Putovima Frankopana naziv je projekta sanacije kaštela Frankopana u Primorju među kojima se ističe kaštel Trsat koji su Frankopani počeli graditi 1223. godine kada im je hrvatsko-ugarski kralj Andrija II. darovao Vinodolsku županiju u čijem je sastavu bio i Trsat.

Danas su tek djelomično očuvane zidine, kule, zatvoreno dvorište, vodosprema i pokretni most. U vojnom smislu bila je to jedna od najsnažnijih frankopanskih fortifikacija u Primorju, no odigrala je i važnu ulogu u životu zajednice kao duhovno i kulturno središte.

Predaja kaže da se krajem 13. stoljeća na Trsatu nalazila Sveta kućica iz Nazareta, točnije rodna kuća Blažene Djevice Marije koja je tamo osvanula „sama od sebe", da bi tri godine kasnije „na krilima anđela" bila prenesena u Loreto gdje se i danas nalazi.

Knez Ivan Frankopan dao je na Trsatu podići kapelicu, a potom je njegov sin Martin izgradio franjevački samostan s crkvom Blažene Djevice Marije od koje su danas ostali samo fragmenti.

Projekt sanacije kaštela pokrenula je Primorsko-goranska županija s ciljem obnove i održivog korištenja frankopanske materijalne i nematerijalne baštine. Projekt sanacije kaštela Trsat izradila je tvrtka Con-tec, dok je radove izvela tvrtka Fidal.

LINIJA MAPE-ANTIQUE

Pri sanaciji značajnih kulturno-povijesnih građevina osobitu pažnju treba obratiti na materijale kojima se nekad gradilo. Naime, prilikom projektiranja treba uzeti u obzir kompatibilnost novih sanacijskih materijala s postojećima te pri izvedbi radova posvetiti pažnju detaljima i obradi.

Stoga je za ovakvu vrstu građevina i radova Mapei razvio specijalnu liniju proizvoda za sanaciju kulturno-povijesnih građevina i njihovih dijelova. To su proizvodi linije Mape-Antique koji su razvijeni na bazi prirodnog vapna i ekopucolana, u potpunosti bez cementa.

Svojim su karakteristikama kompatibilni s materijalima koji su se u prošlosti koristili za gradnju.


Obrada sljubnica MAPE-ANTIQUE-om LC

VISOKOPAROPROPUSNA ISUŠUJUĆA ŽBUKA

Sanacijskim radovima obuhvaćen je dio zidina stambene namjene. Radovi su započeli uklanjanjem slabo vezanih i trošnih dijelova iz sljubnica zidova. Nakon pripreme podloge u sljubnice je ugrađen mort napravljen od lokalnog agregata i veziva MAPE-ANTIQUE LC.

Ovo bescementno vezivo na bazi prirodnog vapna i eko-pucolana svojim je mehaničkim i fizikalnim karakteristikama u potpunosti zadovoljilo uvjete projekta i konzervatorskih zahtjeva.


Obrada sljubnica MAPE-ANTIQUE-om LC

Osim toga, MAPE-ANTIQUE LC na ovom je projektu korišten i kao vezivo za izradu žbuke na vanjskim dijelovima građevine. Tako je korištenjem lokalnog agregata i veziva MAPE-ANTIQUE LC dobivena žbuka žućkastog tona koja je odgovarala konzervatorskim zahtjevima, a iz tehničkog aspekta dobivena je isušujuća, visokoparopropusna žbuka otporna na djelovanje topivih soli.

Žbuka se na pripremljenu vlažnu podlogu nanosila ručno u prosječnoj debljini od 3 cm. Nakon nanošenja žbuka je poravnata i površinski obrađena do željenog završnog izgleda.


Nanošenje paro-propusne žbuke MAPE-ANTIQUE INTONACO NHL

Na unutarnjim dijelovima zidova na kojima je bilo potrebno nanijeti žbuku nanesena je visokoparopropusna žbuka MAPE-ANTIQUE INTONACO NHL koja je ne samo svojim karakteristikama paropropusnosti, prionjivosti, mehaničke čvrstoće i modula elastičnosti kompatibilna s postojećim zidinama, već je udovoljila i estetskim zahtjevima koji kod ovih građevina imaju bitnu ulogu.

Proizvodi linije Mape-Antique razvijeni su radi zadovoljenja različitih zahtjeva koje povijesne građevine prilikom sanacije nose sa sobom – od kompatibilnosti s materijalima koji su se koristili u prošlosti kao i otpornosti na klimatske i kemijske utjecaje, topive soli i mikroorganizme, pa sve do potrebe korištenja bescementnih materijala kod sanacije zidanih konstrukcija od kamena, opeke, tufa ili miješanog ziđa.

Svi proizvodi linije Mape-Antique na bazi su ekopucolana i prirodnog hidrauličkog vapna pri čijem vezanju nema razvoja slobodnog vapna, čime se postižu visoke mehaničke i trajnosne karakteristike.

Kaštel Trsat izdiže se nad Riječkim zaljevom stotinama godina, a ovom sanacijom polako mu se vraća stari sjaj na 138 m nadmorske visine. Mape-Antique linija proizvoda čeka na sljedeću fazu sanacije na ovoj povijesnoj građevini kojom će se u konačnici zadovoljiti svi tehnički i estetski zahtjevi na kaštelu Trsat.


Završni izgled zida

TEHNIČKI PODACI
  • Kaštel Trsat, Rijeka
  • Godina izgradnje: 1223. godina
  • Vrijeme izvođenja radova: travanj – kolovoz 2018. godine
  • Investitor: Grad Rijeka
  • Projektant: Zoran Šušulić, dipl. ing. građ., Con-Tec d.o.o., Pula
  • Nadzor: Amel Čajić, dipl. ing. građ., A3 consult d.o.o., Rijeka
  • Izvođač radova: Fidal d.o.o., Rijeka
  • Mapei koordinatori: Marko Iveković, dipl. ing. građ., Darko Žilić
PROIZVODI MAPEI
  • Sanacija zidova: Mape-Antique LC, Mape-Antique Intonaco NHL

Za više informacija posjetite www.mapei.hr i www.mapei.com

Pratite nas na društvenim mrežama Facebooku i Instagramu.
Pratite Mapei Croatia TV na YouTubeu.

MAPEI CROATIA d.o.o.
MAPEI CROATIA d.o.o.
Internet adresa

Društvene mreže

Prodaja i tehnička podrška na području cijele Hrvatske.
{{ errors.name[0] }}
{{ errors.email[0] }}
{{ errors.location[0] }}
{{ errors.phone[0] }}
{{ errors.message[0] }}
Zapamti me

Vaš upit je uspješno poslan! Kopija upita je poslana na Vašu e-mail adresu. Očekujte odgovor u roku od 24 - 48h. Ukoliko odgovor niste dobili, kontaktirajte nas na e-mail adresu koju smo naveli u kopiji upita.
Izdvajamo

Izdvojeni proizvodi