Opločnik

Izrađuje se od prirodnih sirovina stoga se i ponaša skoro jednako kao i prirodni kamen. To znači da se za toplih vremena lagano širi, a za hladnih steže. Ovisno o vremenskim prilikama i opterećenju te o glatkoj, odnosno gruboj strukturi gornje površine opločnik prirodno reagira na onečišćenja. Strane čestice, (npr. mokro lišće, pelud, masnoća) mogu prouzročiti mjestimična obojenja koja će pod utjecajem vremenskih prilika opet nestati. Završni sloj kod dvoslojnih opločnika je od prirodnih materijala sa prisustvom kvarca iznad 80%.

Izrađuje se u posebnoj miješalici u koju se dodaju aditivi protiv mraza i soli pa su opločnici daleko bolje rješenje nego klasični beton ili bilo kakve asfaltne površine. Osnovni sloj se izrađuje od prirodno drobljenih materijala koji miješani sa cementom i aditivima daju veliku čvrstoću i predstavljaju visokokvalitetni beton. Prešanjem visokokvalitetnih betona osnovnog i završnog sloja u stroju tipa HESS dobivamo proizvod koji je primjenjiv u uređenjima okoliša pod nazivom EKO Elementi suvremenog standarda.

Beton

Od prirodnih sirovina šljunka i pijeska, cementa i vode nastaje građevinski materijal beton. Vlažan svježi beton, miješan u raznim omjerima – prema namjeni – puni se u kalupe te se sabija. Smješten na policama beton se stvrdnjava (prema tome u kojem je obliku lijevan i u kojim dimenzijama) u kocke za opločnik, betonske ploče ili druge gotove betonske elemente. Omjer miješanja i način prerade određuje nosivost, trajnost i strukturu proizvoda. Gotovo sve sirovine za beton su prirodne te se mogu sto posto ponovno koristiti, ili kao drobijeni materijal, npr. u cestogradnji ili u vezanom obliku u proizvodnji novih betonskih elemenata.

Betonski proizvodi u boji

Betonski proizvodi koji su proizvedeni prema različitim postupcima ili u različito vrijeme, a inače su jednaki. U boji mogu pokazati neznatne razlike. Prema iskustvima, boje se prilagođavaju djelovanju vremenskim prilikama.

Iskop

Iskop mora biti 30 cm širi od predviđene površine opločnika. Kod iskapanja treba predvidjeti poprečni nagib za brzu odvodnju površinskih voda. Kako dubina smrzavanja tla u Hrvatskoj iznosi najviše 60 cm, u toj zoni ne smije biti materijal neotporan na smrzavanje (glinena tla). U slučaju da se materijal nalazi na manjoj dubini, treba ga zamijeniti prirodnim i drobljenim šljunkom 0-31,5 mm.

Nosivi sloj

U pravilu se sastoji od 20 do 30 cm tučenca ili šljunka 0-3,15 mm. Ugrađuje se u slojevima koji odgovaraju raspoloživoj mehanizaciji i zbija se vibracijskim valjkom ili vibro-pločama do potrebnog modula zbijenosti. Radi odvodnje, planum mora imati poprečni nagib u točnosti od 1 cm. Površina planuma je niža od gotove površine popločenja za debljinu opločnika od 3 do 5 cm. Obratite pozornost na to da se posebice kod nosivog sloja, ako se to pokaže potrebnim,
površina završi sa stupnjevitim materijalom, inače postoji opasnost da betonske kocke upadnu u nosivi sloj. Što može uzrokovati deformaciju pločnika.

Podloga

U standardu su navedeni kao materijali za podlogu pijesak, kameni pijesak, drobijeni pijesak i tucanik. Kod vodopropusnih obloga za podlogu treba odabrati materijal dovoljne propusnosti npr. tucanik 2/4 mm. Na gotovom nosivom sloju postavit će se ravnomjerno i rastresito podloga od pijeska granulacije 2/5 mm u debljini od 3 do 5 cm. Najbolje se izravna sa formiranom cijevi prema 3-5 cm, koja služi kao mjera. Između podloge napuniti i aluminijskom letvom poravnati. Na gotovu podlogu ne smije se stati niti je sabijati.

Uputa: Samo toliko poravnati koliko se u jednom danu može položiti elemenata.

Primjeri postavljanja opločnika

Izvor: PRAJO & CO d.o.o.

Izdvajamo

Izdvojeni proizvodi