Slika 1: Izložbeni prostor IPO cleaning – Bagno; korišteni sustav: Ultratop sustav i Mapefloor sustav 34

Tehnološke smjernice moramo pratiti u svim područjima uporabe – od objekata industrijskog tipa do stambenih objekata kako bi odabrani sustavi odgovarali propisanim zahtjevima u pogledu trajnosti, funkcionalnosti i postojanosti završnih podnih obloga.

Giovanna Novella, Mapei S.p.A., područje industrijskih podova i Cristiano Maltese, laboratorij za istraživanje i razvoj, Mapei S.p.A

Monolitne podne obloge na bazi reaktivnih smola i cementa

Brzi razvoj tehnoloških sustava u području podnih obloga uvjetovan je činjenicom da sustavi moraju odgovarati sve strožim zahtjevima u pogledu trajnosti, funkcionalnosti i postojanosti završnih podnih obloga. Postojanost i otpornost podne obloge ovise o njezinoj namjeni i planiranom mjestu ugradnje. Podne obloge moraju udovoljiti i zahtjevima kao što su estetski izgled te jednostavno čišćenje i održavanje, što je važno u svim područjima njihove primjene, od industrijskih postrojenja, prehrambene industrije, bolnica, trgovačkih centara pa sve do poslovnih objekata i stambenih prostora.

Ovu vrstu podnih obloga obilježava i način ugradnje, dakle ručno nanošenje mase, koja je zbog brojnih kombinacija boja i završnih obrada uvijek jedinstvena i predstavlja kompromis između estetskih potreba naručitelja i spretnosti izvođača. U području podnih obloga na bazi reaktivnih smola i cementa, Mapei je razvio seriju tehnološki naprednih sustava koji, s obzirom na mjesto ugradnje (javni, industrijski, poslovni ili stambeni prostor) imaju dobra funkcionalna i dekorativna svojstva; sustav Mapefloor obuhvaća cjelovitu liniju proizvoda na bazi epoksidnih i poliuretanskih smola s odabranim punilima, dok je sustav Ultratop na osnovi cementa, s brzim vezanjem i stvrdnjavanjem, a ovisno o odabranim punilima i završnoj obradi površinski se može obraditi po željama projektanta odnosno investitora.

Glavni uzroci oštećenja industrijskih podnih obloga

Sustavna i pažljiva analiza uzroka oštećenja industrijskih podnih obloga, pomaže u njihovom planiranju i zadovoljavanju kriterija trajnosti i postojanosti podne obloge. Željeni izgled podne obloge može biti narušen brojnim čimbenicima koji mogu biti u vezi s niskom kakvoćom građevinskih materijala, greškama prilikom ugradnje podne obloge ili ne- stručnim projektiranjem. Čimbenike oštećenja podnih obloga obično možemo razvrstati s obzirom na mjesto oštećenja pa tako razlikujemo oštećenja nastala:

  • u nosivoj konstrukciji
  • u glazuri
  • u oblozi.

Neodgovarajuća kompatibilnost nosive konstrukcije sa završnom podnom oblogom, te time nastala vlačna i posmična naprezanja, mogu u konačnici dovesti do oštećenja sustava. Nepostojanje hidroizolacije ili neprimjereno izvedena hidroizolacija podne obloge također može pospješiti prijelaz kemijskih spojeva iz zemlje prema površini podne obloge. Površinsko nakupljanje takvih spojeva može uzrokovati velika estetska oštećenja ali i oštećenja cementne matrice. Beton je kompozitni građevinski materijal, podložan aktivnim utjecajima okoline. Treba naglasiti da sa stanovišta dimenzijske stabilnosti, beton nije stabilan građevinski materijal, već masa koja tijekom kemijskog procesa hidratacije radi. Ovo prostorno djelovanje izaziva naprezanja koja mogu nadjačati posmičnu i vlačnu čvrstoću betona što dovodi do nastanka pukotina i na kraju skraćuje trajnost betonske konstrukcije. Promjene dimenzija uslijed skupljanja betona mogu biti kontrolirane uporabom kemijskih dodataka i/ili odgovarajuće izvedenih konstrukcijskih, prividnih i rubnih dilatacija.

Konstrukcijske se dilatacije planirano izvode na istom mjestu u fazi ugradnje betona preko svih slojeva koji čine podnu konstrukciju. Radne se dilatacije izrađuju samo u dijelu pod- ne obloge iznad nosive konstrukcije te omogućuju promjene dimenzija uslijed stezanja betona. Ove dilatacije ne smiju imati utjecaj ni na funkcionalna, niti na estetska svojstva podne obloge. Izrađujemo ih na već dovršenoj podnoj oblozi i to mehaničkim putem kada beton dosegne takav stupanj čvrstoće da postane moguće izvesti čisti rez, bez mrvljenja rubova. Isto tako, betonska podna obloga mora biti odvojena od ostalih okomitih konstrukcijskih elemenata zgrade (zidova, stupova) kako bi se nesmetano moglo odvijati skupljanje i puzanje betona, te radi toplinskog rastezanja ili stezanja betona. Izrada radnih, rubnih, te prostornih dilatacija uzrokuje stvaranje pukotina u željenom, dakle kontroliranom smjeru i presjeku.


