Palača Ćipiko u Trogiru sastoji se od više zgrada koje su s vremenom spojene u jedinstvenu cjelinu. Najstariji zidovi datiraju iz ranog srednjeg vijeka, dok je najveći dio nastao u XIII. stoljeću.

Najradikalnije promjene palača je doživjela u XV. stoljeću u doba humanista, ratnika i pisca Koriolana Ćipika koji je za njezinu obnovu angažirao tada istaknute umjetnike Nikolu Firentinca, Andriju Alešija i Ivana Duknovića.

Palača je pregrađivana nekoliko puta, a danas ima izgled dvokatnice s visokim potkrovljem. Građena je od pravilno klesanih kamenih blokova ukrašenih kamenom plastikom vrsnih majstora, a svojim prostornim rješenjem s dvorištem, bunarom i trijemom te vanjskim stubama i lođama na katovima istaknuti je primjer kasnogotičke gradnje.

Projekt sanacije palače pokrenulo je Ministarstvo kulture, konzervatorski odjel u Trogiru koji je ujedno izradio i projekt sanacije. Radove je izvodila tvrtka Kvinar, a Odjel tehnike Mapei Croatia ponudio je rješenja za sanaciju ovog bisera kulture.


Zatečeno stanje zidova u predvorju palače Ćipiko.

VAŽNOST ODABIRA SUSTAVA I MATERIJALA ZA SANACIJU POVIJESNIH GRAĐEVINA

Pri sanaciji kulturno-povijesnih građevina osobitu pažnju treba posvetiti sustavnom i stručnom izboru metoda i materijala za sanaciju. Naime, prilikom projektiranja treba uzeti u obzir kompatibilnost novih sanacijskih materijala s onima korištenima u povijesti, dok pri izvedbi radova treba voditi računa o detaljima i njihovoj obradi.

Stoga je za kulturno-povijesne građevine Mapei razvio specijalnu liniju proizvoda – Mape-Antique, koju čine proizvodi na bazi prirodnog vapna i ekopucolana u potpunosti bez dodatka portland cementa, a svojim su mehaničkim i kemijskim karakteristikama kompatibilni s materijalima koji su se u prošlosti koristili za gradnju.


Proces desalinizacije, nanesena žrtvena žbuka MAPE-ANTIQUE MC.

TIJEK SANACIJE

Zidovi u predvorju bili su u izrazito lošem stanju, opterećeni vlagom i štetnim solima, a otpala je i žbuka s gotovo svih zidova. Najlošija situacija zatečena je pri dnu zidova do visine jednog metra na kojima su tragovi vlage bili vidljivi i između sljubnica kamenog opločenja.

Zbog velikog problema kapilarne vlage i njezina utjecaja na zidove, oštećena žbuka u potpunosti je uklonjena. Mehaničko uklanjanje žbuke izvedeno je upotrebom dlijeta i čekića s potenciometrom za reguliranje udara uz strogu kontrolu postupka kako ne bi došlo do oštećenja kamena ispod žbuke.

Termovizijsko snimanje zidova pokazalo je šupljine u određenim dijelovima zbog kojih je u svrhu mehaničkog i statičkog ojačanja bilo potrebno izvesti konsolidaciju ziđa. Uzeti su uzorci kamena i žbuke te su provedena kvalitativna i kvantitativna dijagnostička ispitivanja štetnih topivih soli prisutnih u materijalima.

Na osnovi analiziranih štetnih soli u zidovima odabran je postupak desalinizacije postavljanjem tzv. žrtvene žbuke na površinu zidova. Žrtvena žbukaje privremeni nanos žbuke na zidnoj ili nekoj drugoj plohi, a koristi se kao jedna od metoda desalinizacije ili privremene zaštite površine zida od soli koje izbijaju na površini ili blizu površine žbuke, tako da žbuka na sebe navlači štetne soli.


Konsolidacija ziđa MAPE-ANTIQUE-om I-15.

Za žrtvenu žbuku korišten je MAPE-ANTIQUE MC, žbuka na bazi prirodnog vapna i ekopucolana. MAPE-ANTIQUE MC potom je odstranjen dlijetom i čekićem s potenciometrom za reguliranje udara uz strogu kontrolu postupka.

Nakon sušenja i pripreme podloge sljubnice su zapunjene vezivom MAPE-ANTIQUE INTONACO NHL. Ovo bescementno vezivo na bazi prirodnog vapna i ekopucolana svojim je mehaničkim i fizikalnim karakteristikama u potpunosti zadovoljilo uvjete projekta i konzervatora.


