Mapei se, kao jedan od vodećih svjetskih proizvođača kemijskih proizvoda za graditeljstvo, može pohvaliti višedesetljetnim iskustvom u izgradnji novih te rekonstrukciji postojećih bazena.

Od kraja 50-ih godina prošlog stoljeća pa do danas većina bazena na kojima su se održale olimpijske igre i ostala važnija sportska natjecanja u svijetu izvedena je Mapei sustavima i proizvodima.

Mapei u tom području nudi cjelokupnu paletu proizvoda kao što su dodaci za postizanje vodonepropusnosti armirano-betonskih školjki bazena, proizvodi za izravnavanje, odnosno reprofilaciju zidova i dna bazena, sustavi za hidroizolaciju, ljepila za polaganje svih vrsta keramičkih pločica i staklenog mozaika, mase za fugiranje, mase za brtvljenje dilatacijskih reški i obradu spojeva, završne boje za bazene itd.

U nastavku navodimo preporuke i smjernice za izgradnju novih te obnovu postojećih betonskih bazena koji se završno oblažu bazenskom keramikom ili staklenim mozaikom.

PRIPREMA, UGRADNJA I NJEGA BETONA

Bazenska školjka osnovna je konstrukcija svakog bazena. Bez obzira na raširenost različitih materijala za njenu izradu, u najvećem broju slučajeva izvodi se od armiranog betona.

Armiranobetonski bazeni, kao klasičan način izgradnje bazena, zbog svoje konstrukcije imaju najveću prednost jer oblik i dubina bazena mogu neograničeno varirati. Beton od kojeg će se raditi bazenska školjka mora biti izveden u skladu s normom EN 206-1.

Debljina i armatura konstrukcije bazena definirani su statičkim proračunom gdje se kao ulazni parametri uzimaju podaci poput oblika i dimenzije bazenske školjke, sastava i homogenosti tla, klimatskih utjecaja itd.

Kod bazena je nedopustiva pojava i najmanjih pukotina, a beton koji se ugrađuje mora biti kvalitetno izveden kako bi se izbjeglo stvaranje segregacijskih gnijezda. Pravilno izvođenje AB konstrukcije ne ovisi samo o kvaliteti upotrijebljenih materijala i metodi lijevanja već i o pravilnom sazrijevanju betona.

Betoni razvijaju svoju čvrstoću postupno, tijekom vremena, što varira ovisno o okolišu i osobinama samog betona. Prema dosadašnjem iskustvu smatra se da je potrebno najmanje 3 mjeseca kako bi se osiguralo ispravno sazrijevanje betona.

DODACI ZA BETONE

Da bi se postigla što bolja ugradivost betona uz smanjen vodocementni faktor i pritom još dobio vodonepropustan beton, u mješavinu betona dodaju se aditivi. Superplastifikatori iz Dynamon linije omogućavaju visoku redukciju vode u mješavini betona, čime se olakšava ugradnja pri niskom v/c faktoru.

Posljedično se postiže veća čvrstoća i vodonepropusnost te smanjuje konačno skupljanje betona. Ako je beton izrađen s nekim od superplastifikatora iz Dynamon linije, vrijeme do oblaganja keramičkim pločicama može se skratiti na 90 dana.

Ako dinamika radova zahtijeva još brže izvođenje radova, na ubrzan završetak sazrijevanja može se utjecati i specijalnim dodacima za kompenzirano skupljanje. Jedan od takvih dodataka je ekspandirajuće sredstvo EXPANCRETE koje djeluje na početnu ekspanziju betona tako da poništava naknadno skupljanje betona uslijed sušenja.

Za još veće skraćivanje vremena izgradnje, odnosno sazrijevanja betona mogu se koristiti i sredstva za unutarnju njegu kao što je MAPECURE SRA koji djeluje na smanjenje površinskog naprezanja betona.

