Industrijski su podovi prvenstveno namijenjeni za prostore koji su svakodnevno izloženi povećanim opterećenjima. Prevoženje teških tereta, opterećenja teškom radnom mehanizacijom, temperaturne oscilacije i razlijevanje raznih kemikalija u takvim su prostorima više pravilo nego iznimka.

Stoga je već u fazi projektiranja posebnu pažnju potrebno usmjeriti na predviđena opterećenja kojima će pod biti izložen tijekom upotrebe te odabrati sustav koji će ta opterećenja lako podnositi bez istodobnog gubitka svojih osnovnih svojstava.

Od mehaničkih opterećenja to su prvenstveno očekivano opterećenje, dinamički faktori izazvani prometom u prostoru, habanje te mehanička oštećenja, osobito udarci i padovi teških predmeta.

U posebnim slučajevima pažnju treba posvetiti i toplinskim opterećenjima posebno prisutnima u prostorima prehrambene i metaloprerađivačke industrije koja dovode do ekstremnih temperatura (smrzavanje) te toplinskih šokova.

Prije odabira industrijskog poda važno je provjeriti kakva su očekivana kemijska opterećenja te uzeti u obzir i njegovu eventualnu izloženost sunčevoj svjetlosti uz koju istovremeno dolazi i ultraljubičasto zračenje. Ne smiju se zanemariti ni mogući negativni tlakovi zbog kapilarne vlage u podlozi.

Na odabir sustavnog rješenja utječu još i željeni izgled, boja te površinska struktura odabranog poda, kao i mogući dodatni zahtjevi u vezi sa zaštitom od proklizavanja, električnom provodljivošću, svojstvima protupožarne zaštite te, svakako, i zahtjevnost održavanja i čišćenja izvedenog industrijskog poda.

INDUSTRIJSKI PODOVI U PREHRAMBENOJ INDUSTRIJI

Prehrambena industrija iznimno je specifična zbog same činjenice da se radi o proizvodnji hrane. Uvijek kad razgovaramo s investitorima i projektantima o projektima kojima planiraju pogone za proizvodnju hrane, moramo sustavno pripremati odgovore i rješenja sukladno zahtjevima koji pred nas postavlja svaki projekt.


1: beton, 2: Mapefloor I 500 W + Mapecolor Paste + posip Quartz 0,5, 3: Mapefloor I 500 W + Mapecolor Paste

Kako bismo kvalitetno odgovorili na sve navedeno, ključno je poznavanje proizvodnog procesa koji se odvija u objektu. Proizvodnja hrane širok je pojam, stoga ne možemo govoriti o generalnom rješenju, već moramo ući u detalje kako bismo došli do adekvatnog, dugotrajnog i kvalitetnog rješenja.

Proizvodnja hrane može se odvijati u mokrim ili suhim prostorima, stoga je važno znati o kojem se procesu radi kako bismo mogli predložiti pod koji odgovara zahtjevima prostora s obzirom na intenzitet proizvodnje i prometa te traženu protukliznost.

Temperatura pri proizvodnji isto je tako bitan čimbenik, pa je važno znati dolazi li i pri kojoj temperaturi u direktan kontakt s podom tekućina koja je mogući proizvod, nusproizvod ili dio čišćenja i održavanja. Važan je i tip pogona jer nije isto proizvode li se mliječni ili mesni proizvodi.

Osim toga unutar, recimo, mesnih proizvodnih pogona rješenja za podove razlikuju se ovisno o tome obrađuje li se svježe meso ili se pakiraju ili skladište gotovi proizvodi. Većina pogona za proizvodnju ima i hladnjače, a neke od njih i posebne prostorije u kojima se temperatura mijenja iz izrazito visoke u izrazito nisku te obratno.

Takve informacije jako su bitne kako bi se moglo predložiti najprikladnije i najkvalitetnije rješenje za podove.

Mapefloor sustav 31/51 moguće je koristiti u skladištima hrane, a s obzirom na njihove karakteristike ne preporučujemo ih koristiti u samoj prostoriji u kojoj se odvija proces proizvodnje.

HACCP STANDARD

Često se zahtijeva da su sustavi koji se predlažu u prehrambenoj industriji u skladu sa HACCP-om (Hazard Analysis and Critical Control Point), koji možemo definirati kao proces analize opasnosti i kritičnih kontrolnih točaka koji obuhvaća cijeli niz preventivnih postupaka s krajnjim ciljem – osiguravanjem zdravstveno ispravne hrane.

