Sustavi industrijskih i dekorativnih podova na osnovi smola i cementa


SLIKA 1: MAPEFLOOR CPU/RT svojom visokom kemijskom otpornošću, velikom mehaničkom čvrstoćom i otpornošću na velike temperaturne šokove idealan je za primjenu u prehrambenoj industriji.

Suvremeni proizvodni procesi i brz tehnološki napredak na području podnih obloga temelji se na razvoju kvalitetnih sustava podnih obloga koji moraju zadovoljiti sve strožije zahtjeve u pogledu trajnosti, funkcionalnosti i postojanosti. Visoka mehanička čvrstoća, postojanost te dobra otpornost na habanje i djelovanje različitih kemikalija u kombinaciji s minimalnim zahtjevima u pogledu održavanja samo su neke od osobina podnih površina koje projektanti i investitori zahtijevaju u fazi planiranja i izvođenja radova na podovima.

Betonski podovi u većini slučajeva nemaju sva svojstva koja se očekuju od podova u industrijskim i drugim opterećenim prostorima. Stoga su se, tijekom sada već višegodišnje uporabe, dobrima i prikladnima pokazali podovi izrađeni na osnovi specijalnih cementnih smjesa, epoksidnih te poliure-tanskih smola.

U suvremenim kretanjima arhitektonske djelatnosti bivaju prepoznata brojna iznimna svojstva podova koja su do sada bila važeća samo za industrijske podove, pa je tako nastao novi trend koji nameće izvođenje takozvanih industrijskih podova u prostore u kojima se zahtijeva moderan estetski izgled.

Industrijski podovi

Iz samog je naziva jasno da su industrijski podovi prvenstveno namijenjeni za prostore koji su svakodnevno izloženi povećanim prometnim opterećenjima. Prevoženje teških tereta, opterećenja teškom radnom mehanizacijom, temperaturne oscilacije i razlijevanje raznih kemikalija u takvim su prostorima više pravilo nego iznimka. Stoga je već u fazi projektiranja posebnu pažnju potrebno usmjeriti na predviđena opterećenja kojima će pod biti izložen tijekom upotrebe te odabrati sustav koji će ta opterećenja lako podnositi bez istodobnog gubitka svojih osnovnih svojstava. Od mehaničkih opterećenja važna su, prije svega, očekivano opterećenje, dinamički faktori izazvani prometom u prostoru, otpornost na habanje te mehanička oštećenja, osobito na udarce i padove teških predmeta.

U posebnim slučajevima pažnju treba posvetiti i toplinskim opterećenjima, posebno prisutnima u prostorima prehrambene i metaloprerađivačke industrije, koja dovode do ekstremnih temperatura, izmjeničnog smrzavanja i otapanja te toplinskih šokova. Prije odabira industrijskog poda važno je uzeti u obzir i njegovu eventualnu izloženost sunčevoj svjetlosti uz koju istovremeno dolazi i ultraljubičasto zračenje, provjeriti kakva su očekivana kemijska opterećenja te jesu li prisutni negativni tlakovi zbog moguće kapilarne vlage u podlozi.

Nakon što svi gore navedeni čimbenici budu poznati, na odabir sustavnog rješenja još utječu i željeni izgled, boja te površinska struktura odabranog poda, kao i mogući dodatni zahtjevi u vezi sa zaštitom od proklizavanja, električnom provodljivošću, svojstvima protupožarne zaštite te, svakako, i zahtjevnost održavanja i čišćenja izvedenog industrijskog poda.

Razumljivo je da su takvi podovi prilagođeni uporabi u industriji koja se, kao takva, jako razlikuje od kvalitativnih, osobito estetskih očekivanja u neindustrijskim ambijentima. Zbog logističkih i manipu-lativnih razloga te s ciljem osiguravanja neometanog rada industrije takve prostore treba opremiti podovima koji raspolažu odgovarajućom mehaničkom, toplinskom i kemijskom otpornošću, a koji su istovremeno jednostavni za čišćenje i održavanje te jednako tako kompatibilni s normama sigurnosti i zaštite na radu. Estetski izgled ima sekundarno značenje kod ove skupine podova.

