Parcela stambeno poslovne zgrade se nalazi sjeveroistočno od križanja Grahorove ulice i Ulice grada Mainza. Na parceli su bile smještene zgrade industrijske namjene čija gradnja je započela dvadesetih godina prošlog stoljeća. Vremenom su višekratno dograđivane, a kasnije dijelom napuštene i devastirane.

Novoizgrađeni objekt nastao je rekonstrukcijom dijelova postojeće izgradnje u dvorišnom dijelu, s izgradnjom dviju podzemnih etaža na cijeloj parceli te dogradnjom volumena uz dvije ulice kojima se zatvara blok.

Visina i dubina građevine uklapaju se u postojeću strukturu bloka i vežu na postojeće susjedne građevine. Tako je uz susjednu zgradu u Grahorovoj ulici visina prizemlje i četiri kata, uz susjeda na Ulici grada Mainza prizemlje i pet katova, a na uglu je visina veća – prizemlje i šest katova.

U prizemlju građevine se nalaze kozmetički i frizerski salon, slastičarnica s terasom u dvorištu i tri trgovine. Na katovima su stanovi uz četiri stubišta s dizalima. Dva stubišta imaju pristup s ulica, a dva iz dvorišta. U podrumu -1 je parkiralište za poslovni dio objekta i multifunkcionalne dvorane, a u podrumu -2 garaže i spremišta za stanare.

Unutar parcele u dvorišnom dijelu zadržan je postojeći objekt koji je zaštićen kao kulturna baština s dijelom pročelja bivše proizvodne hale. Nakon obnove i sanacije fasadne opne, u suradnji s Gradskim zavodom za zaštitu spomenika kulture i prirode, služi kao komunikacija unutar trgovine. Kat objekta se ne koristi radi blizine stanova.

Ulična izgradnja projektirana je s prolazima u dvorište: zapadni s Grahorove ulice gdje je kolni ulaz u dvorište i ulaz u podzemne garaže i južni s Ulice grada Mainza visine dvije etaže, koji osigurava kvalitetnu vizuru prema obnovljenom zaštićenom dvoetažnom objektu – ulaz za pješake te pomoćni kolni i požarni ulaz.

Ravni krov prizemnog trgovačkog objekta izveden je kao ozelenjeni, sa sadnjom u pravokutnim poljima kao podsjetnik na bivše svjetlike na krovu industrijske zgrade. Stanovi na prvom katu uz zeleni krov imaju zasebne terase i zaštićeni su sustavom alarma.

U Ulici grada Mainza uz južno pročelje zgrade proteže se drvored platana koji je dijelom utjecao na odabir boje pročelja. Obloga pročelja uz drvored i Ulicu grada Mainza je aluminijska radi reprezentativnosti i lakšeg održavanja.

Ton fasade se mijenja ovisno o stupnju osunčanja – dijelu dana, godišnjem dobu i vremenskim prilikama i postojanju sjene krošnji ili debla platana. Zlatne, bijele i sive ploče aluminija zimi su podloga za igru sjena ogoljelog drveća, a ljeti pozadina raskošnim krošnjama.

Pročelja od ugla prema mirnijoj Grahorovoj ulici te u dvorištu su oblikovanjem bliža tradiciji zagrebačkih donjogradskih blokova odabirom žbuke kao fasadne obloge, oker tona uz neutralnu sivu i bijelu i podjelom na više manjih fasadnih ploha.

Autor projekta: Zdenka Idžotić, dipl. ing. arh. ARHIZED STUDIO d.o.o.
Investitor: VMD PROMET d.o.o, Zagreb

Fotogalerija (47)

ARHIZED STUDIO d.o.o.
ARHIZED STUDIO d.o.o.
Izdvajamo

Izdvojeni proizvodi