Baziran je na znanstvenim činjenicama. Možemo reći da je HACCP zapravo sustav samokontrole, ali i sustav kvalitete kojim osiguravamo zdravstvenu ispravnost hrane.

ZA KOGA JE HACCP OBVEZAN?

Od 1. 1. 2009. prema Zakonu o hrani (NN 46/07) „Subjekti u poslovanju s hranom moraju uspostaviti i provoditi redovite kontrole higijenskih uvjeta u svim fazama proizvodnje, prerade i distribucije hrane, osim na razini primarne proizvodnje i pripadajućih djelatnosti, u svakom objektu pod njihovom kontrolom, provedbom preventivnog postupka samokontrole razvijenog u skladu s načelima HACCP-a".

To u prijevodu znači da je uvođenje HACCP sustava obveza svih koji rade s hranom kao što su: ugostiteljski objekti (hoteli, restorani, catering objekti, konobe, pizzerije, bistroi, slastičarnice i dr.), pekarnice, mesnice, trgovine prehrane, objekti društvene prehrane (menze, domovi, dječji vrtići, škole i dr.).

Naravno, obveza je i drugih sudionika u proizvodnji i trgovini hrane – „od polja do stola" – da se drže ovih načela.

ZAŠTO JE HACCP POTREBAN?

Ovaj sustav postoji od 1959. godine kada je prvi put osmišljen za potrebe NASA-e kako bi se osigurala zdravstveno ispravna hrana za astronaute.

Od tada pa do danas propisuje niz važnih pravila kojima osiguravamo neškodljivost hrane, kao npr. da pripremljena gotova jela moraju stajati u hladnjaku na temperaturi do +4 °C kako ne bi došlo do razmnožavanja bakterija u hrani.

Ako tu temperaturu ne očitavamo s pokazivača te je ne zapisujemo, ne možemo ni znati je li taj uvjet zadovoljen. Zapisivanjem temperature u hladnjaku aktivno sudjelujemo u samokontroli, a svojim potpisom preuzimamo odgovornost za točnost podataka.

KAKO ODABRATI ODGOVARAJUĆI INDUSTRIJSKI POD ZA PREHRAMBENU INDUSTRIJU?

S obzirom na predviđenu namjenu prostora, pri odabiru optimalnog sustava treba uzeti u obzir različite faktore te prema njima prilagoditi odgovarajući sustav.

Mapefl oor sustav 32/52 idealan je za korištenje u samom procesu proizvodnje, bilo u suhim ili u mokrim uvjetima, s obzirom na to da se radi o sustavima koji su višeslojni i protuklizni s odgovarajućim debljinama za zahtjeve proizvodnje.

Najvažniji faktori pri odabiru su:
  • namjena prostora: Pomoću informacija o namjeni prostora dobit ćemo i podatke o predviđenim opterećenjima kojima će pod biti izložen, kao i o tome koja su specifična svojstva kojima budući pod mora raspolagati.

Jako je važno imati cjelovite informacije o tipu proizvodnje koji se odvija u navedenom prostoru. S obzirom na to da je prehrambena industrija vrlo široka te da su unutar tog pojma razlike u samim procesima velike, od presudnog su značaja informacije koje se prikupljaju u fazi projektiranja podnog sustava.

  • stanje postojeće podloge: Razlikujemo izvođenja poda na postojećoj podlozi, odnosno izvođenje radova na novim podlogama. Važnu ulogu pri tome imaju i tehničke značajke podloge koju nadograđujemo (čvrstoća, kontaminiranost, vlažnost, površinska hrapavost, ispucalost i sl.).
  • željeni krajnji izgled: Odnosi se na estetske zahtjeve investitora, odabir odgovarajuće nijanse boje prema karti boja, zahtjeve vezano za posebne efekte i površinsku strukturu izgrađenog poda. U prehrambenoj industriji važno je da odabrani pod ima svoju funkcionalnost, dok je estetski kriterij u drugom planu.
  • lokacija poda: U smislu izvedbe na vanjskim ili unutarnjim (natkrivenim) površinama.
  • cijena: Pojedinačna rješenja međusobno se razlikuju u cijeni. Ovisno o stanju podloge i zahtjevima investitora i projektanta te o specifičnostima pojedinog objekta pojedinačni se segmenti sustava mogu izuzimati ili dodavati u sustav izvođenja radova, što u konačnici dovodi do različitih cijena izvedenih radova, ali neizbježno i do različitih karakteristika izvedenog podnog sustava.


