Odgovorni proizvođači u tehničkim listovima pored podrobnih informacija o namjeni ljepila navode i izmjerene vrijednosti pojedinačnih karakteristika.

U ovom tekstu detaljnije opisujemo osnovne čimbenike koje treba ispoštovati pri pravilnom odabiru ljepila za keramičke pločice. Na kraju se nalaze uputstva za upotrebu i nanošenje ljepila kako bi bila osigurana potrebna veza podloge i obloge keramičkih pločica.

Izjava o sukladnosti i oznaka CE na pakiranju neophodni su uvjeti za stavljanje u promet građevinskog proizvoda. Ipak, to nije dovoljan podatak o kvaliteti proizvoda, a pravo kupca je da zna više o proizvodu bez obzira tko je proizvođač. Kako je proizvođač uredio sustav osiguranja kvalitete proizvoda? Kako je organizirana kontrola kvalitete sirovina, procesa proizvodnje i finalnog proizvoda? Kako se zadovoljavaju minimalni zahtjevi propisa i normi te osigurava zaštita potrošača?

Na koji način izabrati odgovarajuće ljepilo? Je li prvo potrebno izabrati pouzdan brend, odnosno proizvođača ljepila, a nakon toga iz njegovog proizvodnog programa odgovarajuće ljepilo? Ili je bolje obrnuto, odnosno, da se prvo utvrde potrebna svojstva ljepila, a onda usporede ljepila nekoliko proizvođača? Oba načina mogu dati dobar rezultat. Međutim, često se uspoređuju različita/neadekvatna ljepila. Već smo prethodno naglasili da proizvođač može pustiti u promet ljepilo ako su zadovoljeni minimalni uvjeti propisani normom. Na zahtjev kupca proizvođač je dužan dostaviti i konkretne dostignute vrijednosti ispitanih svojstava.

Ukoliko proizvođači nemaju dostupne konkretne vrijednosti (koje se u pravilu navode u tehničkim listovima), ne može se napraviti odgovarajuća usporedba. Često se ljepila mogu naći u istom razredu/klasi, a imati različita svojstva, odnosno, ispunjavati minimum ili maksimum propisanih svojstava.

Osnovni čimbenici koji utječu na izbor ljepila

Prije nego što odaberete vrstu ljepila i počnete s polaganjem keramičkih pločica, treba provjeriti i uzeti u obzir sljedeće čimbenike koje utječu na izvođenje:

  • vrstu podloge i njezine karakteristike
  • namjenu i dimenzije pločica
  • namjenu prostora i vrste opterećenja
  • vrijeme od izvođenja do početka korištenja
  • klimatske uvjete za vrijeme izvođenja radova.

Ako uzmemo u obzir sve gore navedeno, rizik od greške znatno je smanjen, ako ne i uklonjen.

Vrste i svojstva podloge

Podloga je jedan od najvažnijih faktora koji utječu na kvalitetu i trajnost postavljenih keramičkih pločica. Na osnovu podataka o svojstvima podloge možemo procijeniti koji su postupci potrebni za pripremu podloge prije lijepljenja keramičkih pločica. Posebno je važno da podloga na koju se lijepe pločice bude čista, čvrsta, ravna, sazrela i dovoljno suha, osobito ako se radi o cementnim estrisima, betonu ili žbukama. Bitna karakteristika podloge je da se u fazi sušenja skuplja. Ukoliko keramičke pločice lijepimo na nedovoljno sazrele podloge, postoji velika vjerojatnost da će u fazi sušenja i posljedičnog skupljanja zbog velikih naprezanja doći do oštećenja u keramičkoj oblozi. Ova se pojava u nekim slučajevima može spriječiti upotrebom cementnih ljepila klase fleksibilnosti S2 (npr. ELASTORAPID, ULTRALITE S2 itd).

Na izbor odgovarajućeg ljepila utječe i podatak je li polaganje pločica predviđeno na vertikalne ili horizontalne podloge. Za polaganje keramičkih pločica na vertikalne površine primjerena je upotreba tiksotropnih ljepila (npr. KERABOND T, ADESILEX P9, KERAFLEX) koji omogućavaju lijepljenje bez klizanja pločica (mogućnost lijepljenja od vrha zida prema podu).

Svojstva i dimenzije pločice

Prilikom izbora odgovarajućeg ljepila izuzetno je važno uzeti u obzir format pločice. Poznato je da pločice od porculaniziranog gresa imaju izuzetno malu ili skoro nikakvu upojnost. Za polaganje ovih vrsta pločica potrebno je odabrati poboljšano ljepilo razreda C2 (npr. KERAFLEX). Ova ljepila sadrže veliku količinu polimernih dodataka koji osiguravaju dobro prianjanje između podloge i neupojnih keramičkih pločica.