Upotreba MAPECURE-a SRA zajedno s EXPANCRETE-om i superplastifikatorima iz linije Dynamon čine Mapecrete System koji predstavlja najkvalitetnije rješenje za pouzdan i lako ugradiv beton s kompenziranim skupljanjem. Primjenom ovog sustava završno oblaganje bazenske školjke moguće je već 28 dana nakon završetka betoniranja.

PREKIDI BETONIRANJA

Betoniranje je najbolje izvesti sa što manje prekida. Međutim, kako je to često tehnološki nemoguće, za postizanje vodonepropusnosti spojeva između poda i zidova najčešće se primjenjuju PVC ili hidrofilne bubreće trake.

Hidrofilne trake u kontaktu s vodom povećavaju svoju dimenziju i sprečavaju njezin prodor. IDROSTOP trake na bazi akrilnih polimera dostupne su u više dimenzija, a izbor ovisi o debljini zidova bazena.

Za ovu primjenu također se koriste i hidrofilne bubreće trake na bazi bentonita IDROSTOP B25 ili IDROSTOP SOFT. Radni spojevi bazena obrađuju se vodonepropusno PVC trakama IDROSTOP PVC BI i IDROSTOP PVC BE koje također dolaze u više dimenzija.

VANJSKA HIDROIZOLACIJA BETONA BAZENA

Izvedba vanjske hidroizolacije bitan je dio procesa izvedbe bazena jer je uz potrebnu hidroizolaciju unutarnjih površina bazena nužno zaštititi i AB konstrukciju te spriječiti prolaz vode u bazen.

Odabir odgovarajućeg sustava vanjske hidroizolacije betonske školjke ovisi o više faktora kao što su geomehanički i hidrološki podaci (visina podzemne vode), brzina i jednostavnost ugradnje, cijena i dr.

Uzimajući u obzir te faktore, na raspolaganju su bitumenske emulzijske mase iz linije proizvoda Plastimul ili bitumenske trake Polyglass, sintetičke folije MAPEPLAN, polimer-cementni mortovi (npr. MAPELASTIC FOUNDATION) ili hidroizolacije na bazi bentonita iz linije Mapeproof.

Od ključne je važnosti pravilan odabir tehnologije za izvedbu betonskih bazena počevši od pripreme podloge preko izrade hidroizolacije, brtvljenja prodora i spojeva u konstrukciji pa sve do pravilne ugradnje završne obloge.

PRIPREMA BETONSKIH POVRŠINA PRIJE HIDROIZOLACIJE

Nakon uklanjanja oplate neophodna je vizualna kontrola bazenske školjke.

Taj postupak provodi se i u slučaju rekonstrukcije starih bazena nakon uklanjanja postojeće obloge. Općenito, svaka betonska površina, koja se nadograđuje novim slojevima kao što su reparaturni mortovi za izravnavanje ili polimer-cementna hidroizolacija, zahtijeva pripremu podloge.

Koji će postupak biti odabran (ručni i/ili strojni), ovisi prije svega o mjestu, opsegu i zahtjevnosti radova. Najprimjerenija je metoda pripreme površine betona hidrodinamičko čišćenje od prašine, cementne skramice, oplatnih ulja, dijelova slabog betona ili ostataka starih slojeva mlazovima vode pod tlakom 300 – 500 bara.


Injektiranje pukotina epoksidnom smolom EPOJET LV.

SANACIJA LOKALNIH OŠTEĆENJA

Eventualna segregacijska gnijezda i neravnine neophodno je obraditi reparaturnim mortovima. Ovisno o stupnju segregacije, odnosno potrebne debljine nanošenja mogu se koristiti mortovi s kontroliranim skupljanjem iz linije Planitop ili Mapegrout.

Rupe ostale od oplatnih distancera treba obraditi tako da ih se učini vodonepropusnima. Može ih se zapunjavati cementnim mortovima uz prethodnu upotrebu SN veze ili se može koristiti neko od dvokomponentnih epoksidnih ljepila, odnosno mortova kao što su ADESILEX PG1, ADESILEX PG2 ili ADESILEX PG4.

