Najviše energije gubi se kroz zidove i krov zgrade, što u zimskom periodu rezultira povećanom potrošnjom energenata za grijanje, a u ljetnom periodu potrošnjom energenata za hlađenje prostora u kojem boravimo. Stoga je od presudnog značaja pažnja koju ćemo posvetiti izvedbi toplinske izolacije ovojnice i krova zgrade. Energenti kakvi su do sada poznati u svijetu nisu neiscrpni. Naprotiv, razvoj novih tehnologija rezultirao je većim utroškom energenata pa se sve više razmišlja o njihovoj uštedi i razvoju novih energetskih resursa za budućnost. I građevinarstvo je, na tragu navedenih činjenica, kao bitan sektor gospodarstva, kroz svoju djelatnost direktno uključeno u provedbu energetske učinkovitosti na postojećim zgradama kao i u implementaciju modernih tehnologija i materijala u nove zgrade, a sve s ciljem racionalizacije i smanjenja potrošnje energije.

Mapei je kao jedan od vodećih svjetskih proizvođača kemijskih proizvoda za građevinsku industriju razvojem svojih linija proizvoda i sustava dao direktan doprinos implementaciji materijala sa svrhom povećanja energetske učinkovitosti. U ovom tekstu osvrnut ćemo se na izvedbu ovojnice zgrade pomoću Mapetherm linije proizvoda koja čini cjelovitu liniju za ETICS sustave te na izvedbu hidroizolacije ravnih krovova primjenom Mapeplan sintetičkih folija zajedno s toplinskom izolacijom od mineralne vune.

Sustav toplinskih izolacija ovojnice zgrada

Od ukupnog broja stambenih jedinica u Hrvatskoj znatan broj izgrađen je u periodu između 1950. i 1980. godine kada je pojam energetske učinkovitosti bio nepoznat. Tehnologija izvođenja i tradicijski materijali koji su se ugrađivali u objekte nisu poznavali toplinsku izolaciju u današnjem smislu. Povećanjem svijesti o ograničenim energetskim resursima, do čega je doveo stalni porast njihovih cijena u zadnjih deset godina, veća pažnja počela se posvećivati racionalizaciji potrošnje energije primjenom sustava energetske učinkovitosti, a sve s ciljem smanjenja utroška energije. Sektor zgradarstva kao najveći potrošač energije ima i najveći potencijal za ostvarenje ušteda energije. Pojam energetska obnova podrazumijeva smanjenje to plinskih gubitaka kroz vanjsku ovojnicu zgrade (vanjske zidove, krov, podove, otvore itd.).


Shematski prikaz komponenti koje čine Mapetherm sustav.

Kad govorimo o potrošnji energije i toplinskim gubicima na objektima, vanjski zidovi (fasada) u gubicima energije sudjeluju s više od 35%. Iz svega navedenog nameće se zaključak da vanjski zidovi ne predstavljaju samo estetski element, već dominantno utječu na energetsku učinkovitost zgrade održavanjem povoljne mikroklime i optimalne relativne vlažnosti zraka u prostoru. U konačnici, smanjenje potrošnje energije, posebno fosilnih goriva, dovodi do smanjenja emisije ugljičnog dioksida, što znači manje zagađenje okoliša, a time i bolju zaštitu zdravlja stanovništva.

Mapetherm sustav

Povezani sustavi za vanjsku toplinsku izolaciju, tzv. ETICS sustavi, najčešće su korištena rješenja za smanjenje toplinskih gubitaka na konstrukciji vanjskog zida, naročito kod stambenih zgrada. Mapetherm sustavi omogućuju kontinuiranu toplinsku izolaciju vanjske ovojnice konstrukcije, čime se osigurava poštivanje osnovnih principa i preporuka iz stručne literature za projektiranje i izvođenje vanjskih zidova:
 • kod zgrada koje se griju tijekom zime raditi masivnije zidove s toplinskom izolacijom s vanjske strane budući da isti imaju sposobnost akumulacije relativno veće količine topline
 • vanjske obloge zidova trebaju biti projektirane od što paropropusnijih materijala kako bi se maksimalno izbjegla mogućnost kondenzacije vodene pare unutar konstrukcije
 • za što ugodniju mikroklimu u ljetnom periodu vanjski zidovi moraju imati dovoljnu toplinsku stabilnost.