1: beton, 2: Mapefloor I 500 W + posip Quartz 0,5, 3: Mapefloor I 500 W + Mapecolor Paste + posip Quartz 0,5, 4: Mapefloor I 500 W + Mapecolor Paste

Pravilan odabir odgovarajućeg sustava izvedbe gotovo je nemoguć bez potpune komunikacije između projektanta, investitora, izvođača radova i dobavljača potrebnih materijala. Zato Odjel tehnike tvrtke Mapei osigurava besplatno savjetovanje u svim fazama; od same idejne faze projekta pa sve do završnih radova te praćenje u eksploataciji.

Mapei nudi tehničku podršku izrade odgovarajućih tehnoloških smjernica, kalkulaciju troškova i mogućnost izrade uzorka te sudjelovanje u fazi izvođenja radova.

MAPEI SUSTAVI I RJEŠENJA ZA PODOVE U PREHRAMBENOJ INDUSTRIJI

Sustavi na osnovi epoksidnih smola

Ovi sustavi mogu biti paropropusni i paronepropusni. Paronepropusni sustavi koriste se u slučajevima gdje podloge imaju izvedenu hidroizolaciju, a paropropusni u situacijama gdje nema izvedene hidroizolacije.

Osim toga, paropropusni sustavi mogu se koristiti i u slučajevima kada su rokovi izvedbe kratki s obzirom na to da se mogu ugraditi na betone s visokim udjelom zaostale vlage.

Sustavima iz serija 30 i 50 moguće je realizirati višeslojne protuklizne i samorazlijevne industrijske podove s visokom kemijskom otpornošću za srednje lagan, srednje težak pa čak i za težak promet. Višeslojni sustavi razlikuju se po debljini nanošenja.

Tako imamo 0,8– 1,2 mm za Mapefloor sustav 31/51 (do 3 mm) i 3 – 3,5 mm za Mapefloor sustav 32/52 (do 5 mm). Također je moguće izvesti samoizravnavajuće epoksidne obloge primjenom Mapefloor sustava 33/53.


1: beton, 2: temeljni premaz Mapecoat I 600 W, 3: kvarcni pijesak Quartz + epoksidno vezivo Mapefloor I 900, 4: pigment Mapecolor Paste + epoksidna smola Mapefloor I 500 W, 5: Mapeflex PU35 CR + traka Mapefoam

Mapefloor sustavi 33/53 glatki su sustavi zbog čega su pogodni za korištenje u prostorima za suhi proces proizvodnje.

U proizvodnji hrane moguće je koristiti sve navedene opcije sustava, no bitno je znati da se navedeni sustavi ne mogu koristiti u proizvodnji ako se u procesu proizvodnje događaju velike temperaturne razlike (temperatura zraka u upotrebi ne smije biti niža od -20 °C ili viša od +50 °C za Mapefloor sustave 31 i 33 te +60 °C za Mapefloor sustav 32) i iznimno jake kemijske agresije na pod (poput specijalnih sredstava za dezinfekciju ili direktnog dodira s krvlju).

Prednosti ovih sustava su u tome što je u izvedbi protukliznih, ali i glatkih sustava moguće koristiti samo jedan osnovni proizvod kojim se izvode nosivi slojevi MAPEFLOOR I 300 SL, odnosno MAPEFLOOR I 500 W.

Osim toga, osnovni proizvod je u neutralnoj boji te ga je moguće pigmentirati in situ korištenjem pigmenta u pasti MAPECOLOR PASTE, čime se dobiva mogućnost kombiniranja boja, a ujedno se izbjegava i ostatak materijala na skladištu ili gradilištu, što se često događa ako se koristi unaprijed pigmentirani proizvod.

Također je važno istaknuti i činjenicu da MAPEFLOOR I 300 SL i MAPEFLOOR I 500 W ne sadrže nonil- fenol, kemijski spoj koji je štetan za zdravlje podopolagača.

Cementno-poliuretanski sustavi (CPU)

Ovi sustavi koriste se u slučajevima kada se u proizvodnji hrane očekuju velike temperaturne razlike (temperaturni šokovi), iznimno jake kemijske agresije te direktan doticaj podnog sustava s hranom koja je predmet proizvodnje poput mesa, ribe ili mlijeka.


Epoksidni sustav za popravak oštećenih podova. 1: postojeći oštećeni cementni pod, 2: mrežica Rete 320 + temeljni premaz Primer SN, 3: kvarcni pijesak Quartz + epoksidno vezivo Mapefloor I 900, 4: pigment Mapecolor Paste + epoksidna smola Mapefloor I 300 W, 5: traka Mapefoam

Upravo meso, riba i mlijeko imaju snažan kemijski utjecaj koji negativno djeluje na pod koji nije adekvatan, pa je u takvim slučajevima nužno koristiti CPU podne sustave. U Mapei asortimanu postoji nekoliko vrsta cementno-poliuretanskih sustava koje ćemo u nastavku predstaviti.

