Atlantisov sustav dokazao se efektivan u kućanstvu, ali i komercijalnim projektima kao siguran sustav za skladištenje (retenciju) i ponovno korištenje vode. Moguće je skladištiti kišnicu i koristiti je za zalijevanje, moguće je skladištiti kišnicu ispod sportskih terena, dječjih igrališta, golf terena i koristiti je za navodnjavanje. Postoje mnogobrojne aplikacije u kojima se modularni spremnici za skladištenje vode mogu koristiti. Navodimo samo par primjera kako drenirati, akumulirati i kasnije koristiti vodne resurse.

Kako sustav funkcionira?

Kišnicu s krovova ili s dreniranih površina filtrira i sakuplja u modularnim spremnicima ili tzv. infiltracijskim blokovima. Voda se kasnije može koristiti kao tehnička voda, kao voda za zalijevanje ili se (kao na slici) može s preljevnom cijevi preusmjeriti u infiltracijski spremnik i infiltrirati / procjeđivati nazad u zemlju.

PREDNOSTI:

 • KAPACITET VODE je u ovom sustavu NEOGRANIČEN!
 • Smanjuje ovisnost o vodi iz mreže
 • Infiltracijski sustav i sustav sakupljanja vode je nadzemni i podzemni
 • Spremnici su modularni lagano se prilagođuju bilo kakvom zahtjevu za volumenom i prostoru
 • Pročišćavanje vode
 • Snažnog strukturalnog dizajna
 • Vrlo niski zahtjevi za održavanjem
 • Nema potrebe za održavanjem zbog prethodnog filtriranja 95% korisne zapremine
 • Mogućnost visoke infiltracije
 • Jednostavan transport, slaganje i ugradnja

IDEALNO ZA UGRADNJU NA:

 • Sportske terene
 • Parkove i vrtove
 • Parkirališta za automobile
 • Kućne zelene površine

Tehničke specifikacije modularnih spremnika FloTank

Atlantis modularni spremnici koriste tehnologiju površinskog i podzemnog infiltriranja / procjeđivanja, rezultirajući čistom vodom koja se može ponovno koristiti ili jednostavno ispustiti čista u okolni prirodni okoliš. Atlantis modularni spremnici pružaju visokokvalitetnu opciju za upravljanje, usmjeravanje i skladištenje oborinskih voda u bilo kojoj vrsti podzemnih materijala.

Kvaliteta vode

Atlantis modularni spremnici se koriste gdje postoje zahtjevi za postizanjem visoke kvalitete vode, uz efektivno filtriranje različitih prljavština i zagađivača. Osim očite ekološke prednosti, podzemna lokacija spremnika pruža više korisnih površina i poboljšane estetske postavke u odnosu na betonske ili plastične spremnike.

Prednosti modularnog načina povezivanja spremnika i planiranje

Atlantis sustav modularnih spremnika ima performanse koje nadmašuju zastarjele kanale. Atlantis sustav nudi oko 95% praznog raspoloživog prostora u usporedbi s manje od 20% u tipičnim odvodnim kanalima i stjenovitim upojnim bunarima. Zahvaljujući tome, zauzima manje mjesta, a sustav postiže iste kapacitete volumena kao i tradicionalni odvodni kanali. To doprinosi uštedi u vremenu i novcu, instalacija je brža i manji su troškovi izgradnje. Atlantis modularni spremnici su lagani i instalaciju čine bržom, sigurnijom i jeftinijom. U Atlantis sustavu nema nakupljanja taloga za razliku od stvaranja začepljenja što je karakteristično za tradicionalne odvodne kanale. Spremnici su robusni, visoke čvrstoće i nosivosti i moguće ih je ugraditi ispod prometnica, garaža i pristupnih puteva.

1. ČVRSTOČA PRI STLAČIVANJU
Neovisna testiranja su pokazala da Atlantisovi modularni spremnici mogu podnijeti silu do 24 t/m2 (34 psi). Uzevši u obzir puni raspon faktora koji se koriste za projektiranje, ovo će biti više nego dovoljno da podnese opterećenja uslijed prometa vozila uz adekvatan faktor sigurnosti.

2. MATERIJAL ZA ZATRPAVANJE
Ako je područje iznad Atlantisovih modularnih spremnika namijenjeno prometu vozila, materijal za zasipavanje mora biti zrnat i treba ga ojačati geomrežom dobre kvalitete i čvrstoće (ili materijalom istih performansi) radi ravnomjernog rasporeda opterećenja. U protivnom, materijal za zasipavanje treba biti čist i sipak pijesak ili neki drugi zrnati materijal. NE KORISTITI TLO KOJE MOŽE APSORBIRATI VELIKE KOLIČINE VODE, KAO ŠTO JE NAPRIMJER GLINA. Materijal za zasipavanje treba sabiti na najmanje 90% gustoće za svaki sloj od 300 mm.