Stare i nevezane dijelove žbuke potrebno je ukloniti prije izvođenja Mapetherm sustava.

Komponente koje čine Mapetherm sustav za vanjsku toplinsku izolaciju su:
 • mort za lijepljenje
 • toplinsko-izolacijski materijal
 • mehaničke pričvrsnice
 • mort za armiranje i izravnavanje
 • armaturna mrežica i profili
 • temeljni premaz
 • završni dekorativni sloj.

ETICS sustavi izloženi su raznim vanjskim utjecajima, ali i utjecajima, odnosno naprezanjima koja dolaze iz samog sustava. Zbog toga su od presudnog značenja za trajnost sustava tehničke karakteristike materijala koji su najizloženiji tim utjecajima, a to su prvenstveno mortovi za lijepljenje i armiranje te završni slojevi.

Vanjski utjecaji kojima je izložen ETICS sustav su:
 • UV zrake
 • oborine
 • niske temperature
 • visoke temperature
 • ciklusi smrzavanja
 • odmrzavanja
 • mehanički udarci.

Naprezanje se pojavljuje unutar elemenata sustava, a rezultat je temperaturnog rada toplinsko-izolacijskih ploča izazvanog promjenom temperature kako na površini sustava tako i uslijed razlike između vanjske i unutarnje temperature. Navedena naprezanja unutar sustava preuzimaju mortovi za lijepljenje i armiranje. Polazeći od tog stajališta, evidentno je da su tehničke karakteristike mortova za lijepljenje i armiranje te završnih slojeva od presudne važnosti za dugotrajnost kao i za samu održivost sustava.


Zidove na kojima nije moguće izvesti prekid kapilarne vlage potrebno je sanirati isušujućim žbukama.

Izvođenje Mapetherm sustava na starim zgradama

Kada se Mapetherm sustav izvodi na starim zgradama, na zidovima od pune opeke prije izvedbe toplinske izolacije obavezno treba provjeriti čvrstoću i kvalitetu podloge te poštivati tehnologiju pripreme takve podloge. Sve dijelove zidova koji se odvajaju treba ukloniti. Porozne materijale ili zaprašene podloge prethodno je potrebno premazati odgovarajućim temeljnim premazima. Ako su fuge između opeke istrošene, potrebno ih je obnoviti žbukama sličnih mehaničkih svojstava kao što su i postojeće u zidu. U slučaju neravnih zidova ili blokova od opeke podloga se prije ugradnje toplinske izolacije treba izravnati. Izravnavanje se izvodi mortovima niskog modula elastičnosti, visoke vlačne i savojne čvrstoće te izvrsne prionjivosti na podlogu.

Toplinska izolacija i kapilarno uzdizanje vlage

Ako je na zidovima vidljivo kapilarno uzdizanje vlage, toplinska izolacija nipošto se ne smije ugrađivati. Ugradnja toplinske izolacije na takve zidove rezultirala bi povećanjem koncentracije vlage u zidovima koja bi se dalje uzdizala te probijala i u unutarnje prostore, što bi tijekom zime uzrokovalo pojavu iscvjetavanja soli i mjehura na boji zidova unutarnjeg prostora. Ljeti bi, pak, uslijed kristalizacije soli na vanjskoj površini nosivog zida moglo doći do odvajanja ljepila i cjelokupnog fasadnog sustava. Zbog toga se, u slučaju kapilarnog uzdizanja vlage, toplinska izolacija može ugraditi tek nakon izvedbe horizontalne kemijske barijere u svrhu prekida kapilarnog uzdizanja vlage. Ako iz određenih razloga ne postoji mogućnost prekida kapilarne vlage, tada je jedino rješenje izvedba sustava isušujućih žbuka s vanjske strane u visini od najmanje 50 cm od razine uzdizanja kapilarne vlage, a tek iznad toga moguće je izvesti Mapetherm fasadni sustav. Površine ispod te razine jedino se tako mogu toplinski izolirati s unutarnje strane.