Saniranje ziđa paropropusnom i isušujućom žbukom MAPE-ANTIQUE MC.

KONSOLIDACIJA I PREKID KAPILARNOG UZDIZANJA VLAGE

Nakon zapunjavanja sljubnica te njihove hidratacije pripremljene su injekcijske bušotine u kvadratnom rasteru 8 – 10 po m2. U izbušene rupe umetnute su cjevčice koje su fiksirane brzovezujućim hidrauličkim vezivom LAMPOCEM.

Kroz cjevčice je strojno pod pritiskom od jednog bara injektirano bescementno hidrauličko vezivo vrlo fine granulacije MAPE-ANTIQUE I-15. Nakon završetka konsolidacije brzovezujuće vezivo LAMPOCEM uklonjeno je, a rupe su popunjene mortom na bazi prirodnog vapna i ekopucolana MAPE-ANTIQUE MC.

Zbog daljnjeg prekida kapilarnog uzdizanja vlage konsolidiranih zidova napravljen je prekid mikroemulzijom s hidrofobnim efektom. Injektiranje mikroemulzije pod kontroliranim tlakom provedeno je s obje strane zidova kroz bušotine izvedene 10 cm iznad razine poda u razmacima od 12 centimetara.

SUSTAV ISUŠUJUĆE I PAROPROPUSNE ŽBUKE MAPE-ANTIQUE LINIJE

Na unutarnje sanirane zidove palače nanesen je visokoparopropusni isušujući sustav žbuka Mape-Antique koji je, osim izuzetnih karakteristika paropropusnosti, prionjivosti na postojeće zidove i svojih mehaničkih karakteristika, u potpunosti kompatibilan s materijalima korištenima u prošlosti, a ujedno udovoljava i estetskim zahtjevima koji kod ovakvih izuzetnih građevina igraju važnu ulogu.

Najprije je na pripremljenu, čistu, desaliniziranu, saturiranu podlogu nanesen MAPE-ANTIQUE RINZAFFO, žbuka koja ima svrhu poboljšanja prionjivosti i sprečavanja prodiranja eventualnih zaostalih topivih soli u sljedeći sloj žbuke.


Završni izgled saniranih zidova unutrašnjosti.

Kao drugi sloj nanesen je MAPE-ANTIQUE MC, isušujuća i paropropusna žbuka izuzetnih mehaničkih karakteristika. Sustav je završen paropropusnom, mineralnom, hidrofobnom žbukom fine granulacije MAPE-ANTIQUE FC CIVILE.

Palača Ćipiko, zahvaljujući odgovarajućim rješenjima svih sudionika u obnovi i kvaliteti korištenih materijala, nastavlja ponosno krasiti trogirsko područje očekujući buduće posjetitelje.

TEHNIČKI PODACI

  • Palača Ćipiko, Trogir
  • Godina izgradnje: 13. stoljeće
  • Vrijeme izvođenja radova: prosinac 2017. – lipanj 2019. godine
  • Investitor: Grad Trogir
  • Projektant sanacije, voditelj projekta i nadzor: Jasna Popović, dipl. pov. umjetnosti i etnolog, Konzer-vatorski odjel Ministarstva kulture, Trogir
  • Glavni izvođač radova sanacije: Kvinar d.o.o., Podstrana
  • Mapei distributer: Spegra inženjering d.o.o., Split
  • Mapei koordinator: Antonijo Jukić, mag. ing. aedif.

PROIZVODI MAPEI
Sanacija zidova: Lampocem, Mape-Antique FC Civile, Mape-Antique I-15, Mape-Antique Intonaco NHL, Mape-Antique MC Mape-Antique Rinzaffo, Mapestop Cream

Za više informacija posjetite www.mapei.hr i www.mapei.com

Pratite nas na društvenim mrežama Facebooku i Instagramu.
Pratite Mapei Croatia TV na YouTubeu.

MAPEI CROATIA d.o.o.
MAPEI CROATIA d.o.o.
Internet adresa

Društvene mreže

Prodaja i tehnička podrška na području Zagreba i Zagrebačke županije.
{{ errors.name[0] }}
{{ errors.email[0] }}
{{ errors.location[0] }}
{{ errors.phone[0] }}
{{ errors.message[0] }}
Zapamti me

Vaš upit je uspješno poslan! Kopija upita je poslana na Vašu e-mail adresu. Očekujte odgovor u roku od 24 - 48h. Ukoliko odgovor niste dobili, kontaktirajte nas na e-mail adresu koju smo naveli u kopiji upita.
Izdvajamo

Izdvojeni proizvodi