SEISMIC temeljni jastuk namijenjen je temeljenju bez toplinskih mostova. Ovaj zahtjev energetskI učinkovite gradnje, kao i obava gradnje zgrada gotovo nulte energije, zakonski je reguliran za sve javne zgrade od početka 2018. godine, a od 1.1.2020.godine za sve nove zgrade na potresno ugroženim područjima, gdje je projektno ubrzanje tla ag ≥0,1 g. Pojednostavljeno rečeno, tu spada gotovo cijelo područje Balkana, sve do Alpa.

SEISMIC temeljni jastuk je kompozit koji se sastoji armirano-betonske temeljne ploče koja je povezana sa sendvičem SEISMIC izolacija. Sendvič izolacija se sastoji od dva sloja toplinske izolacije koji su međusobno povezani sistemskom hidroizolacijom.

Na taj način cijeli temeljni jastuk djeluje zajedno, tako da u slučaju potresa ne dolazi do klizanja između slojeva. Kod potresa dolazi do pomicanja tla, pri čemu su najugroženiji instalacijski vodovi u temeljima. Sljedeći pomake tla, spriječena su posmična naprezanja i mogući lomovi instalacijskih kanala.

Prilagođena rješenja SEISMIC temeljnog jastuka

Rješenje temeljnog jastuka odabire se za svaku zgradu zasebno prema njezinoj veličini, težini, statičkom proračunu, konstrukciji, prisutnosti podzemne vode, tipu tla i naravno prema projektnom ubrzanju tla i željenom energetskom razedu zgrade. Rješenje određuje projektant s iskustvom seizmičkog inženjerstva.

Zbog dinamičkih seizmičkih sila i s njima u vezi povećanim rubnim opterećenjima temeljne ploče na podlogu od toplinske izolacije, koristi se toplinska izolacija od najmanje 400 kPa nazivne tlačne čvrstoće, što odgovara lakšim montažnim kućama i manjim, nižim zgradama masivne gradnje. Za više, teže ili objekte na nepovoljnijim tlima, moguće je odabrati FIBRANxps toplinsku izolaciju od 500 ili 700 kPa nazivne tlačne čvrstoće.

Pri odabiru toplinske izolacije ispod temeljne ploče se za izračun uzima podatak o tlačnom puzanju materijala na osnovu iskustava pod dugotrajnim opterećenjem u periodu od najmanje 50 godina i pri 2% deformaciji.

Podaci za svaku debljinu dostupni su u tehničkoj dokumentaciji proizvoda. Daju se na temelju ETA (Europska tehnička procjena ponašanja proizvoda pod stalnim opterećenjima i ispod razine podzemne vode) koju je izdao Njemački nacionalni institut za građevinarstvo DIBT, iz Berlina.

Prednosti SEISMIC temeljnog jastuka:
 • kontrolirano ponašanje podnožja zgrade u slučaju potresnih aktivnosti,
 • nosivost prilagođena objektu i njegovom ponašanu uslijed potresnih aktivnosti na određenoj lokaciji,
 • osigurana trajna energetska učinkovitost temeljnog konstrukcijskog sklopa za najmanje 50 godina,
 • trajno i sigurno ugrađena izolacija koja štiti od vlage i vode,
 • moguća ugradnja dodatnog sloja kao zaštite protiv prodora plina radona,
 • zajamčena sigurnost instalacijskih vodova u slučaju potresnih aktivnosti,
 • zajamčena zaštita protiv smrzavanja zemlje bez iskapanja do zone smrzavanja,
 • neprocjenjivo bolja toplinska učinkovitost i zajamčena sigurnost zgrada,
 • jednostavnija izvedba temeljne ploče, i znatno niža cijena od izvedbe trakastih temelja, kako zbog utroška materijala, tako i zbog utroška vremena.

Najoptimalnija rješenja SEISMIC temeljnog jastuka

Dvoslojni SEISMIC jastuk
 • Temeljenje na površini – obavezna zaštita zemlje od smrzavanja.
  1. završni sloj
  2. estrih
  3. zvučna izolacija1)
  4. AB temeljna ploča
  5. FIBRANxps SEISMIC2)
  6. FIBRANhydro SEISMIC T-1,8 sk/sk4)
  6a. FIBRANhydro T-3 sk ili FIBRANhydro AntiRADON4)
  7. FIBRANxps2)
  8. podložni beton
  9. tampon batude
  10. zemlja
  11. FIBRANxps 300-L3)
  12. geotekstil FIBRANfilter SF 32
  13. FIBRANxps ETICS GF (podnožje zida – "sokl")