Kod keramičkih pločica većih dimenzija (40 × 40 cm i veće), zbog većeg utjecaja širenja i skupljanja, potrebno je odabrati ljepilo klase fleksibilnosti S1 (npr. KERAFLEX MAXI S1, ULTRALITE S1) ili čak klase fleksibilnosti S2 (ELASTORAPID, ULTRALITE S2). U cilju lakšeg i pouzdanijeg polaganja velikoformatnih pločica preporučuje se upotreba debeloslojnih ljepila, posebno ako se radi na neravnim podlogama. Debeloslojna ljepila omogućavaju nanos na podlogu u debljini do 15 mm, neki čak i na vertikalnim površinama, i to bez klizanja (npr. KERAFLEX MAXI S1, TIXOBOND WHITE).

Namjena prostora i vrsta opterećenja

Keramičke pločice postavljaju se u unutarnjim i vanjskim prostorima na horizontalne i vertikalne površine. U unutarnjim prostorima obično su kontrolirani uvjeti s malim temperaturnim razlikama. Za opterećenja u stambenim prostorima, gdje se postavljaju upojne keramičke pločice na zidovima, a ponekad i na podovima, zahtjeve za lijepljenje mogu ispuniti i standardna cementna ljepila razreda C1 (npr. KERABOND T, KERAFLOOR itd.).

U slučaju većih opterećenja na podovima, kao što je slučaj u javnim, poslovnim i industrijskim objektima, treba primijeniti poboljšano ljepilo razreda C2. Ukoliko je obloga izložena visokom mehaničkom opterećenju, kao što su skladišni prostori, garaže i sl., važno je postići potpuno ulijeganje keramičke pločice u posteljicu od ljepila bez zračnih prostora koji bi mogli uzrokovati mehanička oštećenja završne obloge.

Ukoliko je obloga izložena kemijskim opterećenjima, prije svega je potrebno provjeriti može li se koristiti cementno ljepilo. Ako su kemijska opterećenja velika, potrebno je koristiti kiselootporno ljepilo na bazi reaktivnih smola. Takve vrste ljepila imaju oznaku R (npr. KERAPOXY ADHESIVE, KERAPOXY itd.).


Za polaganje keramičkih pločica većih dimenzija (40 × 40 cm i većih), zbog većeg utjecaja širenja i skupljanja, potrebno je odabrati ljepilo klase fleksibilnosti S1 ili čak ljepilo klase fleksibilnosti S2.

Veće temperaturne razlike mogu se pojaviti kod podloga s ugrađenim podnim grijanjem te na mjestima gdje je povišena vlažnost (parna kupelj, saune i dr.). U takvim slučajevima, zbog navedenih opterećenja koja uzrokuju skupljanje i širenje podloge, treba primjenjivati ljepila odgovarajuće fleksibilnosti (npr. KERAFLEX MAXI S1, ULTRALITE S1).

Na vanjskim je površinama utjecaj toplinskog opterećenja čak i veći. Sunce tijekom ljetnih mjeseci zagrijava oblogu iznad 60°C, a tijekom noći obloga se hladi na oko 15°C. Na takvim površinama potrebno je koristiti ljepila koja su dovoljno fleksibilna te mogu podnijeti naprezanja nastala zbog različitog rada između podloge i obloge, npr. zbog temperaturnih razlika, mehaničkog opterećenja i sl. To se postiže upotrebom poboljšanih ljepila koja imaju klasu fleksibilnosti S1 ili po potrebi klasu S2.

Na vanjskim površinama isključivo se koriste ljepila otporna na mraz. Kada se lijepe pločice, veoma je važno postići 100 % popunjenost između pločica i obloge. U ovom sloju ne smiju ostati šupljine u kojima se akumulira voda koja se zimi može smrznuti, što može uzrokovati odvajanje obloge od podloge. Također je potrebno napomenuti da dugotrajno izlaganje ljepila vodi akumuliranoj šupljini, koje uzrokuje nastajanje salitre i njeno pojavljivanje na površini fuga u prvim proljetnim danima kada dolazi do zagrijavanja podloge. Da bi se to izbjeglo, zahtijeva se potpuno ulijeganje poleđine pločice u ljepljivu posteljicu nanošenjem ljepila samo na podlogu, što je moguće upotrebom ADESILEX-a P4, razreda C2F (F brzovezujuće). Ukoliko se koriste ljepila razreda C2TE kao KERAFLEX, potrebno je nanošenje ljepila i na poleđinu keramičke pločice. Samo takva izvedba omogućuje potpunu slijepljenost bez šupljih mjesta koja omogućuju zadržavanje atmosferske vode, što može uzrokovati stvaranje salitre te u zimskom periodu, uslijed smrzavanja, dovesti do odvajanja završne obloge.