Slika 2: Showroom Ingram – Sansepolcro (AR); korišteni sustav: Ultratop sustav

Ukoliko oni nisu izrađeni na odgovarajući način, pojavit će se pukotine, a time i nastajanje estetskih i funkcionalnih nepravilnosti. Različita brzina sušenja i hidratacije cementnih podnih obloga kroz njezin presjek uzrokuje savijanje (engl. curling). Savijanje je posebno izraženo kod tankoslojnih preslojavanja i plivajućih izvedbi podnih obloga (parnih brana, postojećih obloga, …). Savijanje se može ublažiti već prilikom projektiranja pravilnim odabirom veličine dilatacijskih polja (dužina / širina < 3) te uzimanjem u obzir geometrijskog oblika na tlocrtu. Ugradnja betonske smjese s prevelikom količinom vode u smjesi također biva uzrokom savijanja podne obloge. Voda, naime, hlapi pri- rodnim putem, dakle neravnomjerno, a to povećava stezanje podne obloge i mogućnost nastanka pukotina. Umjesto prevelike količine vode, smjesi se dodaju plastifikatori ili superplastifikatori koji, s manjom količinom vode, zadržavaju istu obradivost smjese.

Betonske smjese ponekad sadrže i reaktivne agregate na osnovi opala, kristobalita, tridimita ili kalcedona. Ti minerali u prisutnosti alkalnog medija (alkalne supstance su sastojci portlandskog cementa) i vode (vlage iz okoline) reagiraju i uzrokuju alkalnosilikatnu reakciju. Produkt te reakcije je ekspanzivni hidrofilni gel koji s povećanjem svog volumena dovodi do nastanka nepravilnih pukotina iz kojih se cijedi bjeličasta koloidna tvar. Kako bismo poboljšali otpornost podne obloge u pogledu trošenja, na površinu ćemo nanijeti takozvani habajući sloj. Radi se o materijalu od smjese cementa, kvarca, korunda ili metalnih oksida (suha tehnika posipanja) ili dodavanjem vode (mokra tehnika).

Prianjanje habajućeg sloja na betonsku ploču ovisi o pravovremenom nanošenju. Ova pojava može dovesti do odvajanja habajućeg sloja koji će, osim estetskih nepravilnosti, smanjiti i funkcionalna svojstva poda. Ultratop sustav Cementna samoizravnavajuća dekorativna masa ULTRATOP, stvorena je za potrebe industrijskog sektora, no zahvaljujući svojim svojstvima, koristi se kako za javne tako i za stambene prostore. Visoka mehanička otpornost, tlačna čvrstoća i otpornost na habanje osnovne su karakteristike proizvoda. Upravo radi tih osobina, ULTRATOP za razliku od uobičajenih samoizravnavajućih cementnih masa koje se naknadno moraju "prekriti" podnom oblogom (parketom, keramikom…), ostaje nepokriven, kao pod za sebe i odliku je se visokom tlačnom čvrstoćom, te otpornošću na habanje uzrokovano učestalim prometovanjem vozila s gumenim kotačima unutar skladišta.


Slika 3: Poštanski ured – Peschiera Borromeo (MI); korišteni sustav: Mapefloor sustav 91

Ostala svojstva sustava su visoka razina samoizravnavanja, jednostavnost primjene na velikim, srednjim i malim površinama, brzina sušenja i vezanja. Očit je i njegov estetski aspekt: 6 razli- čitih boja može se koristiti samostalno ili se mogu međusobno miješati i time kreirati jedinstvene podove u bilo kojem tipu okoline.

Osnovni efekti podova izrađenih s Ultratop-om:

  • prirodan, u slučaju da se izvodi podna obloga kako bi se obnovila funkcionalnost površina oštećenih uporabom ili stalnim prometovanjem vozila. Takvi ambijenti su prisutni u tvorničkim halama, skladištima, trgovačkim centrima, podzemnim parkiralištima, supermarketima itd;
  • brušen i poliran, otprilike nakon dva dana od izlijevanja, nakon brušenja i poliranja ULTRATOP-a, značajno se mijenja krajnji estetski izgled. Brušenje i poliranje predviđa uporabu dijamantnih alata, čime pod dobiva novi izgled, površina postaje glatka, sjajna te reflektirajući svjetlo dobiva izgled prirodnog kamena.

