Zaštita okoliša i recikliranje otpada dva su pojma čije razumijevanje još uvijek nije dovoljno usađeno u svijest ljudi. Svijet se guši u odbačenim ostacima ljudskog življenja, a rješavanje problema odlagališta i recikliranja postaje gotovo pitanje života i smrti ne samo gradskog nego i ruralnog stanovništva. U podizanje razine svijesti i znanja nužno je uključivanje ne samo škola, medija i komunalnih službi za zbrinjavanje otpada nego čak i proizvođača opreme koji opisom svoje sofisticirane opreme mogu ukazati korisnicima sa kojim se sve problemima treba uhvatiti u koštac i kako tehnička rješenja mogu pripomoći djelotvornom, čistom i nadasve neškodljivom zbrinjavanju komunalnog otpada.

Molok – sa smećem pod zemlju!

Prije dvadesetak godina problemom skupljanja i sortiranja komunalnog otpada koje bi mogao biti iskorišten za ponovnu upotrebu nakon recikliranja pozabavio se Finac Veikko Salli, utemeljitelj tvrtke Molok. Paletu proizvoda koje nudi ovaj finski proizvođač u Hrvatskoj predstavlja tvrtka STP d.o.o. iz Zagreba koja je već 2005. godine, prije usvajanja Zakona o ambalažnom otpadu, prepoznala kompatibilnost finske opreme s propisima koji su tek trebali stupiti na snagu u Hrvatskoj.

Osamdesetih godina prošlog stoljeća Salli je došao na ideju kako se riješiti ogromnih količina otpada na mjestima koja baš i ne obiluju prostorom, te kako postići da prikupljeno smeće ne smrdi, ne rasipa se niti curi te da ga se ne vidi. Uz to, njegov proizvod riješava i problem postojanja mnoštva raštrkanih posuda – kanti za smeće, njihovog pražnjenja i potom odvoza otpada. Osnovna ideja je ponuditi višestruko veću posudu za odlaganje smeća koja je većim dijelom ukopana u zemlju te je tako iskorišten prije nedostupan prostor, te tehnološki razviti način pražnjenja ovakvih posuda tako da ono bude brže, nečujnije i čišće od klasičnih smetlarskih kamiona koji pri radu onemogućavaju normalan promet, izuzetno su bučni u najgore vrijeme – noću, a iza sebe ostavljaju hrpice otpada prosutog nepažnjom radnika i nespretnim ručnim načinom pražnjenja posuda.

Molok filozofija

Racionalizacija je temelj Molok sustava. Kada se po raznim kriterijima vrednuju uštede po svim parametrima uključenim u postupke skupljanja, odvoza i kolektiranja otpada, dolazi se do brojke od 85% ! Ušteda je to koja naoko djeluje pretjeranom, ali postaje razumljivom kad se nanižu svi ostvareni
pojedinačni učinci:

1. Nova tehnologija podrazumijeva angažman jednog čovjeka (istovremeno vozač i manipulator opremom) po prijevoznom vozilu, prema najmanje tri djelatnika angažirana na danas klasičnom načinu odvoženja komunalnog otpada.

2. Vozilo kojim upravlja samo jedan djelatnik zahtijeva samo jedan red sjedala u kabini pa teretni prostor može biti produljen i time veće zapremine; osim toga, Molokovo vozilo ne zahtijeva hidrauliku niti prešu već samo kran, pa su manji troškovi održavanja.

3. Količina otpada koju jedan Molokov djelatnik sakupi u 3 minute (što je vrijeme jedne operacije istovara otpada) ekvivalentna je količini otpada iz 70 klasičnih kanti koje bi trebalo posluživati 6 djelatnika da bi obavili posao u istom vremenu!

4. Molokove posude prazne se tek kada se 100% popune, dok se klasični odvoz smeća obavlja tri puta tjedno, noću, uz buku i blokadu prometa, bez obzira na popunjenost kanti.

5. Uslijed velike količine otpada u Molokovoj posudi dolazi do sabijanja otpada pa se tako ostvaruje 30%-tno relativno bolje popunjavanje prostora od kanti male zapremine.

6. Jedan Molokov kontejner zamijenjuje pet 1100-litrenih cinčanih kontejnera ili do sedamdeset 120 litarnih kanti za smeće. Ušteda na prostoru na ulici je nemjerljiva.

7. Za skrivanje kanti za otpad od pogleda prolaznika grade se razne zidane kućice, koje su ruglo za okolinu, a često i izvor smrada. Molok je ukras mjesta na kojem je postavljen, uredan je, čist, iz njega ne smrdi, u njemu se otpad ne kuha, ne pretrpava se, ne nosi ga vjetar niti mu škode bilo kakve atmosferilije. Mačkama, psima i štakorima otpad u Molokovoj posudi je nedostupan.