Dvoslojni SEISMIC jastuk
 • Temeljna ploča na dubini većoj od zone smrzavanja
  1. završni sloj
  2. estrih
  3. zvučna izolacija1)
  4. AB temeljna ploča
  5. FIBRANxps SEISMIC2)
  6. FIBRANhydro SEISMIC T-1,8 sk/sk4)
  6a. FIBRANhydro T-3 sk ili FIBRANhydro AntiRADON4)
  7. FIBRANxps2)
  8. podložni beton
  9. tampon batude
  10. zemlja
  11. FIBRANxps 300-L3)
  12. geotekstil FIBRANfilter SF 32

Jednoslojni SEISMIC jastuk
 • Rješenje s upotrebom vodonepropusnog betona
  1. finalni sloj
  2. AB temeljna ploča od vodonepropusnog betona
  3. FIBRANxps SEISMIC2)
  4. podložni beton
  5. tampon batude
  6. zemlja
  7. FIBRANxps 300-L3)
  8. geotekstil FIBRANfilter SF 32
 • 1) Toplinska izolacija iznad temeljnogh jastuka nije više potrebna. Ugrađuje ju se u slučaju kad ispod završne obloge trebamo prostor zbog razvoda instalacija, ili umjesto ekstrudilane PE folije, te u svrhu sprječavanja prijenosa udarnog zvuka koristimo toplinsku izolaciju.
 • 2) FIBRANxps SEISMIC 400-L ili 500-L ii 700-L
 • 3) Svi tipovi FIBRANxps toplinskih izolacija, 300, 400, 500 i 700 kPa, imaju dozvolu za upotrebu i ispod nivoa podzemne vode. Zbog strukture gotovo potpuno zatvorenih ćelija, postiže se trajna toplinska izolacije – najmanje 50 godina. Za trajno učinkovitu toplinsku izolaciju u tlu, vlagi i vodi koristi se toplinska izolacija s najmanjom apsorpcijom vode pod utjecajem difuzije, na pr. WD (V) 1, a najmanja apsorpcija vode pod utjecajem dugotrajnog potapanja WL (T) 0,7.
 • 4) Hidroizolacija – detalje možete pronaći na poleđini (sloj C).

Primjer izvedbe SEISMIC temeljnog jastuka s dvoslojnom toplinskom izloacijom (rješenje: Dvoslojni SEISMIC jastuk: Temeljenje na površini – obavezna zaštita zemlje od smrzavanja…)


Na snimci izvedbe temeljnog jastuka stambene kuće površine 250 m2 možete pratiti vrijeme ugradnje.

Osigurajmo sigurnost instalacija!

Prije postavljanja prvog sloja toplinske izolacije, obratite posebnu pozornost na instalacije. Za cijevne instalacije preporučujemo bočni dovod u zgradu s nastavcima izvedeneim prema pravilu o seizmičkoj sigurnosti.

U slučaju na slici, kada se instalacije ugrađuju ispod zgrade, one se izvode ili sa zaštitnim savitljivim cijevima ili s dvostrukim cijevima do razine moguće klizne ravnine (npr. površina podložnog betona). To štiti instalacijske cijevi od utjecaja posmičnih sila u slučaju seizmičkih sila nepredviđene snage.

Prilikom ugradnje instalacija izvan oboda zgrade, imajte na umu zonu smrzavanja, pa umjesto FIBRANxps toplinske izolacije u punoj širini, oko cijevi možete također iskoristiti ostatke izolacije glatke površine, kojih se uvijek nađe na gradilištu.

Toplinska izolacija i zaštita zemlje

Prvi sloj toplinske izolacije FIBRANxps određene tlačne čvrstoće (2) (ploče nazivne tlačne čvrstoće od najmanje 400 kPa ) položimo na dobro kompaktiranu podlogu od batude, finalno izravnanu podložnim betonom. U slučaju gradnje zgrade na površini terena, donji sloj toplinske izolacije proteže se izvan tlocrta zgrade i tako sprječava smrzavanje tla ispod zgrade. Preporučujemo da se ugradi na dubini od oko 40 cm ispod buduće razine tla i da bude najmanje 10 cm debljine.

Kako bi se spriječilo oštećenje hidroizolacijske trake oko zgrade tijekom gradnje, može se postaviti neposredno prije postavljanja vertikalne toplinske izolacije i zatrpavanja zgrade.

Hidroizolacijski sloj / slojevi – najvažniji sastavni dio temeljnog jastuka

Na precizno položen prvi sloj FIBRANxps (2) toplinske izolacije koja ima obostranu glatku površinu, zalijepimo samljepivu hidroizolaciju. U slučaju ugradnje jednog sloja, uzimamo obavezno obostrano samoljepivu hidroizolaciju. Detalje o hidroizolacijama, koje se upotrebaljvaju u SEISMIC temeljnom jastuku, možete pronaći na zadnjoj strani (sloj C).

