Imate li u svom vlasništvu nekretninu koju ne koristite, stoji prazna, a vaši troškovi se gomilaju i morate plaćati režije, zasigurno ste razmišljali o najmu.

Iznajmiti nekretninu možete samostalno, ili preko agencija za nekretnine kojima u tom slučaju plaćate uslugu.

Ugovor o najmu

Najam nekretnine jest odličan način zarade, ali imajte na umu da osim prihoda od toga posla postoje rashodi, i ponekad možda i neka neugodna iskustva.

Kako biste se osigurali kao najmoprimac važno je potpisati ugovor o najmu s najmodavcem koji ulazi u vašu nekretninu.

Ugovor dakako možete formirati sami, ili pravnim putem. Sadržaj ugovora formirate u dogovoru s najmoprimcem kako bi obje strane bile zadovoljne.

Osim eventualnih troškova prilikom početničkih preuređenja (ako su potrebna), prilikom najma stana postoje i troškovi koje kao vlasnik nekretnine koja se iznajmljuje dugujete državi kao porezni obveznik.

Porez na dohodak

Ako dajete stambeni prostor u najam možete biti obveznik na četiri načina:

1. porez na dohodak od imovine – prireza porezu na dohodak i poreza na dobit te propisanih doprinosa. Porez na dohodak od imovine plaća se na tri načina: porez na dohodak od imovine koji se plaća na svotu najamnine, umanjene za 30% izdataka po stopi od 12%,

2. porez na dohodak koji se utvrđuje od samostalne djelatnosti na temelju podataka iz poslovnih knjiga, kao razlika između poslovnih privitaka i izdataka po stopama od 24 i 36%, te porez na dohodak od imovine koji se utvrđuje na način propisan za samostalne djelatnosti, a oslobođen je poreza na dodanu vrijednost, ako obveznik u poreznom razdoblju ostvaruje primitke veće od iznosa propisanog za ulazak u sustav PDV-a,

3. prirez porezu na dohodak gdje se plaća iznos poreza na dohodak u slučaju kada najmodavac ima prebivalište/boravište na području općine ili grada koji je svojom odlukom propisao prirez porezu na dohodak, a prirez je dodatni porez čiju visinu, na temelju Zakona o lokalnim porezima, određuje lokalna vlast.

4. porez na dobit u vrijednosti od 18%, odnosno 12% (utvrđuje se prema odredbama Zakona o porezu na dobit) ako je porezna uprava odobrila plaćanje poreza na dobit, umjesto poreza na dohodak, obvezni doprinosi koji se plaćaju u skladu sa Zakonom o doprinosima.

Prijava poreza vrši se u poreznoj upravi, odnosno u pripadajućim općinama, s obzirom na lokaciju nekretnine.

Dodatne informacije

Ako ste za iznajmljivanje nekretnine angažirali agenciju, tada agencija prijavljuje porez poreznoj upravi, ali ako ste odlučili sami iznajmiti, nemojte zaboraviti taj podatak, kako kroz izvjesno vrijeme ne biste dobili kaznu zbog neplaćenih poreznih obveza, te u slučaju samostalne djelatnosti eventualno oduzimanje dozvole.

Također, važno je znati da prijavite li manju vrijednost najamnine, porezna uprava ima pravo procijeniti koliko zaista iznosi najam na toj lokaciji za nekretninu poput vaše, te samostalno obračunati porez i prirez na viši iznos. Tada ćete platiti više poreza.

Krajem godine niste dužni prijaviti godišnju poreznu prijavu zbog ostvarivanja dohotka, ali ako iz drugih razloga prijavljujete godišnju poreznu prijavu, onda ste obvezni prijaviti i dohodak za najam.

Image
Ivana Tešanović

Autor

Izdvajamo

Izdvojeni proizvodi