Inteligentna ili pametna kuća je kuća koja ima ugrađeni centralni upravljački sustav. Takav je sustav u mogućnosti integrirati više sustava (grijanje, potrošna topla voda, hlađenje, rasvjeta, sigurnost). Jedna od bitnih funkcija centralnog upravljačkog sustava je i optimiziranje potrošnje energije u kući. Naime, sustav može regulirati temperature u svim prostorijama u kući prema zadanom režimu rada bilo da se radi o zimi ili ljetu, može kontrolirati rasvjetu u pojedinim prostorijama, uključivanje ili isključivanje električnih potrošača, sustav ventilacije, vanjske žaluzine te sigurnosni protupožarni sustav.

Povrat investicije će ovisiti o izolaciji objekta, instaliranom sustavu grijanja, veličini staklenih ploha, orijentaciji kuće, te klimatskim uvjetima. Inteligentni upravljački sustav povećava sigurnost i komfor u vašem domu, a također i produlje životni vijek opreme uz smanjene troškove održavanja.

INSTALACIJA PROGRAMIBILNIH TERMOSTATSKIH VENTILA

Ugradite programibilne termostatske ventile koji reguliraju temperaturu prostorije na način da upravljaju protokom ogrjevnog medija. Uštede od oko 44% koje je moguće postići ugradnjom programibilnih termostatskih ventila na 14 radijatora u obiteljskoj kući od 150 m2, koja godišnje troši približno 2.800 litara loživog ulja (15.765 Kn) ili 3.000 m3 prirodnog plina (6.240 Kn), prikazane su u tablici:

JEDNOZONSKA REGULACIJA SUSTAVA GRIJANJA

Instalacijom jednozonske regulacije sustava grijanja moguće je postići uštede od oko 28 %. Jednozonski sustav podrazumijeva sljedeće pretpostavke upravljanja: regulacija prema referentnoj temperaturi cijele kuće + obični radijatorski ventili s termostatskim izvršnim članovima. U obiteljskoj kući od 150 m2 koja godišnje troši približno 2.800 litara loživog ulja (15.765 Kn) ili 3.000 m3 prirodnog plina (6.240 Kn), moguće je postići uštede prikazane u tablicama.

VIŠEZONSKA REGULACIJA SUSTAVA GRIJANJA

Uštede od oko 40 % je moguće postići instalacijom višezonske termičke regulacije.

U višezonskom sustavu koriste se kontrolni ventili s termoelektričnim izvršnim elementima. Pored toga koriste se i elementi okupiranosti prostora kao kalkulacijski parametar za apliciranje rasporeda rada u zonskom kontroleru.

U našem primjeru, kuća je podijeljena na sedam zona.

INTELIGENTNA RASVJETA

Instalacijom digitalne inteligentne rasvjete sa štednim žaruljama u obiteljskoj kući od 150 m2 moguće je postići uštedu od oko 65 % u odnosu na tradicionalnu rasvjetu. Očekivan godišnji utrošak energije predmetne kuće za rasvjetu je približno 4.500 kWh, tj. 3.915 Kn uz pretpostavku da je snaga rasvjete cca 300 W. Financijski mjera je prikazana u tablici:

Primjetno je da inteligentna rasvjeta ima vrlo dugi rok povrata, no potrebno je uzeti u obzir rast cijena energije, te smanjenje cijene rasvjetnih tijela. Uz to, cijena same instalacije je niža od cijene klasične instalacije.
______________________________________________________________________________________________

Proračuni za potrebe grijanja kuće te za primjenu pojedinih sustava grijanja i potrošne tople vode napravljeni su za jednu tipsku kuću od 143 m2 smještenu na području Zagreba i Splita u kojoj živi četveročlana obitelj. Uštede, investicije i razdoblje povrata investicije koje su navedene ovise o mnogim parametrima te se ne mogu primjenjivati općenito jednoznačno na svaki objekt, ali vam mogu okvirno približiti primjenu mjere u vašem kućanstvu.

Prilikom proračuna u obzir su uzete cijene energenata na dan 14. listopada 2008. godine. (Napomena: cijene su promijenjive, a na dan izdavanja brošure promijenila se samo cijena lož ulja.)

Električna energija: 0,92 Kn/kWh (VT) i 0,46 Kn/kWh (NT) (dvotarifno brojilo) i 0,87 Kn/kWh (jednotarifno brojilo)
Lož ulje: 5,63 Kn/l
Prirodni plin: 2,08 Kn/m3
Cijena vode: 11,2233 Kn/m3 (Zagreb)
Ogrjevno drvo: 370 Kn/prm
______________________________________________________________________________________________

Izvor: UNDP, Projekt poticanja energetske efikasnosti u Hrvatskoj

Izdvajamo

Izdvojeni proizvodi