8. Osim što količinom sabranog otpada sabija sadržaj, zbog ukopanosti u zemlju temperatura unutar posude
daleko je niža od temperature unutar pocinčanog 1100 litrenog kontejnera. Na suncu ta razlika može biti i preko 50 stupnjeva! Na nižoj temperaturi truljenje otpada je sporije, smanjuje se emisija truležnih plinova, a time je i smrad manji.

9. Molok-ovi kontejneri mogu biti opremljeni GPS i SMS sustavima koji dojavljuju sakupljaču putem mobilnog telefona ili Interneta gdje se nalaze, koliko su ispunjeni i koja se sirovina u njima nalazi.

10. Prasak pivske boce u jednom plastičnom zvonastom kontejneru, probuditi će sve susjede u krugu min. 300m od kontejnera. U Molok-ovim kontejnerima za staklo nema buke, jer postoje pregrade koje ublažavaju pad ambalaže, osiguravaju da se boce ne razbijaju i samim tim da se ne miješaju boje stakla, što bitno povisuje cijenu pri otkupu. Uz to 2/3 kontejnera su ukopane u zemlju pa se eventualna buka i onako bitno teže širi.

11. Na relativno malom prostoru mogu se ukopati razni tipovi Molokovih posuda za razne vrste komunalnog
otpada (papir, staklo, …). Doduše, za punu korist od takvog načina sakupljanja i selektiranja otpada potrebna je visoka disciplina korisnika, ali već sama prisutnost posebnih posuda nagnat će građane na razmišljanje o korisnosti selektiranja otpada već u vlastitom domu.

Što to Molok nudi?

Molok spremnici se nude u 5 veličina unificiranog izgleda. Mijenjanjem vanjske oplate (6 mogućnosti) može ih se prilagoditi svakoj urbanoj sredini. Nisu im potrebna skrovišta ni nadstrešnice. Ne prevrće ih bura. Ne može se vidjeti što ima unutra. Iz njih niti ne smrdi niti curi.

Pražnjenje se vrši pomoću jednakih vozila koje danas prazne zvonaste kontejnere, tako da pri pražnjenju eventualno parkirana vozila ne ometaju tijek pražnjenja. Manipulacija je brža, tiša i rjeđa. Cijeli sustav zahtjeva minimalno održavanje, te mu je jamčena trajnost i do 30 godina. Moguće ga je reciklirati. Na isporučenu opremu daje se jamstvo od 10 godina!

Posebne primjene – Molok na moru i među otocima.

Radi se zapravo o klasičnom Molok sustavu koji je za ovu priliku montiran na plutajući ponton. Na taj je način omogućena pohrana gotovo 12 m3 otpada. Ovim je sustavom omogućeno i nautičarima na slobodnom vezu da organizirano sakupljaju otpad, pa čak i sekundarne sirovine. Više nema opravdanja kako s otpadom nisu imali kamo, pa je on završio u moru?! Kada se spremnici ispune, putem SMS dojavljuju sakupljaču svoju lokaciju, vrstu i količinu otpada.

Sakupljač takav ponton može prazniti na moru sa brodom koji na sebi nosi dizalicu ili se jednostavno takvi spremnici mogu isprazniti putem kamiona s dizalicom, pošto se ponton dotegli s postavljene lokacije u lučicu. Temperatura mora osigurava dugoročno skladištenje otpada bez smrada! Takav se sustav može instalirati bilo gdje, jer nije ovisan o pristupnom putu, ne mora biti natkriven, ne zahtjeva dodatne energente, otporan je na buru i delikvente, te ga ne može prazniti nitko osim ovlaštene službe! Kamione za pražnjenje Molok kontejnera danas posjeduje svaka komunalna tvrtka.


Pogled na prostor za odlaganje otpada u Tkalčićevoj ulici u Zagrebu: postojeće (lijevo) i zamišljeno (desno) stanje!


Prezentacija tvrtke STP Zagreb na Zagrebačkom velesajmu 2005. godine.

Izvor: STP d.o.o.

S.T.P. d.o.o.
S.T.P. d.o.o.
Internet adresa

Društvene mreže

Besplatna dostava na području grada Zagreba, za ostatak Hrvatske cijena po dogovoru. Proizvode izvozimo na područje BiH, Crne Gore, Kosova, Makedonije, Slovenije i Srbije.
{{ errors . name[0] }}
{{ errors . email[0] }}
{{ errors . location[0] }}
{{ errors . phone[0] }}
{{ errors . message[0] }}
Zapamti me

Vaš upit je uspješno poslan! Kopija upita je poslana na Vašu e-mail adresu. Očekujte odgovor u roku od 24 - 48h. Ukoliko odgovor niste dobili, kontaktirajte nas na e-mail adresu koju smo naveli u kopiji upita.
Izdvajamo

Izdvojeni proizvodi