Mortovi za lijepljenje i armiranje iz Mapetherm linije

Tek se nakon kvalitetne pripreme postojećih zidova od pune opeke može pristupiti lijepljenju toplinske izolacije. Tehničke karakteristike mortova za lijepljenje i armiranje od ključne su važnosti za dugovječnost kao i za samo funkcioniranje sustava. MAPETHERM AR1, MAPETHERM AR1 GG i MAPETHERM AR1 LIGHT su polimer-cementni mortovi za lijepljenje, armiranje i izravnavanje izrazito visokih mehaničkih karakteristika. Armiraju sa MAPETHERM NET alkalnootpornom mrežicom. Tehničke karakteristike mortova koji znatno utječu na funkcioniranje cijelog ETICS sustava predstavljene su u tablici 1.


Tehničke karakteristike mortova za lijepljenje toplinsko-izolacijskih ploča.

Toplinsko-izolacijski materijali iz Mapetherm linije

Mapetherm sustavi sastavljeni su od visokokvalitetnih komponenti čije su tehničke karakteristike znatno iznad minimalno zahtijevanih prema tehničkoj regulativi. Ovisno o zahtjevima projekta na raspolaganju su sustavi s različitim toplinsko-izolacijskim materijalima: MAPETHERM MW s toplinsko-izolacijskim pločama od kamene vune, MAPETHERM EPS s toplinsko-izolacijskim pločama od ekspandiranog polistirena i MAPETHERM XPS s toplinsko-izolacijskim pločama od ekstrudiranog polistirena.

Završne dekorativne žbuke iz Mapetherm linije

Kada govorimo o završnim dekorativnim slojevima, nikako ne smijemo zaboraviti ukupan estetski dojam koji fasada mora pružati, a na koji najviše utječu upravo završni dekorativni slojevi. Mogućnost odabira iz široke palete boja koje se nude kao i tipova završne obrade različitih granulacija rezultira željenim estetskim izgledom. Tipovi završne obrade i granulacije završnih dekorativnih žbuka koje Mapei ima su:
 • Tonachino zaribana struktura završne obrade, granulacija 0,7 mm, 1,2 mm, 1,5 mm i 2 mm
 • Graffiato žljebasta struktura završne obrade, granulacija 1,2 mm i 1,8 mm


Shematski prikaz naprezanja unutar toplinske izolacije koja se moraju anulirati odgovarajućim kvalitetnim ljepilima (npr. MAPETHERM AR1 GG).

Određena svojstva završnih dekorativnih žbuka iz Mapetherm linije definirana su vezivom koje čini osnovu za njihovu proizvodnju. Zajedničko im je da učinkovito štite cijeli sustav od niza vanjskih utjecaja te zbog toga imaju važnu ulogu u sustavu. Važno je napomenuti da se prije nanošenja završnog dekorativnog sloja površine obavezno moraju obraditi temeljnim premazom na istoj osnovi kako bi se izjednačila vodoupojnost površine na koju se nanosi završni dekorativni sloj, ali i poboljšala prionjivost završnog sloja. QUARZOLITE TONACHINO i QUARZO- LITE GRAFFIATO su završne dekorativne žbuke na akrilnoj osnovi, zaribane i žljebaste strukture. Odlikuje ih visoka vodoodbojnost i otpornost na UV zrake. Podlogu je prethodno potrebno pripremiti temeljnim premazom QUARZOLITE BASE COAT. SILEXCOLOR TONACHINO i SILEXCOLOR GRAFFIATO su završne dekorativne žbuke na silikatnoj osnovi, zaribane i žljebaste strukture.


Nanošenje akrilne završne dekorativne žbuke QUARZOLITE TONACHINO.