Dekorativni podovi

Zadnjih je godina primjetna praksa pojačane implementacije industrijskih podova u javne i privatne prostore kao što su trgovački centri, bolnice, škole, zračne luke, sportski objekti, javne i privatne garaže i slično. Riječ je o površinama koje traže jednostavno održavanje, postojanost, funkcionalnost, ali i estetsku prihvatljivost. U omiljena i najdjelotvornija rješenja ubrajaju se sustavi na osnovi specijalnih cementnih smjesa (sustav Ultratop), odnosno sustavi na osnovi epoksidnih i poliuretanskih smola (Mapefloor sustavi). Svaki od nabrojenih sustava ima svoje prednosti koje se mogu primijeniti ovisno o specifičnim zahtjevima pojedinih objekata.

Treba naglasiti da industrijski podovi predstavljaju izuzetnu mehanički otpornu površinu koja se korištenjem može oštetiti. To su najčešće mikrooštećenja u čije se pukotine s vremenom nakuplja prljavština koja utječe na estetski izgled. Sama funkcionalnost ipak ostaje nepromijenjena, dok se estetski učinak gubi, što nikako nije poželjno kod dekorativnih podova. Ovaj problem moguće je riješiti primjenom zaštitnih završnih premaza na osnovi akrilnih, odnosno poliuretanskih smola kojima, osim učinka zaštite, ostvarujemo i različite estetske efekte na površini ovisno o odabranom premazu (matirani, polumatirani ili sjajni izgled površine).

Razlozi odabira industrijskih, odnosno dekorativnih podova

Industrijski i dekorativni podovi osiguravaju mehaničku i kemijsku otpornost podne obloge. Kemijska reakcija među objema komponentama reakcijskih smola, odnosno specijalni dodaci koji su sastavni dio cementnih industrijskih ili dekorativnih smjesa za podove stvaraju površinu sa znatno poboljšanim mehaničkim svojstvima, što je daleko bolje od uobičajene betonske podloge. Ove se veze ostvaruju kemijskim spajanjem smola i specijalnih cementnih smjesa te sposobnošću prionjivosti za podlogu. Ovakvi podovi imaju dodatnu prednost u smislu mogućnosti izvedbe kontinuiranih površina (bez dilatacija), izuzetno su čvrsti te do neke granice omogućuju fleksibilnost, što povećava postojanost poda čak i u slučaju udarnih i toplinskih opterećenja. Daleko veće tlačne čvrstoće ovakvih podova povećavaju otpornost površine na točkasto opterećenje, čime pojačavaju i nosivost osnovne podloge.

U nastavku su neke od prednosti ovakvih podova:

 • čvrstoća i mehanička svojstva
 • visoka otpornost na habanje
 • visoka otpornost na udarce
 • otpornost na kemikalije
 • higijena
 • niski troškovi održavanja
 • atraktivan izgled
 • sigurnost

Dekorativni industrijski podovi donijeli su potpuno novu dimenziju oblikovanja prostora. Širok spektar različitih završnih obrada, široka paleta nijansi boja, različiti dodaci, posipavanje kvarcnim pijeskom, odnosno dekorativnim listićima, daju potpunu slobodu oblikovanja. Stoga su sustavi dekorativnih industrijskih podova prikladni za sve prostore kod kojih se, osim visokih tehničkih zahtjeva, postavlja i pitanje dobrog izgleda i kvalitetnog dizajna.

Kako odabrati odgovarajući industrijski ili dekorativni pod?

Pri odabiru optimalnog sustava poda, s obzirom na predviđenu namjenu prostora, treba uzeti u obzir različite faktore te prema njima prilagoditi odabir odgovarajućeg sustava.

SLIKA 2: Mapefloor sustav 32, višeslojni protuklizni industrijski sustav za podove s visokom kemijskom otpornošću.