Oplata SEISMIC temeljnog jastuka

Jednostru oplatu (5) temeljne ploče postavimo po rubu buduće AB ploče, i to direktno na hidroizolacijski sloj. FIBRANxps SEISMIC toplinsku izolaciju vrlo pažljivo i precizno položimo u oplatu (budući da je ljepljivost izuzetno dobra, korekcija je praktički nemoguća) u smjeru okomitom na postavljenu hidroizolaciju.

Zaštitni film se s hidroizolacije uklanja se postepeno, neposredno prije postavljanja toplinske izolacije na nju, tako da se izbjegne moguće prašenje, koje bi smanjilo njezinu ljepljivost. Sve se ploče toplinske izolacije, kao i hidroizolacijske trake postavljaju s odmakom sljubnica.

Oplata temeljne ploče se također može izvesti pomoću izgubljene oplate od FORM elemenata od toplinske izolacije. Njih se zalijepljeni na SEISMIC toplinsku izolaciju niskoekspandirajućom PU pjenom. Ljepilo postiže čvrstoću za 40 minuta, pa se FORM elementima onemogućava pomicanje nakon ugradnje postavljanjem težih predmeta pronađenih na gradilištu (ploče, cigle i sl.).

Na što treba paziti prije betoniranja?

Slojeve već položene toplinske izolacije najprije zaštitimo od utjecaja sunčevih zraka.

Prije ugradnje armature, eventualna oštećenja ili rascjepe na spojevima ploča ili na oplati, zabrtvimo poliuretanskom pjenom ili odgovarajućom ljepljivom trakom. To se radi kako bi se izbjeglo istjecanje cementnog mlijeka pri betoniranju, jer pri upotrebi SEISMIC ploča u tu svrhu ne smijemo upotrijebiti razdjelnu foliju.

Armirano betonska ploča

Slijedi ugradnja armature na distancerima i betoniranje. SEISMIC temeljni jastuk je tako spreman za daljnje zidarske, montažerske ili betonske radove.

Sastavni dijelovi SEISMIC temeljnog jastuka:
 • A) Podložni beton
  U Sloveniji, Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini, ali i drugim zemljama u regiji, s projektnim ubrzanjem tla od ≥ 0,1 g, temeljni se jastuk izvodi na kompaktirnom tamponu zaravnanim mršavim betonom. U područjima sklonim potresima gdje je projektno ubrzanje tla 0,1 g), tampon se može zaravnati sitnijim drobljencem, položenim na sloj geotekstila.

Ovo su podaci za opću upotrebu i za jednostavne zgrade do tri kata bez podruma. Zahtjevnije zgrade trebaju detaljniji proračun i pomoć inženjera, stručnjaka za potres.

 • B) Donji sloj toplinske izolacije
  Tlačna čvrstoća toplinske izolacije ispod temelja na potresno ugroženim područjima ne bi trebala biti manja od 400 kPa. U slučaju dvoslojne toplinske izolacije su oba sloja XPS-a jednake nazivne tlačne čvrstoće. Ukupna debljina FIBRANxps toplinske izolacije B) i D) ovisi o željenom otporu prolasku topline kroz konstrukcijski sklop, U-vrijednosti i energetski razred cijele zgrade. U-vrijednosti za izolacije u zemlji i pod novoom podzemne vode, su navedene na web stranici www.fibran.hr.

U slučaju izvedbe zgrada gotovo nulte energije, preporučujemo ispod temeljne ploče ugraditi ukupno 24 cm (2 × 12 cm) izolacije toplinske provodljivosti λ = 0,035 W/mK. Prvi sloj toplinske izolacije B) pri zgrada bez podruma, čiji temelji ne sežu ispod zone smrzavanja (u Hrvatskoj od 70 do 120 cm), donji sloj FIBRANxps izolacije prepustimo horizontalno ili vertikalno , najmanje u dimenziji dubine predivđene dubine smrzavanja na lokaciji objekta.

Za zaštitu zone smrzavanja možemo upotrijebiti izolaciju manje nosivosti, npr. FIBRANxps 300-L. Pri tome svakako moramo paziti da dođe pride do zamjene kvalitete izolacije na gradilištu i da se ispod objekta ne ugradi manje nosiva izolacija, nego što je potrebno.

 • C) Hidroizolacija
  Uz dvoslojnu toplinsku izolaciju, najvažniji sloj je dvostrano samoljepiva hidroizolacija FIBRANhydro SEISMIC T-1,8sk/sk. Ako gradimo na procjednom tlu, bez obzira da li koristimo FIBRANxps 400-L (ili 500-L ili 700-L), hidroizolaciju izvodimo u jednom sloju. Kad imamo visok nivo podzemne vode, ili gradimo na
  poplavnim područjima, preproučuje se izvesti dva sloja hidroizolacije.