Ako postoje pukotine, posebno kod vodonepropusnih bazenskih školjki, mora se pristupiti sanaciji koja podrazumijeva injektiranje pukotina dvokomponentnim epoksidnim smolama kao što su EPOJET i EPOJET LV, epoksidna smola niske viskoznosti.


Priprema pukotina zarezivanjem.

SANACIJA KOROZIJSKIH ŽARIŠTA

Nakon pripreme podloge potrebno je provesti antikorozivnu zaštitu korozijskih žarišta armature i tzv. žileta od oplate. Žilete treba zarezati u dubinu od minimalno 2,5 cm, dok je kod armaturnih šipki potrebno ukloniti beton i oko armature koja se mora u potpunosti očistiti od ostataka hrđe do metalnog sjaja stupnja čistoće SA 2½ prema skali Svenk standarda.

Nakon čišćenja čelična armatura ne smije dugo ostati bez zaštite, pa ju je potrebno zaštititi npr. MAPEFER-om 1K, jednokomponentnim antikorozivnim mortom. Proizvod se nanosi u dva sloja u debljini cca 1,5 – 2,0 mm.


Brtvljenje prodora ADESILEX-om PG4.

Nakon izvedene antikorozivne zaštite reprofilacija se izvodi tiksotropnim mortovima poput MAPEGROUT-a T40, sanacijskog morta razreda R3, ili MAPEGROUT-a T60, morta razreda R4.

OBRADA PRODORA

Najosjetljivija mjesta u zaštiti od propuštanja su prodori namijenjeni raznim vrstama instalacija. Jedan od načina obrade prodora upotreba je jednokomponentne hidrofilne paste MAPEPROOF SWELL na mjestima prodora instalacija kroz betonsku školjku.


AB školjka s vanjske strane bazena hotela Olympia Sky izolirana je sintetičkom PVC-P folijom MAPEPLAN UG 20, dok su unutarnje stijenke bazena hidroizolirane cementnim mortom MAPELASTIC TURBO.

Materijal u kontaktu s vodom povećava svoj volumen, čime sprečava prodor vode čak i pod znatnim hidrostatskim tlakom. Da bi mu se ograničilo bubrenje u neželjenom smjeru, nakon MAPEPROOF-a SWELL u šupljinu prodora nanosi se epoksidni mort ADESILEX PG1 ili jedan od tiksotropnih mortova ojačanih vlaknima kao što su MAPEGROUT T40 ili MAPEGROUT T60.

Drugi i češći način obrade jest brtvljenje oko prodora dvokomponentnim epoksidnim ljepilom ADESILEX PG4. Dok je još svježa, površina epoksidnog ljepila posipava se suhim kvarcnim pijeskom QUARTZ 0,5 mm do punog zasićenja.

Eventualna izravnavanja izvode se reparaturnim mortom iz linije Planitop prije nanošenja epoksidnog ljepila.


Reprofilacija zidova PLANITOP-om FAST 330 omogućuje smanjenje rokova za izvođenje radova.

REPROFILACIJA ZIDOVA BAZENSKE ŠKOLJKE

Da bi se postigla projektirana geometrija bazenske školjke, radi funkcionalnih i estetskih razloga kod natjecateljskih bazena, odnosno estetskih razloga kod bazena koji se završno oblažu staklenim mozaikom ili bazenskom keramikom, potrebno je izvršiti reprofilaciju zidova.

Površine koje je potrebno reprofilirati prethodno treba zasititi vodomm prije primjene morta te izvesti zaštitu od direktnog sunca i vjetra, kiše i drugih atmosferilija. Za reprofilaciju se najčešće upotrebljava PLANITOP FAST 330, jednokomponentni brzovezujući mort ojačan vlaknima koji se može nanositi u debljinama 3 – 30 mm u jednom sloju.

Prednost ovog proizvoda je što omogućava izradu polimer-cementne hidroizolacije, npr. MAPELASTIC-om već 24 sata nakon završetka reprofilacije u normalnim vremenskim uvjetima pri +23°C i 50 % r. z. v.