Najvažniji faktori pri odabiru odgovarajućeg sustava su:

 • Namjena prostora: Pomoću informacija o namjeni prostora dobit ćemo i podatke o predviđenim opterećenjima kojima će pod biti izložen, kao i o tome koja su specifična svojstva kojima budući pod mora raspolagati (antistatičnost, otpornost na prokliza-vanje, toplinska otpornost, otpornost na kemikalije ili mehanička opterećenja te zahtjevi u pogledu higijenskih normi kojih se u prostoru mora pridržavati).
 • Stanje postojeće podloge: Razlikujemo izradu poda na postojećoj staroj podlozi odnosno izvođenje radova na novim podovima. Važnu ulogu pri tome imaju i tehničke značajke podloge koju nadograđujemo (čvrstoća, kon-taminiranost, vlažnost, površinska hrapavost, ispucanost i sl.).
 • Željeni krajnji izgled: Estetski zahtjevi investitora, odabir odgovarajuće nijanse boje prema RAL skali boja, zahtjevi u vezi s posebnim efektima i površinskom strukturom izgrađenog poda.
 • Lokacija poda: U smislu izvedbe na vanjskim ili unutarnjim (natkrivenim) p ovršinama.
 • Cijena: Pojedinačna rješenja međusobno se razlikuju u cijeni. Ovisno o stanju podloge i zahtjevima investitora, pojedinačni se segmenti sustava mogu izuzimati ili dodavati u sustav izvođenja radova, što u konačnici dovodi do različitih cijena izvedenih radova, ali neizbježno i do različitih karakteristika izgrađenog poda.

SLIKA 3: Mapefloor sustav 52, sustav paropropusnih epoksidnih podova pogodnih za prostore bez izvedene hidroizolacije.

Pravilan odabir odgovarajućeg sustava izvedbe gotovo je nemoguć bez dogovora između projektanta, investitora, izvođača radova i dobavljača potrebnih materijala. Zato Mapei Tehnička služba osigurava besplatno savjetovanje u svim fazama: od same idejne faze projekta pa sve do završnih radova. Mapei nudi tehničku podršku izradom odgovarajućih tehnoloških smjernica, kalkulacija troškova te sudjelovanjem prilikom izvođenja radova na gradilištima.

Mapei sustavi i rješenja za industrijske i dekorativne podove

Nastavno na već spomenute čimbenike koji su važni pri izboru odgovarajućeg poda, Mapei je u svojim centrima za istraživanje i razvoj razvio sustave koji mogu udovoljiti svim potrebama investitora, bilo da je riječ o podovima koji moraju zadovoljiti svojim mehaničkim svojstvima, otpornošću na kemikalije, biti u skladu s najvišim higijenskim zahtjevima, osiguravati niske troškove održavanja, bilo da trebaju pratiti trendove svojim atraktivnim završnim izgledom. U nastavku ćemo opisati neke od sustava koji mogu olakšati pronalazak optimalnog rješenja za podove.

SLIKA 4: Epoksidni podovi u poslovnim prostorima prema visokim estetskim zahtjevima.

Paropropusni ili paronepropusni pod

Prije odabira završne teksture poda najprije je potrebno odabrati vrstu poda kojeg ćemo ugraditi ovisno o projektom predviđenom hidroizolacijskom sustavu. Ako je projektom predviđena hidroizo-lacija pri gradnji novih objekata ili ako hidroizolacija postoji kada govorimo o obnovi postojećih podova, tada možemo razmatrati opcije paronepropusnih sustava.

U praksi se upravo ovakvi sustavi najčešće i ugrađuju. U našim laboratorijima za istraživanje i razvoj razvili smo sljedeće sustave:

 • paronepropusni sustavi – Mapefloor sustavi serije 30
 • paropropusni sustavi – Mapefloor sustavi serije 50
 • sustavi za parkirališta i garaže – Mapefloor Parking sustavi
 • sustavi podova s visokom kemijskom otpornošću – Mapefloor CPU sustavi
 • dekorativni sustavi na osnovi smola -Mapefloor Decor sustav
 • sustavi na osnovi cementa – Ultratop i Ultratop Loft sustavi.

