
  2. Grijaći kabeli ugrađeni u pod zgrade

Izvor: GRIJANJE LEHNER d.o.o.

GRIJANJE LEHNER d.o.o.
GRIJANJE LEHNER d.o.o.
Dostupnost asortimana na području cijele Hrvatske.
Izdvajamo

Izdvojeni proizvodi