Za sprječavanje opasnosti odvajanja završne obloge od keramičkih pločica i kamena na balkonima i terasama, odlučujuća je pravilna izvedba hidroizolacijskog sustava, koji sprječava prelazak vlage u konstrukciju. Pravilnim izborom materijala i postupaka sprječavamo propadanje materijala koji su sastavni dio konstrukcije s vremenom i posljedično omogućujemo visoku kvalitetu boravka sa znatno nižim troškovima održavanja.

Mapei je razvio hidroizolacijski sustav za terase i balkone kod novogradnji i obnove zgrada, koje i kod ekstremnih uvjeta omogućuje potpunu nepropusnost, odličnu prilagodljivost i trajnost.

Izoliranje i polaganje obloga kod novogradnji ili nakon uklanjanja postojećih obloga

SLOJ U PADU

Da spriječimo zastajanje vode, te s tim povezanu opasnost klizanja na mokroj površini obloge
od pločica, balkoni i terase moraju imati barem 2% pada u smjeru prema čelu balkona ili slivnicima za odvodnju atmosferske vode. Ako padovi nisu izvedeni već u fazi izvedbe nosive armirano-betonske ploče (ili nadgradnje estrisima na zvučno i/ili to plinsko-izolacijski sloj), nužna je izvedba sloja u padu koji omogućuje bržu evakuaciju vode.

Za izvedbu sloja u padu u debljinama 20 mm Mapei preporuča primjenu sljedećih proizvoda:

 • TOPCEM, specijalno normalno vezujuće i brzo sušeće hidrauličko vezivo za izvedbu estriha s kompenziranim skupljanjem;
 • TOPCEM PRONTO, za primjenu pripremljena suha mješavina morta s normalnim vezanjem i brzim sušenjem za izvedbu estriha s kompenziranim skupljanjem.

Estrih u padu mora biti kvalitetno vezan (slijepljen) s podlogom. Za tu namjenu potrebno je na odgovarajuće pripremljenu podlogu izvesti prianjajući sloj, koji pripremimo miješanjem PLANICRETE*-a i vode s istim vezivom ili pripremljenim mortom, koji ćemo koristiti za izvedbu estriha u padu (preporučeni težinski omjer *PLANICRETE : voda : TOPCEM":https://www.webgradnja.hr/katalog/14961/specijalno-normalno-vezujuce-i-brzosusece-hidraulicko-vezivo-za-izradu-estriha-s-kontroliranim-skupljanjem-topcem/} = 1 : 1 : 3, odnosno PLANICRETE : voda : TOPCEM PRONTO = 1 : 1 : 12) te odmah (svježe na svježe) ugraditi estrih.

Za razliku od tradicionalnih estriha, izrađenih od mješavine pijeska i cementa, kod kojih je potrebno prije daljnjih radova ili izvedbe završne obloge od pločica čekati za svaki centi me tar debljine nanosa najmanje jedan tjedan, estrisi izvedeni s TOPCEM-om ili TOPCEM-om PRONTO su brzo sušeći, te kod uobičajenih klimatskih uvjeta omogućuju izvedbu izolacijskog sustava prije oblaganja keramičkim pločicama i kamenom već nakon jednog dana.

Za izvedbu sloja u padu u debljinama < 20 mm, Mapei preporuča primjenu sljedećih proizvoda:

 • ADESILEX P4, brzo vezujući, cementni izravnavajuće-naklonski mort za vanjske i unutarnje površine;
 • PLANITOP 400, brzo vezujući, cementni tiksotropirani sanacijski mort s kompenziranim skupljanjem za vanjske i unutarnje površine.

Kod uobičajenih klimatskih uvjeta može se već četiri sata nakon izvedenog sloja u padu ADESILEX*-om *P4 ili PLANITOP*-om *400 početi s izvedbom hidroizolacije prije oblaganja keramičkim pločicama i kamenom.