Paronepropusni sustavi – Mapefloor sustavi serije 30

Paronepropusni sustavi koriste se u slučajevima gdje podloge imaju izvedenu hidroizolaciju. Serijom 30 moguće je realizirati višeslojne protuklizne i samora-zlijevne industrijske podove s visokom kemijskom otpornošću za srednje lagan do srednje težak promet. Višeslojni se sustavi razlikuju po debljini nanošenja: 0,8 – 1,2 mm za Mapefloor sustav 31 i 3 – 3,5 mm za Mapefloor sustav 32. Također je moguće izvesti samoizrav-navajuće epoksidne obloge primjenom Mapefloor sustava 33. Prednosti ovih sustava su u tome što je u izvedbi protu-kliznih ali i glatkih sustava moguće koristiti samo jedan osnovni proizvod s kojim se izvode nosivi slojevi – MAPEFLOOR I 300 SL. Osim toga, osnovni proizvod je u neutralnoj boji te ga je moguće pi-gmentirati in situ korištenjem pigmenta u pasti MAPECOLOR PASTE, čime se dobiva mogućnost kombiniranja boja ali se ujedno izbjegava i ostatak materijala na skladištu ili gradilištu, što se često događa ukoliko se koristi unaprijed pi-gmentirani proizvod. Ne manje važno je istaknuti i činjenicu da je MAPEFLOOR I 300 SL proizvod koji ne sadrži nonil-fe-nol, kemijski spoj koji je štetan za zdravlje podopolagača.

SLIKA 5: Epoksidni podovi u stambenom prostoru prema visokim estetskim zahtjevima.

Paropropusni sustavi – Mapefloor sustavi serije 50

Za podove koji nemaju izvedenu hi-droizolaciju neophodno je upotrijebiti Mapefloor sustave serije 50. Serijom 50 također je moguće izvesti višeslojne obloge a pogodni su, osim za podove bez hidroizolacija, i za manja kemijska opterećenja. U grupi paropropusnih sustava su Mapefloor sustav 51, za debljinu približno 3 mm, Mapefloor sustav 52 za debljinu približno 5 mm te Mapefloor sustav 53, samorazlijevni sustav za debljine približno 4 mm. Kao i kod sustava serije 30, i u paropropusnim sustavima nosivi sloj, bilo glatki ili protuklizni, moguće je izvesti korištenjem samo jednog proizvoda – MAPEFLOOR I 500 W, dvo-komponentne epoksidne smole u vodenoj disperziji. Ovakvi sustavi pogodni su i za ugradnju na svježe betonske podloge, stare najmanje 10 dana što je jako bitno kod kratkih rokova za realizaciju projekta.

Sustavi za parkirališta i garaže – Mapefloor parking sustavi

U Mapei laboratorijima za istraživanje i razvoj za parkirališta i garaže razvijeni su cjelokupni sustavi ovisno o zahtjevima i izloženosti prostora. Mapefloor Parking sustavi su certificirani višeslojni sustavi, protuklizni, s karakteristikama fleksibilnosti, otporni na različit intenzitet prometa te na utjecaj ulja i goriva. Mapefloor Parking sustav HE je visokoelastičan sustav sa sposobnošću premošćivanja pukotina do -20°C. Koristi se za parkirališta na ravnim krovovima koja su izložena atmosferskim utjecajima, a odlikuje ih i iznimna otpornost na intenzivan promet.

Mapefloor Parking sustav ME je visokoelastičan sustav sa sposobnošću premošćivanja pukotina do -10°C. Koristi se za višekatne garaže za središnje katove te unutarnje prometne dijelove garaža. Mapefloor parking sustav ID elastičan je poliuretanski sustav koji se koristi za unutarnje prometne dijelove garaža te srednje katove istih.

Mapefloor parking sustavi RHT i RLT epoksidni su sustavi za parkirališta koji se koriste za manji (RLT) i visok intenzitet prometa (RHT).