Nakon brušenja i poliranja, površina ULTRATOP-a se zaštićuje nekim od namjenskih proizvoda, kako bi se dobio impregnirani pod koji istodobno zadržava ili povećava reflektivnost. Zanimljivo je primijetiti s estetske strane kako postupak brušenja ističe zrnca pijeska koja su sadržana u masi, dajući brušenoj površini efekt »papar i sol«;

  • teraco (terrazzo) za izvedbu podova sličnih antiknom "venecijanskim teracu". U tom se slučaju, ULTRATOP koristi kao vezivo, bilo da je pomiješan s prirodnim ili umjetnim agregatom, i nakon vremena potrebnog za vezivanje, primjenjuje se suho brušenje i poliranje. Kombinacije boja i oblika su doista beskrajne. Mapei predlaže da se za izvedbu teraco podova u smjesama koristi umjet ni agregat DYNASTONE COLOR. Tako izrađen agregat, cementne prirode, proizveden je uporabom akrilnih superplastifikatora "nanostrukturalne" linije Dynamon i omogućavaju do bivanje završnog proizvoda u potpunosti kompatibilnog s ULTRATOP-om, s mehaničkim karakteristikama sličnim onima prirodnog kamena ali s bojama koje se teško nalaze u prirodi, te je zaobljene forme. Zahvaljujući ovim inovativnim karakteristikama, podovi izvedeni s ULTRATOP-om i DYNASTONE COLOR-om, s jedne strane nude stoljećima staru tradiciju, a s druge strane nadmašuje mogućnosti tradicionalnih podnih obloga zahvaljujući tehnološkim inovacijama korištenih materijala te uspijevaju osjetno smanjiti vrijeme potrebno za postavljanje.


Slika 4: Skladišni prostor; korišteni sustav: Mapefloor I 320 SL Concept

Mapefloor sustav
Karakteristični po neprekidnim i monolitnim površinama, podovi od smola se već smatraju nezamjenjivim na tržištu u raznim prostorima kao što su skladišta, u prehrambenoj, kemijskoj i farmaceutskoj industriji, bolnicama, trgovačkim centrima, stambenim prostorima itd. Zajednički elementi svih vrsta podova od smola su ograničena debljina, izvedba na monolitnim površinama s ograničenim brojem spojeva, mogućnost izvedbe na starim ili novim površinama, a dekorativni efekt daju boja i ručna izvedba svakog radnika.

Kvaliteta i svrha podova od smola je usko vezana svojom sposobnošću ve zivanja na podlogu koja je prethodno odgovarajuće mehanički pripremljena. Visoka mehanička otpornost i otpornost na habanje dvije su karakteristike koje omogućuju široku primjenu smola u industrijskom i logističkom sektoru, od mehaniziranih skladišta, do kemijske, farmaceutske i prehrambene industrije. Ostale osobine koje na razne načine utječu na izbor podova od smola, ovisno o vrsti primjene, su potreba za savršenom ravnošću, različiti stupanj elastičnosti materijala, površinski izgled, glatki ili protuklizni efekt, jednostavnost čišćenja i održavanja. Ovaj posljednji argument je bitan za sva područja primjene: od mehaniziranih sustava velikih industrijskih kompleksa, osiguranja visokih higijenskih uvjeta unutar bolničkih kompleksa do održavanja u stambenim prostorima.

Posljednja karakteristika, koja podove od smole čini jedinstvenim i neponovljivim, može se povezati s njihovim estetskim aspektom, te bogatim ekspresivnim i dekorativnim mogućnostima. Efekt dobiven bojom i načinom nanošenja materijala, uz korištenje svih mogućih tehnika, (npr. izvedba sa moizravnavanjem, korištenje gletera, efekt "zamagljenja", posipanje, itd.) omogućava neograničene kreativne mogućnosti. Mapei je zauzeo vrlo važno mjesto na tržištu podova od smola zahvaljujući razvoju sustava visoke tehnologije te je u stanju zadovoljiti zahtjeve krajnjih korisnika. Mapefloor sustav nudi funkcionalna i dekorativna rješenja za svaku specifičnu primjenu. Različita rješenja su zanimljiva za sva područja primjene, jer omogućuju izvedbu podova s različitim vrijedno- stima mehaničke i kemijske otpornosti, sa ili bez hidroizolacije, s raznolikim završnim izvedbama i mnogostrukim mogućnostima odabira boja (prema tablici na vrhu stranice).

Ovo su sustavi velikog asortimana Mapefloor sustav, čije mu posebne karakteristike, kao što ćemo vidjeti, omogućavaju da zadovolje svaku specifičnu potrebu.