Kako to da je jednoslojna bitumenska hidroizolacija dovoljna i zašto je potrebno ugraditi dva sloja bitumenske membrane u slučaju podzemne vode? Sendvič dvije toplinske izolacije štiti jednoslojnu hidroizolaciju tipa T, koja je, premda opterećena cijelom zgradom, izvrsno i trajno zaštitćena od direktnog kontakta s vodom. Ova je zaštita potpuno zadovoljavajuća čak i u slučaju pritiska podzemne vode, jer je međusobno ojačana glatkom izuzetno čvrstom toplinskom izolacijom, a njezini se kontakti na kraju potpuno stapaju u jednu cjelinu pod opterećenjem zgrade.

Dvoslojno polaganje koristimo kako bismo zaštitili zgradu od vlage čak i u fazi gradnje ili do trenutka kad se temelji u potpunosti konsolidiraju i hidroizolacija se potpuno spoji s pločama za toplinsku izolaciju, a spojevi na presjecima traka lijepe se u monolitnu cjelinu.

U slučaju dvoslojne hidroizolacije možemo kao prvi sloj upotrijebiti jednostrano samoljepivu hidroizolaciju FIBRANhydro SEISMIC T-3/sk. Novo, monog korisnije rješenje je upotreba sloje koji pruža dodatnu zaštitu, protiv geopatogenih zračenja i prodora plina radona, FIBRANhydro AntiRADON 1,5sk (oznaka na sliki C1).

U oba primjera upotrebe samoljepivih hidroizolacija, kao drugi sloj ugradit ćemo dvostrano samoljepivu hidroizolacije FIBRANhydro SEISMIC T-1,8sk/sk. U slučaju upotrebe FIBRANhydro SEISMIC T-3/sk predhodno uklonimo tanki gornji zaštitni film, da u slučaju većih potresnih sial ne bi došlo do smika na spoju ili između slojeva hidroizolacije. Pri niskim temeraturama se međusobni spojevisamoljepivih hidroizolacija, za bolju ljepljivost mogu dodatno zagrijati vrućim zrakom.

 • D) SEISMIC toplinska izolacija
  FIBRANxps SEISMIC izolacija odrđene čvrstoće se ugrađuje odmah nakon ugradnje hiroizolacijskih slojeva, da ih se što prije zaštiti od eventualnih oštećenja. SEISMIC ploče imaju gornju profiliranu površinu koja osigurava odličnu prionjivost betona. Standardne debljine

SEISMIC ploča su 120 i 200 mm, a pravodobno narudžbom je mogućaisporuka i u drugim debljinama. Budući da je donji sloj toplinske izolacije izložen vlazi, a možda i vodi, preporučuje se, da se u slučaju više debljina, manjih od 24 cm, za bolju energetsku učinkovitost, za najdonji sloj odabere tanja toplinska izolacija.

 • E) AB ploča
  Pri izvedbi AB temeljne ploče potrebno je strogo poštivati uputstva projektanta građevnih konstrukcija. Prije ugradnje armature NE stavljamo razdjelnu foliju, jer bismo time omogućili klizanje među slojevima u slučaju potresa. Eventualne procjepe, koji mogu nastati kao posljedica nepreciznog polaganja toplinske izolacije, možemo zapuniti PU-pjenom.

U slučaju upotrebe vodonepropusnog betona se može izvesti samo jedan sloj toplinske izolacije i u tom slučaju FIBRANxps SEISMIC, kao hidroizolacijski sloj nije potreban. U slučaju vodonepropusnog betona ne smijemo zaboraviti pažljivu ugradnju elementa, poput brtvenih (dilatacijskih) traka, koje osiguravaju vodonepropusnost na spoju AB ploče i AB zida.

Sva moguća rješenja SEISMIC temeljnog jastuka mogu se naći na web stranici www.fibran.hr

O energetskom štitu i modernoj gradnji zgrada gotovo nulte energije i obnovi postojećih objekata možete saznati na www.energyshield.hr

FIBRAN d.o.o.
FIBRAN d.o.o.
Internet adresa

Društvene mreže

Prodaja na području cijele Hrvatske.
{{ errors.name[0] }}
{{ errors.email[0] }}
{{ errors.location[0] }}
{{ errors.phone[0] }}
{{ errors.message[0] }}
Zapamti me

Vaš upit je uspješno poslan! Kopija upita je poslana na Vašu e-mail adresu. Očekujte odgovor u roku od 24 - 48h. Ukoliko odgovor niste dobili, kontaktirajte nas na e-mail adresu koju smo naveli u kopiji upita.
Izdvajamo

Izdvojeni proizvodi