Sustavi podova s visokom kemijskom otpornošću

Obloge na osnovi smola koje imaju visoku kemijsku otpornost, kakva se zahtijeva u prehrambenoj, kemijskoj i tekstilnoj industriji ili u pogonima za pročišćavanje voda, mogu se izvesti uporabom Mapefloor sustava na osnovi cement-poliuretana (CPU). Ti sustavi su Mapefloor CPU/MF, samoizravnavajući sustav visoke kemijske otpornosti, primjenjiv u debljini 3 – 4 mm, i Mapefloor CPU/HD, odnosno Mapefloor CPU/RT, trokomponentni mortovi visoke kemijske otpornosti, velike mehaničke čvrstoće i otpornosti na velike temperaturne šokove za industrijske podove debljine 6 – 9 mm.

Dekorativni sustavi na osnovi smola -Mapefloor Decor sustav

Za izvedbu dekorativnih podova s pre-gletanim ili "zamagljenim" izgledom na raspolaganju je Decor sustav 70, epoksidni sustav bez sadržaja otapala, s visokom otpornošću na habanje, izvediv u debljini 1,5 – 3 mm.

Ovaj sustav omogućuje izvedbu podova koji podnose srednji promet, gdje je potrebna glatka ili protuklizna površina, npr. u stambenim objektima, trgovinama, izložbenim prostorima, uredima i trgovačkim centrima.

SLIKA 6: Mapefloor Parking sustav ME – poliuretanski protuklizni višeslojni sustav u skladu s EN 1504-2, za zaštitu i hidroizolaciju podova na parkiralištima s gustim prometom, čak i na otvorenom prostoru.

Sustavi na osnovi cementa Ultratop sustav

Cementna samoizravnavajuća dekorativna masa ULTRATOP stvorena je za potrebe industrijskog sektora, no zahvaljujući svojim svojstvima koristi se za javne i stambene prostore. Visoka mehanička otpornost, tlačna čvrstoća i otpornost na habanje osnovne su karakteristike proizvoda. Upravo zahvaljujući tim osobinama, ULTRATOP, za razliku od uobičajenih samoizravnavajućih cementnih masa koje se naknadno moraju "prekriti" podnom oblogom (parketom, keramičkim pločicama i sl.), ostaje nepokriven, kao pod za sebe, te se odlikuje visokom tlačnom čvrstoćom i otpornoš-ću na habanje koja može biti uzrokovana npr. učestalim prometovanjem vozila s gumenim kotačima unutar skladišta. Ostala svojstva sustava su visoka razina samoizravnavanja, jednostavnost primjene na velikim, srednjim i malim površinama te brzina sušenja i vezanja. Očit je i njegov estetski aspekt – 6 različitih boja može se koristiti samostalno ili se mogu međusobno miješati i time kreirati jedinstvene podove.

Osnovni efekti podova izrađenih ULTRATOP-om:

 • prirodan izgled – kad se izvodi podna obloga kako bi se obnovila funkcionalnost površina oštećenih uporabom ili stalnim prometovanjem vozila; to se prvenstveno odnosi na tvorničke hale, skladišta, trgovačke centre, podzemna parkirališta, supermarkete itd.
 • brušen i poliran – otprilike dva dana nakon izlijevanja, brušenja i poliranja ULTRATOP-a značajno se mijenja krajnji estetski izgled; brušenje i poliranje predviđa uporabu dijamantnih alata, čime pod dobiva nov izgled, površina postaje glatka, sjajna te reflektirajući svjetlo dobiva izgled prirodnog kamena. Nakon brušenja i poliranja površina ULTRATOP-a zaštićuje se nekim od namjenskih proizvoda kako bi se dobio impregnirani pod koji istodobno zadržava ili povećava reflektivnost. Zanimljivo je primijetiti s estetske strane kako postupak brušenja ističe zrnca pijeska koja su sadržana u masi, dajući brušenoj površini efekt „papra i soli"
 • teraco (terrazzo) – za izvedbu podova sličnih antiknom venecijanskom tera-cu; u tom se slučaju ULTRATOP koristi kao vezivo (može biti pomiješan s prirodnim ili umjetnim agregatom), a nakon vremena potrebnog za vezanje primjenjuje se suho brušenje i poliranje.