1. Protuklizne višeslojne obloge
Serijom 30 je moguće realizirati višeslojne protuklizne obloge za srednje lagani do srednje-teški promet, s jakom kemijskom otpornošću. Višeslojni se sustavi razlikuju po svojoj aplikacijskoj debljini: od 0,8 do 1,2 mm za Mapefloor sustav 31 i od 3 do 3,5 mm za Mapefloor sustav 32. Također je moguće izvesti višeslojne obloge Serijom 50, ali i na podovima bez hidroizolacija, primjerene za manja kemijska opterećenja. U grupi paropropusnih sustava su: Mapefloor sustav 51, za debljinu od približno 3 mm i Mapefloor sustav 52, za debljinu od približno 5 mm.

Slika 5: Prehrambena industrija Maglio – Maglie (LE); korišteni sustav: Mapefloor sustav 33 i Mapefloor sustav 32

2. Samoizravnavajuće obloge
Tamo gdje podloge imaju izvedenu hidroizolaciju, moguće je izvesti samoizravnavajuće epoksidne obloge pomoću Mapefloor sustava 33. Također će za podove koji nisu izvede- ni s hidroizolacijom, biti neophodno upotrijebiti Mapefloor sustav 53, za debljine od približno 4 mm. Samoizravnavajuće podne obloge također se mogu izvesti pomoću sustava MAPEFLOOR I 320 SL CONCEPT. Ovaj sustav daje zrnasti efekt, dostupan je u 5 različitih boja a pogodan je izvedbu podova otpornih na habanje te za podloge s izvedenom hidroizolacijom.

3. Obnavljanje starih dotrajalih podova
Serija 90 namijenjena je izvedbi podova podvrgnutih srednje-teškom prometu, gdje se zahtijeva visoka kemijska otpornost. Uporabom Mapefloor sustava 91, moguće je izvesti epoksidne obloge na bazi morta, konzistencije vlažne zemlje, bez otapala, za de- bljine od 6 do 15 mm.

4. Obloge s visokom kemijskom otpornošću
Obloge na bazi smola koje imaju visoku kemijsku otpornost, kakva se zahtijeva u prehrambenoj, kemijskoj, tekstilnoj industriji ili u pogonima za pročišćavanje voda, mogu se izvesti uporabom proizvoda na bazi cement-poliuretana. Ti proizvodi su MAPEFLOOR CPU/MF, samoizravnavajući proizvod visoke kemijske otpornosti, primjenjiv u debljini 3 do 4 mm i MAPEFLOOR CPU/HD, trokomponentni mort visoke kemijske otpornosti, velike mehaničke čvrstoće i otpornosti na velike temperaturne šokove, za industrijske podove debljine između 6 i 9 mm.

5. Protuprašna i protuuljna zaštita
Protuprašna i protuuljna zaštita može se izvestiti pomoću raznih sustava, ovisno o zahtjevima i stanju podloge: Mapefloor sustav 34, sustav za industrijske podove bez sadržaja otapala, za podloge koje imaju izvedenu hidroizolaciju. U slučaju da podloga nema hidroizolaciju, neophodno je koristiti Mapefloor sustav 61, epoksidni disperzivni sustav. Također je moguće izvršiti postupak zaštite od prašine i ulja pomoću Mapefloor sustava PU 65, poliuretanskog alifatičnog, bez sadržaja otapala, propusnog na vodenu paru, pogodnog za betonske podloge.

6. Dekorativni podovi
Za izvedbu dekorativnih podova s pregletanim ili "zamagljenim" izgledom na raspolaganju je Decor sustav 70, epoksipoliuretanski sustav bez sadržaja otapala, s visokom otpornošću na habanje, izvediv u debljini od 1,5 do 3 mm. Ovaj sustav omogućuje izvedbu podova koji podnose srednji promet, gdje je potrebna glatka ili hrapava površina, na primjer u stambenim objektima, trgovinama, izložbenim prostorima, uredima i trgovačkim centrima.

Za više informacija o navedenim proizvodima pogledajte tehničke listove dostupne na web stranici: www.mapei.com

Izvor: MAPEI CROATIA d.o.o.

MAPEI CROATIA d.o.o.
MAPEI CROATIA d.o.o.
Internet adresa

Društvene mreže

Prodaja i tehnička podrška na području Zagreba i Zagrebačke županije.
{{ errors . name[0] }}
{{ errors . email[0] }}
{{ errors . location[0] }}
{{ errors . phone[0] }}
{{ errors . message[0] }}
Zapamti me

Vaš upit je uspješno poslan!

Kopija upita je poslana na Vašu e-mail adresu. Očekujte odgovor u roku od 24 - 48h. Ukoliko odgovor niste dobili, kontaktirajte nas na e-mail adresu koju smo naveli u kopiji upita.
Izdvajamo

Izdvojeni proizvodi