Obrada prodora MAPEBAND manžeta i posljedice njezinog nekorištenja.

IZRADA SLOJA U PADU NA DNU BAZENA

Podloga dna bazena priprema se hidrodinamičkim metodama uklanjanjem ostataka cementne skramice, sredstava za njegu betona, prašine i masnoće kako bi se povećala prionjivost na betonsku površinu. Izrada sloja u padu može se izvesti veznim estrisima s već pripremljenim mješavinama brzosušećih estriha (npr. TOPCEM PRONTO ili MAPECEM PRONTO) ili brzovezujućim mortovima (npr. PLANITOP FAST 330), ovisno o zahtijevanoj tehnologiji i brzini ugradnje.


Polaganje mrežice MAPENET 150 na zidove bazena.

Time se postiže značajna ušteda u vremenu izgradnje bazena. Na primjer, kod upotrebe već gotovih mješavina s normalnim skupljanjem i brzim vezanjem, kao što je TOPCEM PRONTO, nadogradnja sljedećim slojem može se izvesti već 24 sata nakon završetka ugradnje.

Međutim, ako se estrih izvodi korištenjem brzosušeće i brzovezujuće mješavine s kontroliranim skupljanjem MAPECEM PRONTO, nadogradnja sljedećeg sloja moguća je već nakon 3 – 4 sata.

Prednost upotrebe već gotovih mješavina za izradu estriha je ta da se mogu spriječiti nepravilni omjeri kod dodavanja točne količine veziva i agregata, a koji mogu nepovoljno utjecati na konačna svojstva estriha.

Prije ugradnje sloja u padu (veznog estriha) nanosi se SN veza koja se izrađuje od mješavine lateksa PLANICRETE, vode i TOPCEM-a ili MAPECEM-a.


Izvođenje drugog sloja hidroizolacije MAPELASTIC. Između prvog i drugog sloja umeće se mrežica MAPENET 150.

HIDROIZOLACIJA BETONSKIH BAZENA

Na tržištu postoji velik broj materijala za hidroizolaciju i završnu obradu, to jest za oblaganje betonskih bazena. Upravo ta raznolikost investitore može dovesti u nedoumicu koji od tih sustava osigurava najbolju vodonepropusnost i trajnost bazena.

Izvedba hidroizolacije betonskih stijenki bazena polimer-cementnim mortovima na koje se naknadno polažu mozaik i/ili keramičke pločice vrlo je kvalitetno rješenje na relativno stabilnim i čvrstim podlogama te u slučajevima niske ili visoke pH vrijednosti vode.

Kao jedno od najčešćih rješenja za tu namjenu koristi se dvokomponentna polimer-cementna hidroizolacija MAPELASTIC.


Lijepljenje staklenog mozaika ADESILEX-om P10 i ISOLASTIC-om.

OBLOGE OD KERAMIČKIH PLOČICA I MOZAIKA

Neki od najvažnijih faktora koji utječu na izbor ljepila za polaganje obloga od keramičkih pločica u bazenu su vrsta keramičkih pločica i potrebna brzina puštanja u rad. Normalnovezujuća ljepila koriste ako ima dovoljno vremena za polaganje keramičkih pločica ili staklenog mozaika.

Jedno od takvih ljepila je visokokvalitetno cementno ljepilo s produženim otvorenim vremenom bez klizanja na vertikalnim površinama KERAFLEX MAXI S1 ZERØ, razreda C2TE S1.

To je prvo ljepilo bez utjecaja na klimu, što znači da je kompenzirana ukupna emisija stakleničkih plinova povezana s njegovim životnim ciklusom. Lijepljenje obloga od staklenog mozaika omogućuje velik izbor boja i kombinacija, a njegov format omogućava znatno jednostavnije polaganje kod bazena nepravilnih oblika.


Lijepljenje staklenog mozaika ULTRALITE-om S2.