SLIKA 7: Epoksidni protuklizni višeslojni sustav Mapefloor Parking sustav RHT/RTL, ispunjava zahtjeve razreda OS 8, u skladu s EN 1504-2. Za zaštitu podova na parkiralištima s intenzivnim (RHT) i lakim (RTL) prometom.

Ultratop Loft sustav

Danas je iznimno važno istaknuti se, biti originalan, imati nešto jedinstveno. U moru već puno puta korištenih rješenja teško je naći nešto što nitko nema, nešto unikatno. Vodeći se tom činjenicom, u Mapei laboratorijima za istraživanje i razvoj razvijen je Ultratop Loft sustav koji je već s prvim izlaskom na tržište zadobio velike simpatije projektanata, dizajnera interijera i investitora te postao sve traže-niji sustav naše lepeze mogućih rješenja za podove.

Ultratop Loft je sustav mikrocementnog poda (microtopping) koji se izvodi korištenjem jednokomponentne cementne paste koja se na pod nanosi gletanjem. Nanosi se u ukupnoj debljini do 2 mm u dva sloja. Posebnost ovog sustava njegova je jedinstvenost, tj. unikatnost. S obzirom da se korištenjem ULTRATOP COLOR PASTE u boji može dobiti iznimno mnogo boja, u prostoru je moguće imati podove i zidove kakvi nigdje drugdje ne postoje. Ovaj sustav ovisi i o mašti izvođača pa slobodno možemo reći da jednom nogom ulazi u sferu umjetnosti. Ultratop Loft sustavi primjenjivi su na podovima, korištenjem proizvoda ULTRATOP LOFT F, ali i na zidovima, korištenjem proizvoda ULTRATOP LOFT W. Potrošnja ovih proizvoda mala je i iznosi svega 0,7 – 1 kg po sloju, a sustavi se mogu završno obraditi nekim od lakova iz Mapefloor Finish linije proizvoda.

ULTRATOP LOFT W ugrađuje se na prethodno pripremljenu površinu koja je obrađena temeljnim premazom ECO PRIM GRIP, dok se ULTRATOP LOFT F ugrađuje na površinu pripremljenu temeljnim premazom PRIMER SN. Ovakvi sustavi pogodni su za radne i izložbene prostore, hotele, restorane, SPA centre te stambene prostore. Prednosti sustava Ultratop Loft mnogobrojne su. Riječ je o proizvodu koji se isporučuje već pripremljen za upotrebu (potrebno je samo dodati vodu), lako se nanosi, može se koristiti pri izvedbi novih podova kao i za obnovu postojećih, može se ugrađivati na horizontalne i vertikalne površine, pogodan je za stambene i poslovne prostore, nudi velik izbor mogućih varijacija boja, a površine koje su izvedene ovim sustavom vrlo brzo spremne su za upotrebu.

SLIKA 8: ULTRATOP LOFT – jedinstveno rješenje za hotele i restorane.

Završni zaštitni premazi

U laboratorijima za istraživanje i razvoj tvrtke Mapei razvijeni su proizvodi namijenjeni završnoj zaštiti izvedenih podova. S obzirom da je s različitim, gore opisanim sustavima često povezana i sama namjena korištenja prostora, iznimno je važno odabrati adekvatan završni premaz. Nije važno radi li se o podovima koji imaju dekorativni karakter, prostorima namijenjenima za lagana opterećenja, podovima za ekstremno velika opterećenja ili podovima koji trebaju udovoljiti zahtjevima proizvodne industrije i izdržati visoka kemijska i mehanička opterećenja, Mapei je razvio lakove za sve navedene potrebe. Glavni kriteriji u proizvodnoj filozofiji tvrtke Mapei su proizvodi i sustavi iznimnih tehničkih karakteristika s naglaskom na očuvanje zdravlja podo-polagača i krajnjih korisnika prostora te očuvanje okoliša.

