Tuš kabine mogu imati dugi vijek trajanja. Ako nešto treba popravljati to najčešće budu vrata. Događa se da panti na staklenim vratima tuš kabine s vremenom olabave zbog čega vrata vise. Osim toga, vratna krila se prestanu poklapati i voda počne prolaziti između procjepa.

Kod popravka vrata tuš kabine najbolje je da imate pomagača jer će vam netko trebati pridržati teška vrata. Potreban vam je odvijač s kojim ćete olabaviti vijke koji pante drže uz okvir. Vrata lagano podignite, izravnajte ih i zategnite vijke koji su olabavili.

Većina vrata tuš kabina zatvaraju se s najlonskim valjčićima s oprugom koji su pričvršćeni za okvir vrata. U slučaju da se vrata jedva dodiruju valjčiće probajte produžiti koristeći plosnati odvijač. Potrebno ga je umetnuti u procjep na prednjoj strani valjčića, gurnuti ga prema dolje i okrenuti ga tako da bude obrnuto od smjera kazaljke na satu. Ako valjčić želite skratiti postupak je obrnut – treba ga okrenuti u smjeru kazaljke.

Izdvajamo

Izdvojeni proizvodi