MAPEFLOOR CPU/MF dobro je rješenje za prostore sa srednjim intenzitetom prometa te za prostore prehrambene proizvodnje u kojima se očekuje suh ili lagano vlažan proces. Ovakav sustav omogućuje pod debljine 3 – 6 mm, a zbog svojih je karakteristika idealan za proizvodnju mlijeka i mliječnih prerađevina.

Mapefloor CPU/HD i CPU/RT trokomponentni su podni sustavi koji se mogu izvesti u debljinama 6 – 9 mm. Prednost ovih sustava njihova je iznimna kemijska otpornost te otpornost na temperaturne razlike (šokove).

S obzirom na navedene karakteristike, mogu se realizirati podni sustavi otporni na suhu temperaturu do 120 °C ili na mokru do 100 °C. Mapefloor CPU HD ili CPU RT sustavi najčešće se koriste u proizvodnji mesa i ribe.

ZIDNI PREMAZI

Pri projektiranju i izvođenju sustava za prehrambenu industriju jako je važno odabrati odgovarajuću zidnu oblogu. Na tržištu su dostupne razne opcije prefabriciranih zidnih obloga koje svojim karakteristikama zadovoljavaju potrebe i zahtjeve svake pojedine proizvodnje.

Osim toga, na tržištu su prisutni i premazi koji zadovoljavaju standarde za proizvodnju hrane, a mogu se upotrebljavati kao rješenja za zidne obloge. U lepezi Mapei sustava i rješenja postoji specijalan sustav premaza MAPECOAT ACT 021 koji je u skladu s kriterijima HACCP standarda, a zbog napredne tehnologije proizvodnje pogodan je za prostore u kojima se proizvodi, skladišti ili konzumira hrana.

MAPECOAT ACT 021 akrilni je sustav koji se nanosi na cementne, vapneno-cementne žbuke ili gipskartonske ploče, iznimno je otporan na procese čišćenja i održavanja, lagan za održavanje i u skladu s normom UNI 11021 jer je zadovoljio najstrože testove koji se odnose na površine u direktnom dodiru s hranom i pićem.

Ovaj je sustav uz sve gore navedene karakteristike otporan i na razvoj plijesni te osigurava iznimno atraktivan završni izgled tretiranih površina.


Sustav na bazi smola za prostore u kojima se pripremaju i skladište pića. 1: beton, 2: temeljni premaz Primer SN + kvarcni pijesak Quartz, 3: epoksidna smola Mapefloor I 300 SL pigment Mapecolor Paste + kvarcni pijesak Quartz, 4: epoksidna smola Mapefloor I 300 SL + pigment Mapecolor Paste

MAPEI PODRŠKA PRI ODABIRU I IZVEDBI INDUSTRIJSKIH PODOVA U PREHRAMBENOJ INDUSTRIJI

Odjel tehnike Mapei Croatia svojim je znanjem, iskustvom i savjetima na raspolaganju projektantima, izvođačima, institucijama i investitorima pri odabiru optimalnog sustava za podove u prehrambenoj industriji.

Od pripreme idejnog projekta pa sve do realizacije pružamo podršku izradom tehnoloških rješenja i troškovničkih stavki te sudjelujemo u izvedbi. Kontinuirano organiziramo edukacije za projektante i izvođače kako bismo pružili adekvatne i kvalitetne informacije svojim partnerima.

Gradimo za budućnost jedan je od naših vodećih slogana. Stoga su svi naši sustavi razvijeni kako bi što dulje trajali na zadovoljstvo svih sudionika procesa izvedbe podova na osnovi smola i cementa.

  • Odjel tehnike Mapei

Za više informacija posjetite www.mapei.hr i www.mapei.com

MAPEI CROATIA d.o.o.
MAPEI CROATIA d.o.o.
Internet adresa

Društvene mreže

Prodaja i tehnička podrška na području Zagreba i Zagrebačke županije.
{{ errors.name[0] }}
{{ errors.email[0] }}
{{ errors.location[0] }}
{{ errors.phone[0] }}
{{ errors.message[0] }}
Zapamti me

Vaš upit je uspješno poslan! Kopija upita je poslana na Vašu e-mail adresu. Očekujte odgovor u roku od 24 - 48h. Ukoliko odgovor niste dobili, kontaktirajte nas na e-mail adresu koju smo naveli u kopiji upita.
Izdvajamo

Izdvojeni proizvodi