Hidroizolacijski sustav

Hidroizolacijski sustav izveden na sloj u padu i neposredno ispod završne obloge od pločica (slika 1) sprječava prodiranje vode u podlogu, te ima pred tradicionalnim izvedbama klasične "crne hidroizolacije" između nosive armirano-betonske ploče i (neophodnog) estriha sljedeće prednosti:
a) sprječava iscvjetavanje na fugama i poroznim pločicama;
b) poboljšava otpornost podloge na izmjenjujuće cikluse smrzavanja i otapanja.

Zajamčeno sistemsko rješenje izoliranja Mapei za balkone i terase temelji se na primjeni sljedećih proizvoda:

 • MAPELASTIC, dvokomponentni visokofleksibilni polimerno modificirani cementni mort.

Zahvaljujući visokom sadržaju kvalitetnih sintetičkih smola, MAPELASTIC postiže odličnu prionjivost na beton, postojeći teraco i obloge od keramičkih pločica i kamena, te stvrdnut stvara visoko fleksibilan izolacijski sloj, ne propustan za kemijske agresore kao što su soli za odmrzavanje, sulfati, kloridi i ugljični dioksid.

Zbog gore navedenih karakteristika može se primijeniti i za izoliranje i zaštitu balkona i terasa u visoko kemijski opterećenim (zagađenim) okolišima, te u priobalnom morskom dijelu, za koji je karakterističan visok sadržaj soli u zraku.

Uz ostale, MAPELASTIC posebno odlikuju sljedeće karakteristike (nakon 28 dana kod +23°C i 50% rel. zrac. vl.):

 • čvrstoća prianjanja na beton: 1,1 N/mmt;
 • nepropusnost za vodu: do 3 atm pozitivnog tlaka i 1 atm negativnog tlaka (DIN 1048);
 • otpornost na smrzavanje i otapanje: vise od 300 ciklusa (UNI7087);
 • premošćivanje pukotina (ugrađenom mrežicom): do širine pukotine 1,5 mm.

MAPELASTIC se nanosi metalnom lopaticom u dva sloja ukupne deblji ne približno 2 mm, s tim da se u prvi sloj kao ojačanje (armatura) utisne mrežica od alkalno otpornih staklenih vlakana s otvorom 4.5 × 4 mm FIBREGLASS MESH.

Umetanje mrežice FIBREGLASS MESH omogućuje kontrolu ravnomjernosti debljine kod samog nanošenja i poboljšava karakteristike izolacijskog sustava u slučajevima aplikacije na deformabilne (nestabilne) podloge, izložene mogućnosti pucanja zbog opterećenja.

Posebnu pozornost potrebno je posvetiti obradi dilatacijskih spojeva i spojeva između vodoravnih i vertikalnih elemenata. gdje moramo na jednoj strani omogućiti neprekinutu izvedbu izolacije, a na drugoj omogućiti djelovanje (gibanje-pokretanje) između različitih elemenata konstrukcije zgrade.

Za tu namjenu preporučamo primjenu sljedećih proizvoda:

 • MAPEBAND, gumirana poliesterska traka za brtvljenje dilatacijskih spojeva i rubova između zidova i podova; na raspolaganju su i posebni prethodno oblikovani vanjski i unutarnji kutni elementi za obradu kuteva i manšete različitih veličina za obradu vodovodnih priključaka, slivnika i drugih instalacijskih proboja;
 • ADESILEX T SUPER, jednokomponentno ljepilo za međusobno lijepljenje MAPEBAND traka i kutnih elemenata.

Na slikama 2 i 3 obrađeni su konstrukcijski detalji mjesta, koja su najkritičnija kod same izvedbe, te u slučaju nekorektne i/ili pogrešne izvedbe ne jamce izolativnost cjelokupnog sustava. Kod balkona i terasa. Gdje je potrebna toplinska i/ili zvučna izolacija, ista se prema pravilima izvodi na sloj u padu. No, kako toplinsko-izolacijski materijali imaju skromne mehaničke otpornosti. Nužna je nadogradnja plivajućim estrihom, izvedenim s TOPCEM-om ili TOPCEM-om PRONTO, koji mora biti, s obzirom na debljinu i stisljivost izolacijskog sloja. odgovarajuće dimenzioniran. Tako izveden plivajući estrih izolira se prema sistemskom rješenju MAPELASTIC-om i oblaže pločicama (slika 4). Kod uobičajenih klimatskih uvjeta izolacijski sustav izveden MAPELASTIC-om primjeren je za oblaganje pločicama već nakon 5 dana.