Odlikuje ih visoka paropropusnost i odlična vodoodbojnost. Podlogu je prethodno potrebno pripremiti temeljnim premazom SILEXCOLOR BASE COAT. SILANCOLOR TONACHINO i SILAN- COLOR GRAFFIATO su završne dekorativne žbuke na osnovi silikona, zaribane i žljebaste strukture. Odlikuje ih izrazito visoka vodoodbojnost i paropropusnost te efekt samoperivosti, tzv. drop efekt. Podlogu je prethodno potrebno pripremiti temeljnim premazom SILANCOLOR BASE COAT. Žbuke iz linije Silancolor uvijek se koriste kao završni sloj kada se ugrađuje ETICS sustav s toplinsko-izolacijskim pločama od kamene vune MAPETHERM MW. Također je važno napomenuti da su sve Mapei završne dekorativne žbuke ojačane sintetičkim vlaknima, čime se dodatno povećava njihova otpornost na pojavu pukotina.


SILEXCOLOR je korišten pri sanaciji Kneževe palače u Zadru.

Tehnička regulativa ETICS sustava

Unatoč tome što se sastoje od više elemenata, odnosno slojeva, ETICS sustave treba ocjenjivati i promatrati kao cjelinu. Tome u prilog govori i sama tehnička regulativa prema kojoj svaki sustav koji se stavlja na tržište mora imati Izjavu o svojstvima u kojoj proizvođač deklarira tehničke karakteristike sustava. Izjava se izdaje na osnovi Europske tehničke ocjene (ETA) za sustav izdane od ovlaštenog tijela prema smjernicama ETAG 004 u kojima su definirani zahtjevi koje sustav mora zadovoljiti te norme i način ispitivanja pojedinih komponenti kao i sustava u cijelosti. Iz svega navedenog bitno je istaknuti da se kod primjene ETICS sustava obavezno koriste certificirani sustavi koji imaju Izjavu o svojstvima u kojoj je proizvođač deklarirao tehničke karakteristike sustava te da se sve sastavnice koje čine sustav i primjenjuju.


Nanošenje završnog premaza SILANCOLOR TONACHINO PLUS na fasadu stambenog objekta.

Hidroizolacije ravnih krovova sintetičkim FPO folijama

Moderna arhitektura i drugačiji način života doveli su do promjena u projektiranju i gradnji krovova, pa se danas njihova zaštitna funkcija i sigurnost povezuju sa stambenim vrijednostima i kvalitetom življenja. Ravni krovovi sve se češće nastavljaju na unutarnje prostore te postaju multifunkcionalni prostori u kojima se provodi slobodno vrijeme. Kako je Mapei oduvijek vodio računa o zahtjevima tržišta i novim trendovima u graditeljstvu, tržištu je ponudio jedinstvene sustave hidroizolacija idealne za korištenje kako u novogradnji, tako i pri obnovi i uređenju postojećih ravnih krovova. Rješenja kojima je cilj osigurati pouzdanu i trajnu hidroizolaciju odgovaraju načelima energetske učinkovitosti te su u skladu s međunarodnim principima za očuvanje okoliša i zdravlja čovjeka.

Parna brana

S obzirom da se ispod ravnih krovova u pravilu nalaze stambeni prostori, neophodno je na armiranobetonskoj podlozi izvesti bitumensku parnu branu s aluminijskim slojem koja se polaže direktno na podlogu uz prethodno nanošenje hladnog bitumenskog temeljnog premaza. Spoj na podlogu može se izvesti varenjem plamenom ili ugradnjom samoljepljivih bitumenskih parnih brana.


Ručno varenje preklopa

Prilikom izvedbe parne brane potrebno je koristiti dvostruke slivnike, odnosno slivnike koji odvode vodu i s parne brane i s primarne hidroizolacije. Tako izvedena parna brana služi i kao pomoćna hidroizolacija. Aluminijski sloj nalazi se unutar bitumenskog sloja kako ne bi došlo do elektrokemijskog procesa. Prodori kroz parnu branu su kritična mjesta zbog čega se preporuča korištenje samoljepljivih parnih brana koje se lijepe na konstrukciju, a potom se na njih direktno lijepi toplinska izolacija.