Pri polaganju obloga u unutarnjim, normalno opterećenim prostorima mora biti prekriveno minimalno 65 % površine poleđine pločice, a kod izuzetno opterećenih površina i u vanjskim prostorima potrebna je potpuna 100 % zapunjenost između pločice i podloge.

Vrijeme od izvođenja do punog opterećenja

Pri izboru ljepila za keramičke pločice izuzetno je važno odrediti koliko je vrijeme od postavljanja pločica do trenutka kada će se početi s korištenjem prostora. Danas su sve češći zahtjevi za skraćenjem rokova, a to možemo postići primjenom brzovezujućih ljepila oznake F. Upotrebom brzovezujućih ljepila (npr. KERAQUICK, GRANIRAPID, ELASTORAPID) omogućava se fugiranje obloge poslije nekoliko sati, a upotreba prostora i puno opterećenje moguće je već nakon 24 sata.

Klimatski uvjeti u toku izvođenja radova

Najpogodniji uvjeti za izvođenje radova su oni kada nema vjetra i propuha te kada je prostor zaštićen od direktnog utjecaja sunčevih zraka, a temperature su između 15°C i 25°C. U slučaju kada je temperatura viša – između 25°C i 35°C, ili se ne može izbjeći vjetar i propuh, potrebna su ljepila s produženim otvorenim vremenom, tj. ljepila koja imaju oznaku E (npr. ADESILEX P9, KERAFLEX). Na temperaturama između 5°C i 15°C ljepila sporije vežu. Da bismo izbjegli produžavanje vremena do fugiranja i korištenja obloge, možemo koristiti brzovezujuća ljepila koja imaju oznaku F (npr. KERAQUICK, GRANIRAPID, ELASTORAPID).

Izbor ljepila

Tek kada su poznati svi čimbenici, možemo izabrati odgovarajuće ljepilo. Od više ljepila koja ispunjavaju sve zahtjeve treba odabrati ljepilo koje ima najpovoljniji odnos cijene i kvalitete.

Priprema i nanošenje ljepila

Da bi ljepilo ispunilo svoju funkciju, nije dovoljno što je proizvedeno od strane pouzdanog proizvođača, već je potrebna i adekvatna priprema i nanošenje ljepila. Miješanje treba izvesti s točno propisanom količinom čiste vode, pri malom broju okretaja namjenskog miksera, s odgovarajućom dužinom miješanja u dva koraka i pauzom između njih. Potrebna debljina ljepila postiže se gleterom različite nazubljenosti. Na početku nanošenja potrebnu debljinu nanosa treba provjeriti i po potrebi zamijeniti nazubljeni gleter. Pri lijepljenju u unutarnjim prostorima na normalno opterećene površine osnovni princip je da najmanje 65 % površine poleđine pločice bude u kontaktu s ljepilom, a u slučaju većeg opterećenja zahtijeva se 100 % prekrivanja. Za postizanje optimalne prionjivosti preporuka je prvi (kontaktni) sloj nanijeti ravnom stranom gletera, a drugi sloj nazubljenom stranom. Kako bi se izbjeglo stvaranje pokorice na površini ljepila, keramičke pločice potrebno je lijepiti u okviru otvorenog vremena i na pločicu i na podlogu.


Najbolji izbor Mapei ljepila za polaganje podnih i zidnih završnih obloga, jednostavna za upotrebu, trajna, pogodna za razna područja upotrebe i namjene.

Ljepila za keramičke pločice i proizvode od kamena

Svaki za nešto, a svi za vas!

Izvor: MAPEI CROATIA d.o.o.

MAPEI CROATIA d.o.o.
MAPEI CROATIA d.o.o.
Internet adresa

Društvene mreže

Prodaja i tehnička podrška na području Zagreba i Zagrebačke županije.
{{ errors . name[0] }}
{{ errors . email[0] }}
{{ errors . location[0] }}
{{ errors . phone[0] }}
{{ errors . message[0] }}
Zapamti me

Vaš upit je uspješno poslan!

Kopija upita je poslana na Vašu e-mail adresu. Očekujte odgovor u roku od 24 - 48h. Ukoliko odgovor niste dobili, kontaktirajte nas na e-mail adresu koju smo naveli u kopiji upita.
Izdvajamo

Izdvojeni proizvodi