Polaganje obloga od keramičkih pločica i kamena

Na podovima balkona i terasa. koji su obloženi keramičkim pločicama i kamenom. te su neposredno izloženi sunčevim zrakama i smrzavanju. dolazi do ekstremnih fizikalnih opterećenja (temperaturne razlike između dana i noći u ljetnom vremenu, te izmjenjivanje ciklusa smrzavanja i odmrzavanja u zimskom vremenu). Ovisno o termičkom koeficijentu rastezanja i skupljanja obloge. gdje osim vrste vrlo važnu ulogu igra i boja.

dolazi do dimenzijskih promjena obloge, koje se preko posmičnih napetosti prenose i na podlogu. Kod tako ekstremnih uvjeta potrebno je odabrati sustav polaganja obloga koji ce biti sposoban slijediti nastale posmične napetosti, te dimenzijske promjene kompenzirati preko zadovoljavajućeg broja prividnih dilatacijskih spojeva, koji se zapunjavaju trajno elastičnim brtvećim masama (kitovima). Izvedba prividnih dilatacijskih spojeva se na većim površinama preporuča u što pravilnijim poljima veličine 9 -12 m4, a kod uskih balkona na duzini. koja može biti najviše dvostruki umnožak širine. Naravno. unutar tih polja moraju biti odgovarajuće dimenzionirane i fuge (nepisano pravilo je da na vanjskim površinama širina fuge bude barem 2% duže stranice pločice), a nikako nije dopuštena izvedba polaganja bez fuga, sto je prije svega kod kamenih obloga cesto zahtjev arhitekata.

Kod izbora ljepila. osim gore navedenih konstatacija, potrebno je uvažavati i činjenicu da je riječ o oblaganju na visoko prilagodljivi – fleksibilni polimerno modificirani cementni mort MAPELASTIC.

Preporuča se primjena ljepila razreda C2F (poboljšano, brzovezujuće cementno ljepilo) u skladu sa standardom EN 12004. Ako se ne primijeni ljepilo u obliku ljepljive paste, koje omogućuje potpuno ulijeganje poleđine pločice u ljepljivu posteljicu. Nužno je nanošenje uobičajenih ljepila i na poleđinu pločice. Samo takva izvedba omogućuje potpuno slijepljenost bez šupljih mjesta i posljedičnog zadržavanja atmosferske i kondenzacijske vode u "džepovima". koja uz izmjenjujuće cikluse smrzavanja i odmrzavanja može prouzročiti volumensku promjenu i lom odnosno odvajanje završne obloge od pločica.

Mapei u svom proizvodnom programu ima široku paletu ljepila primjerenih za polaganje obloga od keramičkih pločica i kamena na balkonima i terasama. Izbor ovisi o vrsti završne obloge i podloge te raspoloživom vremenu do opterećenja.

Polaganje obloga od keramičkih pločica i na vlagu dimenzijski stabilnog kamena izvodi se:

 • ADESILEX-om P4. poboljšanim, brzovezujućim cementnim ljepilom s potpunim ulijeganjem poleđine u ljepljivu posteljicu bez šupljih mjesta (za nanose u debljini od 3 do 20 mm) razreda C2F u skladu s normom EN 12004 (omogućuje potpunu slijepljenost bez šupljih mjesta); može se primijeniti i kao brzovezujući izravnavajuće-naklonski mort;
 • KERAQUICK-om. poboljšanim. brzovezujućim cementnim ljepilom (za nanose do 5mm) razreda C2FT u skladu s normom EN 12004 (obostrano nanošenje);
 • GRANIRAPID-om, dvokomponentnim, poboljšanim cementnim ljepilom s brzim vezanjem i hidratacijom (za nanose do 10 mm) razreda C2F u skladu s normom EN 12004 (obostrano nanošenje);
 • ELASTORAPID-om, dvokomponentnim, visoko prilagodljivim-fleksibilnim, poboljšanim cementnim ljepilom s brzim vezanjem i hidratacijom, s produljenim otvorenim vremenom (za nanose do 10 mm) razreda C2FTE u skladu s normom EN 12004 (obostrano nanošenje).

