Taj Mahal jedno je od novih sedam svjetskih čuda proglašenih 8.srpnja 2007.g. Iako ima mnogo mitova i kontroverzi oko ove građevine, ostaje činjenica da on i dalje privlači milijune turista godišnje.

Najpoznatija priča oko 'Srca Indije' ide ovako: Maharadža shah Jahan oženio se svojom trećom ženom, kasnije poznatijom pod imenom Mumtaz Mahal ('voljeni ukras dvora'). Ona mu je ubrzo postala najdraža. No, pri porodu njihovog četrnaestog djeteta, Mumtaz umire. U velikoj boli i žalosti, shah Jahan daje izgraditi mauzolej – vječnu grobnicu za svoju voljenu.

Gradnja je počela 1632.g. u Agri, na južnoj obali rijeke Yamune (sjeverna Indija). Navodno ga je gradilo 20 000 ljudi, zajedno sa 1000 slonova koji su dopremali materijal iz Indije i Azije (skupi kamen i mramor), iz Kine (kristal), iz Perzije (tirkiz)…S obzirom da je građen na nestabilnoj riječnoj obali, morali su se postaviti bunari ograđeni drvetom te ispunjeni kamenjem i željezom. Dokumenti pokazuju da je glavni arhitekt bio Ustad ‘Isa, glasoviti islamski arhitekt toga doba.

Gotovo cijeli Taj Mahal sagrađen je od bijelog mramora. U glavnoj odaji je spomenik Mumtaz Mahal i shaha Jahana s njene lijeve strane. Lukovičasta kupola visoka 75 metara, nadvisuje grobnicu. Sagrađena je od opeke obložene bijelim mramorom. Vrh kupole dekoriran je cvijetom lotusom. Na vrhu je bio zlatni šiljak od 10 metara, ali su ga britanski kolonizatori skinuli i rastalili, te je sada od bronce. Oblik kupole naglašen je sa četiri manje kupole, a u kutovima podnožja stoje minareti, četiri tornja visine više od 40 metara svaki. Upravo oni naglašavaju simetriju po kojoj je Taj Mahal specifičan – sve je simetrično (sklad proporcija).

Na nižoj razini nalaze se grobovi Mumtaz Mahal i shaha. Budući da muslimanska tradicija zabranjuje dotjerane dekoracije grobova, njihovi grobovi leže u relativno običnoj kripti. Glave su im okrenute desno, prema Meki. Na godišnjicu smrti shaha Jahana, rijetki mogu ući i pogledati stvarne grobove.

Unutrašnjost je ukrašena dragim i poludragim kamenjem. Zidovi su visoki oko 25 metara. Također su na zidovima ispisani citati iz Kurana na odabrana mjesta. Vanjska dekoracija jedna je od najboljih u mogulskoj arhitekturi; dekorativni elementi su ili kaligrafija, apstraktne forme ili vegetativni motivi.

Pomoćne zgrade isto su od opeke, ali obložene crvenim pješčarom. Te dvije zgrade također su simetrične; jedna je džamija, dok je druga kuća za odmor.

U zadnjoj godini izgradnje (1648.), u Agru se vraćaju Jahanova tri sina. Jedan od njih, Aurangzeb, ubija svoju braću, a oca stavlja u tamnicu iz koje je imao pogled na Taj Mahal. Umro je 1666.g. te ga Aurangzeb sahranjuje do Mumtaz Mahal. Neki smatraju da je to napravio iz zlobe, jer je time narušena savršena simetrija grobnice. Shah Jahan navodno je želio izgraditi svoju grobnicu koja bi bila identična Taj Mahalu, ali u crnom mramoru, s druge strane rijeke, te bi ih spojio srebrnim mostom.

Jedan od najpoznatijih mitova je taj da je shah po završetku gradnje dao odsjeći glave ili ruke radnicima te palce arhitektima kako ne bi ponovno mogli sagraditi nešto ovako veličanstveno.

Ana Despot

Izdvajamo

Izdvojeni proizvodi