Time se izbjegava upotreba fazonskih elemenata, što značajno smanjuje i troškove ugradnje. Za polaganje staklenog mozaika mogu se koristiti i jednokomponentna lagana ljepila kao što su ULTRALITE S1 razreda C2TE S1 ili ULTRALITE S2 razreda C2E S2.

Ako je bazen potrebno puniti vodom već tri dana nakon lijepljenja i fugiranja staklenog mozaika, tada se može koristiti bijelo brzovezujuće ljepilo kao što je ELASTORAPID.

Važno je napomenuti da je i prilikom polaganja keramičkih pločica i staklenog mozaika potrebno postići punoplošno lijepljenje, odnosno potpunu pokrivenost poleđine ljepilom.


Keramički mozaik polagan ljepilom ADESILEX P9 i fugiran brzovezujućom masom ULTRACOLOR PLUS koja omogućuje brzo punjenje bazena.

FUGIRANJE

U bazenima za plivanje upotrebljavaju se mase za fugiranje na bazi cementa ili epoksidnih smola koje su klasificirane prema kemijskom sastavu te određene europskom normom EN 13888.

Prema tome, cementne mase za fugiranje koje se koriste u bazenima razreda su CG2WA, a epoksidne mase za fugiranje razreda RG. Za fugiranje u bazenima može se koristiti brzovezujuća i brzosušeća cementna masa za fugiranje kao što je ULTRACOLOR PLUS koji ima dodatke za vodoodbojnost i sprečavanje pojave plijesni i gljivica.

Osim cementnih masa za fugiranje mogu se koristiti i epoksidne mase, a u slučaju da Severin Čamdžić, Mapei Croatia d.o.o. je bazen punjen termalnom ili morskom vodom, fugiranje se zbog kemijskog opterećenja obavezno izvodi epoksidnim masama za fugiranje kao što su KERAPOXY, KERAPOXY DESIGN ili KERAPOXY CQ.


Fugiranje bazenske keramike epoksidnom masom KERAPOXY CQ.

BRTVLJENJE DILATACIJA I SPOJEVA

Dilatacije i sve međusobne spojeve zidova, zatim zida i poda ili prijelome nivelete bazena treba obraditi tako da se umetne spužvasta traka MAPEFOAM na dno dilatacije te zapuni čistom silikonskom masom za brtvljenje MAPESIL AC.

Prije njenog nanošenja bočne kontaktne površine pločica potrebno je obraditi premazom za poboljšanje prionjivosti – PRIMER-om FD. U ovom tekstu dane su Mapei preporuke i smjernice za izgradnju novih te rekonstrukciju već postojećih betonskih bazena koji se završno oblažu bazenskom keramikom ili staklenim mozaikom.

U cijelom procesu odabira, projektiranja i izvođenja betonskih bazena Odjel tehnike Mapei Croatia znanjem i iskustvom daje svoj doprinos kako bi vaš bazen bio potpuno funkcionalan, siguran u pogledu vodonepropusnosti, trajnosti završne obloge u bazenu te estetski besprijekoran.


Silikonska masa za brtvljenje MAPESIL AC koristi se za zapunjavanje spojeva i dilatacija.

Odjel tehnike Mapei

Za više informacija posjetite www.mapei.hr i www.mapei.com

Pratite nas na društvenim mrežama Facebooku i Instagramu.
Pratite Mapei Croatia TV na YouTubeu.

MAPEI CROATIA d.o.o.
MAPEI CROATIA d.o.o.
Internet adresa

Društvene mreže

Prodaja i tehnička podrška na području Zagreba i Zagrebačke županije.
{{ errors.name[0] }}
{{ errors.email[0] }}
{{ errors.location[0] }}
{{ errors.phone[0] }}
{{ errors.message[0] }}
Zapamti me

Vaš upit je uspješno poslan! Kopija upita je poslana na Vašu e-mail adresu. Očekujte odgovor u roku od 24 - 48h. Ukoliko odgovor niste dobili, kontaktirajte nas na e-mail adresu koju smo naveli u kopiji upita.
Izdvajamo

Izdvojeni proizvodi