Pogled na južno pročelje crkve sv. Petra na početku sanacije

Crkva sv. Petra na Priku starohrvatska je crkva iz 9. ili 10. stoljeća. Nalazi se na desnoj obali rijeke Cetine, a u ispravama se prvi put spominje 1074. godine. Podignuta na mjestu ranokršćanskog sakralnog objekta, u vrijeme Poljičke Republike postaje važnim središtem kada je 1750. uz nju osnovano glagoljaško sjemenište.

Crkva sv. Petra spada u bisere starohrvatskog predromaničkog sakralnog graditeljstva. Pripada tipu jednobrodnih kupolnih crkvi koja objedinjuje longitudinalni i centralni plan. Takvo povezivanje dvaju arhitektonskih oblika tipično je i često za područje južne Dalmacije, što svjedoči o intenzivnom bizantskom utjecaju na ranosrednjovjekovno graditeljstvo na južnom dijelu jadranske obale.

Crkva je duga 9 m i 25 cm, široka 5 m i 70 cm. Na zapadnom pročelju ima velik plitak luk, dok su bočni zidovi raščlanjeni plitkim lezenama koje završavaju dvostrukim visećim lukovima. Istočni zid i pravokutna apsida raščlanjeni su plitkim nišama, jednako kao i vanjske plohe trokutnih krovnih zabata kubičnog tambura koji završava četverostrešnim krovom.

Crkvena unutrašnjost podijeljena je pilastrima i pojasnicama. Bočni zidovi crkvene lađe i unutrašnjost polukružnog svetišta raščlanjeni su uskim polukružnim nišama. Četiri monolitna kamena pilastra s bazama i kapitelima ukrašena akantusovim lišćem, dva imposta s križevima uz ulazna vrata na zapadnom te prozorske kamene re-šetke na južnom pročelju pripadaju 6. stoljeću i starijoj crkvi koja je stajala na istome mjestu.

Crkvu su istraživali i o njoj pisali velikani konzervatorske struke: don Frane Bulić, Ljube Karaman, Ejnar Dyggve, Nevenka Bezić-Božanić, Davor Domančić i drugi.


Uklanjanje nevezanih dijelova pod kontroliranim pritiskom

BROJNI RADOVI NA SANACIJI CRKVE

Radove na obnovi crkve kontinuirano, dugi niz godina provodio je Konzervatorski odjel u Splitu. Godine 1961. rađena su konzervatorska istraživanja, a nađena je i rekonstruirana izvorna apsida crkve, dok je sakristija izgrađena u 19. stoljeću uklonjena.

Radovima koji su trajali 1979. – 1980. godine pokrov od kupa kanalica zamijenjen je kamenim pločama, a sanirana je i žbuka na zidovima crkve. Desetak godina kasnije nastavljena su arheološka istraživanja, izvedba drenaže oko crkve, a žbuka je ponovno sanirana.

2014. godine saniran je kameni pokrov crkve. Zadnji projekt sanacije crkve sv. Petra pokrenulo je Ministarstvo kulture RH, konzervatorski odjel u Splitu s ciljem obnove i očuvanja starohrvatskog predromaničkog sakralnog bisera graditeljstva. Projekt sanacije izradio je Ured ovlaštene arhitektice Josipe Ružić, radove je izvodila tvrtka Kvinar, dok je Odjel tehnike Mapei Croatia ponudio rješenja za sanaciju.


Unutarnji zidovi nakon uklanjanja stare žbuke

VAŽNOST ODABIRA PROIZVODA ZA SANACIJU POVIJESNIH GRAĐEVINA

Pri sanaciji kulturno-povijesnih građevina osobitu pažnju treba posvetiti materijalima kojima se nekad gradilo. Naime, prilikom projektiranja treba uzeti u obzir kompatibilnost novih sanacijskih materijala s postojećima, dok pri izvedbi radova treba voditi računa o detaljima i obradi. Stoga je za ovakvu vrstu građevina i radova Mapei razvio specijalnu liniju proizvoda za sanaciju kulturno-povijesnih građevina.

To su proizvodi linije Mape-Antique koji su razvijeni na bazi prirodnog vapna i ekopucolana, u potpunosti bez portland cementa. Svojim su karakteristikama kompatibilni s materijalima koji su se u prošlosti koristili za gradnju.

PROJEKT SANACIJE

Početkom veljače 2017. godine započeli su radovi sanacije vanjskih i unutarnjih zidova crkve uklanjanjem postojeće žbuke sa zidova i sljubnica do visine 1,8 m s vanjske strane te 2 m s unutarnje strane. Do navedenih visina dijelovi žbuke bili su oštećeni vlagom, odvojeni od podloge, puni pukotina i nečistoća.

Žbuka je uklonjena mehanički, upotrebom dlijeta i čekića s potenciometrom za reguliranje udara uz strogu kontrolu postupka kako se ne bi oštetio materijal ispod žbuke. Ispod postojeće žbuke na pročelju i bočnim zidovima nalazio se kamen, a na apsidi opeka.

Uzeti su uzorci kamena, žbuke i opeke te su provedena kvalitativna i kvantitativna dijagnostička ispitivanja štetnih topivih soli koje se nalaze u materijalu. Ovisno o poziciji i vrsti uzorka utvrđen je sadržaj štetnih topivih soli klorida, sulfata i nitrata.

