Boje su svugdje oko nas, pa ipak, koliko ih poznajemo? Riješite naš mali "obojeni" kviz i saznajte u kojoj mjeri ste upućeni u teoriju boja – čarobnog štapića dizajna….

1. Što je primarna boja?
a) boja nastala miješanjem dviju ili više boja
b) bilo koja boja spektra
c) izvorna boja koja nije "kreirana" od drugih boja

2. Koje boje su primarne?
a) roza, plava, crvena
b) plava, crvena, žuta
c) ljubičasta, crvena, žuta
d) narančasta, plava, zelena

3. Miješanjem dviju primarnih boja dobijemo ….
a) komplementarnu boju
b) bijelu boju
c) sekundarnu boju
d) smeđu boju

4. Narančasta nastaje miješanjem koje dvije boje?
a) crvene i žute
b) ružičaste i žute
c) smeđe i žute
d) crvene i zelene

5. Ljubičastu dobivamo miješanjem plave sa ….
a) crvenom
b) ružičastom
c) narančastom
d) žutom

6. Kakav utjecaj imaju komplementarne boje jedna na drugu?
a) nikakav
b) naglašavaju jedna drugu
c) jedna drugu čini tamnijom
d) slične su

7. Prilikom vizualnog povećanja prostora, pomoći će ….
a) tamne boje
b) tople boje
c) neutralni tonovi
d) hladne boje

8. Tople boje su ….
a) crvena, narančasta, žuta
b) zelena, žuta, ljubičasta
c) smeđa, ružičasta

9. Crvena i zelena su ….
a) harmonične
b) komplementarne
c) neutralne
d) sekundarne

10. Ako je prostor okrenut prema sjeveru, preporučuje se upotreba ….
a) tople sheme boja
b) hladne sheme boja

11. Monokromatska shema se sastoji od ….
a) jedne boje
b) više boja

12. Boje koje se nalaze jedna do druge na spektru sačinjavaju ….
a) kontrastnu shemu
b) harmoničnu shemu
c) neutralnu shemu
d) hladnu shemu

13. "Bojom uma" stručnjaci za liječenje bojama nazivaju ….
a) zelenu
b) smeđu
c) narančastu
d) sivu
e) žutu

14. …. podiže temperaturu tijela te izaziva uzbuđenje.
a) ljubičasta
b) crvena
c) zlatna
d) plava

15. "Melem za oči" je….
a) zelena
b) plava
c) ružičasta
d) srebrna

Odgovori:
1. c, 2. b, 3. c, 4. a, 5. a, 6. b, 7. d, 8. a, 9. b, 10. a, 11. a, 12. b, 13. e, 14. b, 15. a.

Image
Danica Maričić
 

Profesionalno iskustvo stekla sam na području dizajna interijera, novinarstva, marketinga & odnosa s javnošću. Kreiram promotivne aktivnosti klijenata, kao i njihovu komunikaciju s ciljnim javnostima (kreativno pisanje (priopćenja, članci, intervjui), osmišljavanje brošura, kataloga, časopisa, oglasa, internetskih stranica i portala; planiranje i organizacija evenata…). Na taj način se izravno utječe na jačanje pozicije na tržištu i povećanje prepoznatljivosti tvrtke / robne marke. Također, vodim poslovne seminare na temu "Izgradnja imidža tvrtke putem dizajna poslovnih i komercijalnih prostora".

Izdvajamo

Izdvojeni proizvodi