Podne obloge, lijepljene s gore navedenim ljepilima prohodne su i primjerene za fugiranje već nakon 3-4 sata.

Fugiranje i obrada dilatacijskih spojeva

Mapei ima u svom proizvodnom programu i široku paletu masa za fugiranje na osnovi cementa i reakcijskih smola te odgovarajućih brtvećih masa za zapunjavanje priključnih i dilatacijskih spojeva.

Ovisno o potrebnoj brzini izvedbe i namjeni, preporučamo primjenu sljedećih masa za fugiranje

Uobičajena izvedba:
KERACOLOR cementna masa za fugiranje, koja je s obzirom na širinu fuge raspoloživa u dvije verzije (FFIGG) i umjesto s vodom miješa se s čistim FUGOLASTIC-om zbog smanjenja upijanja vode u eksploataciji i poboljšanja prionjivosti; KERACOLOR i KERACOLOR izmiješani s FUGOLASTIC-om su razreda CG2 u skladu s dosad još neharmoniziranom normom EN 13888; tako fugirani podovi su kod uobičajenih klimatskih uvjeta prohodni nakon 24 sata.

Brza izvedba:

 • ULTRACOLOR. poboljšana. brzovezujuća i brzosušeća masa za fugiranje za fuge širine od 2 do 20 mm. raspoloživa u 26 boja; ne prouzrokuje promjenu boje i iscvjetavanje razreda CG2 u skladu s dosad još neharmoniziranom normom EN13888; lako fugirani podovi su kod uobičajenih klimatskih uvjeta prohodni već nakon 3 sata. Napomena: kod obloga od kamena može se primijeniti i MARMOCOLOR.

Izbor proizvoda dopunjen je proizvodima za zapunjavanje priključnih i dilatacijskih spojeva:

 • MAPESIL AC. na plijesan otporna silikonska brtveća masa s acetatnim zamreženjem bez sadržaja otapala. Raspoloživa u istim nijansama boja kao mase za fugiranje; za spojeve, izložene očekivanim promjenama dimenzija do 25%; u smislu omogućavanja kvalitetnog prianjanja na rubove obloga preporučamo prethodnu primjenu PRIMER-a FD. Napomena: kod obloga od kamena potrebno je primijeniti MAPESIL LM.
 • MAPEFLEX PU21 ili PU20. dvokomponentne, samoizravnavajuće poliuretanske zalijevno-brtveće mase za spojeve, izložene očekivanim promjenama dimenzija do 5 ili 10%.

Za dimenzioniranje spojeva i njihovo pravilno djelovanje isključivo u poprečnom smjeru (sprječavanje slijepljenja s podlogom) nužna je primjena polietilenske trake MAPEFOAM odgovarajućeg promjera.

Izoliranje i polaganje obloga na dobro vezanu podlogu

Hidroizolacijski sustav MAPELASTIC primjeren je i za obnovu postojećih pločicama obloženih balkona i terasa, koje su dobro vezane na podlogu i nadograđuju se novom završnom oblogom od keramičkih pločica i kamena. Kod takve primjene ukupna debljina svih nadograđivanih slojeva (MAPELASTIC-ljepilo-pločica) iznosi samo 15-20 mm i tako ne utječe znatno na dizanje nivelete.

