Pitanje:

Mogu li kod promjene salonit ploča nadograditi potkrovlje sa 80 cm visine zida i postaviti novi krov sa kanalicama.

Odgovor:

Na nadležnoj općini, u odjelu za graditeljstvo, zatražite "lokacijsku informaciju" u kojoj će biti naveden važeći urbanistički plan za područje u kojem se nalazi predmetna parcela i uvjeti građenja (katnost, minimalna veličina parcele, namjena, udaljenost objekta od ruba parcele, ukupna bruto površina, izgrađenost parcele, vrsta pokrova i sl.).

Prema Pravilniku o jednostavnim i drugim građevinama i radovima možete bez građevinske dozvole, ali u skladu s glavnim projektom kojeg izrađuje arhitekt, dodati nadozid max. visine 60 cm, pod uvjetom da je to u skladu s trenutno važećim urbanističkim planom. Isto vrijedi i za promjenu krovne obloge. Obično je u Vašem području zadana visina krovnog vijenca, pa budući da se radi o prizemnici, vjerojatno zadovoljavate taj uvjet.

Ako ipak želite nadozid viši od 60 cm, morate zatražiti građevinsku dozvolu i uz zahtjev predati glavni projekt u dogovoru s ovlaštenim arhitektom.

Autor: ovlaštena arhitektica Zdenka Idžotić, dipl. ing. arh.
ARHIZED STUDIO d.o.o.

ARHIZED STUDIO d.o.o.
ARHIZED STUDIO d.o.o.
Izdvajamo

Izdvojeni proizvodi