Provedeni su postupci desalinizacije tretiranjem celuloznom pulpom natopljenom destiliranom vodom, prskanje barijevim hidroksidom i amonijevim karbonatom, odnosno kombinacijom navedenih postupaka ovisno o stupnju onečišćenosti pojedinog dijela kamena, opeke ili žbuke.


Konsolidacija ziđa injektiranjem MAPE-ANTIQUE-a I-15

Nakon sušenja i pripreme podloge u sljubnice je ugrađen mort MAPE-ANTIQUE INTONACO NHL. Ovo bescementno vezivo na bazi prirodnog vapna i ekopucolana svojim je mehaničkim i fizikalnim karakteristikama u potpunosti zadovoljilo uvjete projekta i konzervatora. Nakon zapunjavanja sljubnica pripremljene su injekcijske bušotine za gravitacijsku konsolidaciju zida tako da su rupe izbušene simetrično, u kvadratnom rasteru 8 – 10 rupa po m2.

U izbušene rupe umetnute su plastične cjevčice kroz koje je gravitacijski injektirano bescementno hidrauličko vezivo MAPE-ANTIQUE I-15, vrlo fine granulacije. Zbog daljnje blokade kapilarnog uzdizanja vlage napravljen je prekid mikroemulzijom MAPESTOP na bazi silana i siloksana.

Postupak je proveden injektiranjem MAPESTOP-a s unutarnje i vanjske strane crkve kroz bušotine izvedene 10 cm iznad visine tla u razmaku od 10 cm. Spojevi bušotina i cjevčica zapunjeni su brzovezujućim hidrauličkim vezivom LAMPOCEM koje je po završetku injektiranja uklonjeno.


MAPE-ANTIQUE RINZAFFO na vanjskoj strani crkve

SUSTAV ISUŠUJUĆIH ŽBUKA MAPE-ANTIQUE

Na vanjske sanirane dijelove zidova nanesen je visokoparopropusni isušujući sustav žbuka Mape-Antique koji, osim što je svojim karakteristikama paropropusnosti, prionjivosti, mehaničke čvrstoće i modula elastičnosti kompatibilan s materijalima korištenima u prošlosti, ujedno udovoljava i estetskim zahtjevima koji kod ovih građevina igraju važnu ulogu.

Najprije je na pripremljenu, čistu, saturiranu podlogu nanesena žbuka za poboljšanje prionjivosti i sprečavanje prodiranja zaostalih topivih soli u sljedeći sloj makroporozne žbuke MAPE-ANTIQUE RINZAFFO. Kao drugi sloj sustava nanesena je isušujuća paropropusna žbuka MAPE-ANTIQUE MC.

Završno je nanesen MAPE-ANTIQUE FC CIVILE, žbuka izuzetne otpornosti na kemijske i fizikalne agresije. Proizvodi linije Mape-Antique razvijeni su radi zadovoljavanja različitih zahtjeva koje sanacija povijesnih građevina nosi sa sobom. Svi su na bazi ekopucolana i prirodnog hidrauličkog vapna pri čijem se vezanju u procesu hidratacije ne razvija slobodno vapno, čime se postižu visoke mehaničke karakteristike koje garantiraju dugotrajnu kvalitetu.

Crkva sv. Petra na Priku krasi omiško područje stoljećima, a ovom sanacijom još jače i sjajnije blista podno Omiške Dinare, spremna za sljedeća stoljeća.

TEHNIČKI PODACI

 • Crkva sv. Petra na Priku, Omiš
 • Godina izgradnje: 9. ili 10. stoljeće
 • Vrijeme izvođenja radova: veljača 2017. – rujan 2018. godine
 • Investitor: Ministarstvo kulture Republike Hrvatske, Župa sv. Petra Apostola Priko, Omiš
 • Projektant sanacije: Josipa Ružić, dipl. ing. arh.,Solin
 • Voditelj projekta: dr. sc. Vanja Kovačić, Zrinka Radunić, dipl. ing. arh., Konzervatorski odjel Ministarstva kulture, Split
 • Glavni izvođač radova druge faze sanacije: Kvinar d.o.o., Split
 • Nadzor: Ivo Buljević, dipl. ing. građ., Nacrt d.o.o., Omiš
 • Mapei distributer: Spegra Inženjering d.o.o., Split
 • Mapei koordinator: Antonijo Jukić, mag. ing. aedif.

PROIZVODI MAPEI

 • Ispunjavanje sljubnica i prekid kapilarne vlage: Lampocem, Mape-Antique I-15, Mape-Antique Intonaco NHL, MapestopSustav isušujućih žbuka: Mape-Antique FC Civile, Mape-Antique MC, Mape-Antique Rinzaffo

Za više informacija posjetite www.mapei.hr i www.mapei.com

MAPEI CROATIA d.o.o.
MAPEI CROATIA d.o.o.
Internet adresa

Društvene mreže

Prodaja i tehnička podrška na području Zagreba i Zagrebačke županije.
{{ errors.name[0] }}
{{ errors.email[0] }}
{{ errors.location[0] }}
{{ errors.phone[0] }}
{{ errors.message[0] }}
Zapamti me

Vaš upit je uspješno poslan! Kopija upita je poslana na Vašu e-mail adresu. Očekujte odgovor u roku od 24 - 48h. Ukoliko odgovor niste dobili, kontaktirajte nas na e-mail adresu koju smo naveli u kopiji upita.
Izdvajamo

Izdvojeni proizvodi