3. ODVOD / NAGIB (VISINA) PRELJEVA
Mnogi projekti uključuju drenažni odvod da se sustav može prazniti kontroliranim tempom i/ili preljev da se spriječi poplava u ekstremnim vremenskim uvjetima. Visina ovih elemenata se može ograničiti i treba ju uzeti u obzir pri određivanju visine Flo-Tank® modula.

4. VISINA VODENOG PLATOA ILI ČVRSTE ZEMLJANE PODLOGE
Pri postavljanju Flo-Tank® modula ispod vodenog platoa ne smije doći do otkazivanja sustava, nego treba ograničiti mogućnost funkcioniranja tako da se smanji raspoloživ prostor za skladištenje
oborinske vode. U ovim situacijama Flo-Tank® spremnik se može postaviti plitko ili se može postaviti pokrov koji će sprječavati da podzemna voda uđe u spremnike. Plitka čvrsta zemljana podloga će ograničiti dubinu iskopa, što je praktično rješenje koje će također ograničiti opcije projektanata vezano uz visinu Flo-Tank® modula.

5. POVRŠINSKA OPTEREĆENJA
Strukturalne jedinice Flo-Tank® modula se ne oslanjaju na pravilno sabijen zasipani materijal da bi podnijele opterećenje kao što je to slučaj u drugim sustavima. Najveća nosivost od 24 t/m2 (34 psi) je izvedena na temelju ispitivanja nepričvršćenih modula. Za određivanje opterećenja (psi) koje djeluje na Flo-Tank® module i rezultirajućih faktora sigurnosti, koristite dodirno područje automobilske gume i kut distribucije opterećenja na pokrivni materijal da se izračuna područje opterećenja na Flo-Tank® module (A’). Zatim, korištenjem opterećenja kotača (W) prilagođenog pomoću dinamičkog faktora i uzevši u obzir kretanje kotača, podijelite područje primijenjenog opterećenja (A’) i dodajte masu sabijenog zasipanog materijala.

Ova se jednadžba može zapisati kao:
qva (kN/m²)= W Fd/ A’ + dγ
W = opterećenje kotača
Fd = dinamički faktor za opterećenje vozila u pokretu
A’ = područje primijenjenog opterećenja na Flo-Tank® module
dy = ukupna masa zasipanog materijala

6. KONSTRUKCIJSKA OPTEREĆENJA
S jedne strane je od kritične važnosti postići pravilno sabijanje zasipanog materijala, pa treba pažljivo uzeti u obzir opremu za sabijanje da se izbjegne lokalizirani prejak utjecaj i prodor ispune i/ili Flo-Tank® modula. Gdje god je to moguće, TREBA KORISTITI LAKU OPREMU.

7. BOČNA OPTEREĆENJA
Treba također uzeti u obzir tlak koji djeluje bočno na elemente, posebice ako je donji nagib ili visina Flo-Tank® modula postavljena 3 m ispod gornjeg finalnog sloja.

Značajke modularnih spremnika za vodu

Projektirajte naše modularne spremnike tako da odgovaraju vašem budžetu i zahtjevima za opterećenjem.

Spremnike je moguće prilagoditi svim oblicima i zahtjevima!

Sigurnosni faktor:
Inženjeri, projektanti i geotehnički inženjeri trebaju dizajnirati i izračunati sigurnosne faktore koji će odgovarati određenom projektu.

Orijentacija modularnog spremnika:
Flo-Tank® modularni spremnici se moraju instalirati pravilno orijentirani da se osigura maksimalna nosivost:

Zahtjevi vezani za dubinu zatrpavanja:

Način slaganja modularnih spremnika FloTank

3 PLOČE

Najveća čvrstoća pri stlačivanju : 15 t/m2
Pogodno za prostorno uređenje i opterećenja vezana uz promet pješaka

4 PLOČE

Najveća čvrstoća pri stlačivanju: 24 t/m2
Pogodno za prostorno uređenje i opterećenja vezana uz povremen promet vozilima (uz adekvatnu dubinu materijala za zatrpavanje)

5 PLOČA

Najveća čvrstoća pri stlačivanju: 28 t/m2
Pogodno za prostorno uređenje i opterećenja vezana za promet vozilima (uz adekvatnu dubinu materijala za zatrpavanje)

7 PLOČA

Najveća čvrstoća pri stlačivanju: 35 t/m2
Pogodno za prostorno uređenje i opterećenja vezana za promet vozilima (uz adekvatnu dubinu materijala za zatrpavanje)

Specifikacije modularnih spremnika:

Izvor: FUNDA d.o.o.

FUNDA d.o.o.
Dostupnost na području cijele Hrvatske. Djelujemo i na području BiH, Crne Gore, Makedonije i Srbije.
Izdvajamo

Izdvojeni proizvodi