Za veću otpornost sustava na osnovi epok-sidnih smola

MAPEFLOOR FINISH 53 W/L i MAPEFLOOR FINISH 54 W/S dvokomponentni su poliuretanski i alifatski lakovi u vodenoj disperziji s izrazito niskom emisijom hlapljivih organskih spojeva (VOC) te su kao takvi neškodljivi za zdravlje podopo-lagača i krajnjih korisnika prostora. To su transparentni lakovi koji imaju iznimno veliku otpornost na habanje, a koriste se kao završni premazi Mapefloor sustava serije 30 i 50. MAPEFLOOR FINISH 53 W/L ima sjajni, a MAPEFLOOR FINISH 54 W/L polusjajni završni izgled.

SLIKA 9: Jedinstvenost Ultratop Loft sustava kojeg čini velik izbor boja, jednostavna ugradnja na horizontalnim i vertikalnim površinama i brzo vezanje, samo su neki od razloga što se sve više projektanata, dizajnera interijera i investitora odlučuje za ovaj sustav.

Za veću otpornost na abraziju sustava na osnovi poliuretanskih smola

MAPEFLOOR FINISH 58 W je dvokomponentni poliuretanski i alifatski lak u vodenoj disperziji, mat završnog izgleda, koji se koristi kao završni premaz Mapefloor i Ultratop sustava. Karakterizira ga iznimno visoka otpornost na habanje. Bez mirisa je, što pogoduje izvođačima, iznimno kvalitetnog završnog, jednolikog izgleda te otporan na kemijski agresivne tvari. MAPEFLOOR FINISH 58 W dostupan je i u unaprijed obojanoj verziji u RAL-ovima: 5007, 5015, 6017, 7000, 7011, 7035 te 9003.

MAPEFLOOR FINISH 415 i MAPEFLOOR FINISH 451 su dvokomponentni, alifatski elastični lakovi otporni na habanje i UV zrake (MAPEFLOOR FINISH 451). Koriste se kao završni premazi u Mapefloor Parking sustavima. Karakterizira ih dobar modul elastičnosti, visoka otpornost na habanje, otpornost na UV zrake te odlična otpornost na atmosferske utjecaje. MAPEFLOOR FINISH 415 transpa-rentan je premaz koji se najčešće koristi za Mapefloor Parking sustave u srednjim dijelovima garaža, dok je MAPEFLOOR FINISH 451 završni premaz namijenjen otvorenim parkiralištima izloženim UV zrakama i atmosferskim utjecajima. MAPEFLOOR FINISH 451 dostupan je u RAL-ovima: 7000, 7001, 7030, 7011, 7035, 7038, 1003.

Mapei podrška projektantima, izvođačima i investitorima

Mapei Tehnička služba svojim je znanjem, iskustvom te savjetima na raspolaganju projektantima, izvođačima i investitorima pri izboru optimalnog sustava za podove. Od pripreme idejnog projekta pa sve do realizacije pružamo podršku izradom tehnoloških rješenja, troškovničkih stavki te sudjelovanjem u izvedbi. Kontinuirano organiziramo edukacije za projektante i izvođače kako bismo pružili adekvatne i kvalitetne informacije svojim partnerima. Gradimo za budućnost jedan je od naših slogana. Svi naši sustavi razvijeni su kako bi što dulje trajali na zadovoljstvo svih sudionika procesa izvedbe podova na osnovi smole i cementa.

Za više informacija o navedenim proizvodima unutar ovog članka kontaktirajte nas na mapei@mapei.hr , a tehničke listove proizvoda možete naći na stranicama www.mapei.hr i www.mapei.com.

Odjel tehnike Mapei

MAPEI CROATIA d.o.o.
MAPEI CROATIA d.o.o.
Internet adresa

Društvene mreže

Prodaja i tehnička podrška na području Zagreba i Zagrebačke županije.
{{ errors . name[0] }}
{{ errors . email[0] }}
{{ errors . location[0] }}
{{ errors . phone[0] }}
{{ errors . message[0] }}
Zapamti me

Vaš upit je uspješno poslan!

Kopija upita je poslana na Vašu e-mail adresu. Očekujte odgovor u roku od 24 - 48h. Ukoliko odgovor niste dobili, kontaktirajte nas na e-mail adresu koju smo naveli u kopiji upita.
Izdvajamo

Izdvojeni proizvodi