S tim sustavom je bez radova uklanjanja moguće riješiti i probleme s nedostajućom i/ili nezadovoljavajuće izvedenom postojećom klasičnom "crnom" hidroizolacijom koja se još pojavljuje u projektantskim troškovnicima te često i izvodi na nosivu betonsku ploču bez odgovarajućeg pada. U takvih slučajevima nadogradnja sa završnom oblogom od pločica moguća je samo lijepljenjem na prethodno izveden estrih u padu ili na klasični način polaganjem u cementno mlijeko na zemaljsko vlažnu cementnu posteljicu znatno veće debljine (4-5 cm) od sistemskog rješenja s MAPELASTIC-om. Kod toga je potrebno upozoriti na praktično iskustvo da je debljina estriha u padu odnosno cementne posteljice zbog pomanjkanja raspoložive visine često samo jedan centimetar ili čak još manje, što naravno ne omogućuje stabilnost i trajnost poda.

Provjera stanja postojećih obloga od pločica i podloge

Prije izvedbe izolacijskog sustava potrebno je ukloniti obrube i provjeriti je li postojeća obloga dobro vezana s podlogom. Sve pločice koje su odvojene od podloge ("šuškaju") i/lli su puknute, potrebno je ukloniti. Eventualne pukotine u podlozi potrebno je površinski otvoriti u obliku slova V, zarezati poprečno na međusobnom razmaku približno 30 cm, temeljito očistiti, u poprečne rezove umetnuti armaturu i zapuniti dvokomponentnom epoksidnom zalijevnom smolom EPORIP. Površina smole se obvezno posipa suhim kvarcnim pijeskom.

Čišćenje postojeće obloge

Nakon uklanjanja obruba i slabo vezanih pločica potrebno je izvesti precizno čišćenje cjelokupne površine s 10% otopinom kaustične sode (NaOH) u vodi, koja se nakon nekoliko minuta ispere velikom količinom čiste vode. Mjesta udubljenja, gdje smo uklonili slabo vezanu postojeću oblogu zapunimo ADESILEX-om P4.

ADESILEX P4 primjenjujemo i kao izravnavajući mort za eventualne neravnine u postojećoj oblozi iza korektnu izvedbu padova, koji omogućuju učinkovito otjecanje atmosferske vode (barem 2% pada).

Hidroizoliranje i polaganje nove obloge

Posebnu pozornost potrebno je obratiti dilatacijskim spojevima u postojećoj oblozi. Na tim mjestima se u hidroizolacijski sustav ugrađuje MAPEBAND, gumirana poliesterska traka za brtvljenje dilatacijskih spojeva. Dilatacijski spojevi u novoj oblozi od pločica moraju biti izvedeni na istom mjestu kao u postojećoj oblozi i zapunjeni MAPESIL-om AC odnosno MAPESIL-om LM za kamen, MAPEFLEX-om PU20 ili MAPEFLEX-om PU21 (slika 5).

Ako u postojećoj oblozi nema dilatacijskih spojeva, kod nove obloge se preporuča izvedba prividnih dilatacijskih spojeva u što pravilnijim poljima veličine 9-12 m (3×3 m, 3×4 m), a kod uskih balkona na dužini, koja može biti najviše dvostruki umnožak širine. Naposljetku, potrebno je posebnu pozornost obratiti i obradi spojeva poda sa zidovima i vratnim parapetima. I na tim spojevima mora biti ugrađen MAPEBAND (slika 5).

Izvor: MAPEI CROATIA d.o.o.

MAPEI CROATIA d.o.o.
MAPEI CROATIA d.o.o.
Internet adresa

Društvene mreže

Prodaja i tehnička podrška na području Zagreba i Zagrebačke županije.
{{ errors . name[0] }}
{{ errors . email[0] }}
{{ errors . location[0] }}
{{ errors . phone[0] }}
{{ errors . message[0] }}
Zapamti me

Vaš upit je uspješno poslan! Kopija upita je poslana na Vašu e-mail adresu. Očekujte odgovor u roku od 24 - 48h. Ukoliko odgovor niste dobili, kontaktirajte nas na e-mail adresu koju smo naveli u kopiji upita.
Izdvajamo

Izdvojeni proizvodi