Ugradnja MAPEPLAN slivnika.

Toplinska izolacija krova

Na izvedenu parnu branu, a prije izvedbe hidroizolacije krova sintetičkom folijom, potrebno je izvršiti ugradnju toplinske izolacije. S obzirom na efekte koje želimo postići energetskom učinkovitošću, preporuka je da se ugradi mineralna vuna u debljini od 20 cm uvažavajući pritom klimatske uvjete. Ugradnjom toplinske izolacije dodatno će se povećati kvaliteta stanovanja u prostoru ispod ravnog krova.


Učinkovitom toplinskom izolacijom smanjuju se troškovi grijanja zimi i hlađenja ljeti, što u konačnici dovodi i do očuvanja prirodnih resursa i okoliša, ali i do značajnih financijskih ušteda korisnika prostora. Mapetherm sustav na obiteljskoj kući u Čakovcu i poslovnoj zgradi Plive u Novom Marofu.

Sintetičke folije Mapeplan

Prilikom odabira hidroizolacijskih sustava u većini slučajeva odlučujemo se za ugradnju sintetičke hidroizolacije zbog brzine ugradnje, trajnosti te konačne cijene. Sintetičke folije odlikuje visoka mehanička otpornost, dobra obradivost i lakoća varenja, fl eksibilnost na niskim temperaturama, otpornost na UV zrake i starenje, paropropusnost kao i otpornost na mikrobiološke čimbenike i korijenje. Još jedna od prednosti sintetičkih folija je i mogućnost prilagodbe većini
krovnih površina kako postojećih, tako i novih.


Smart White tehnologija osigurava visoku solarnu refleksiju koja znatno smanjuje površinsku temperaturu.

Danas, kada je više nego ikad zastupljen problem toplinskog otoka tipičnog za urbana područja gdje je značajan porast temperature u odnosu na područja koja nisu urbana, sintetičke folije Mapeplan FPO svojom bijelom bojom i Smart White tehnologijom osiguravaju visoku solarnu refl eksiju (SRI 102) koja omogućuje znatno smanjenje površinske temperature u odnosu na uobičajene tamnije krovove. U kombinaciji s mineralnom vunom Mapeplan FPO folije značajno smanjuju zagrijavanje prostora ispod krova. Osim toga, tehnologija proizvodnje sintetičkih folija dovedena je na vrlo visoku razinu ne samo u pogledu kemijskog sastava već i u pogledu minimalnog zagađenja okoliša, što dokazuje i LEED certifi kat koji posjeduju Mapeplan FPO sintetičke folije.

Važnost pravilne ugradnje

Kao i svi proizvodi, sintetičke hidroizolacije imaju punu funkcionalnost samo ako se pravilno ugrade tako da tijekom izvedbe treba pripaziti na tehnologiju i pravila ugradnje: 1. Podloga treba biti kompatibilna s hidroizolacijom jer u protivnom može doći do kemijske reakcije koja može degradirati samu hidroizolaciju. Zbog toga je potrebno ugraditi razdjelni sloj (geotekstil – poliesterski ili polipropilenski). S druge strane, kada ugrađujemo mineralnu vunu i Mapeplan FPO foliju, nema potrebe za ugradnjom razdjelnog sloja jer su materijali međusobno kompatibilni te smo odabirom ove kombinacije smanjili cijenu izvedbe hidroizolacije.

2. Uređaji za ugradnju – fenovi koji ispuštaju vrući zrak moraju se zagrijati na odgovarajuću temperaturu kako bi se omogućilo topljenje hidroizolacije i spajanje na molekularnoj razini. Ta temperatura ovisi o lokalnoj temperaturi okoliša kao i o temperaturi samog materijala koji se koristi za hidroizolaciju. 3. Hidroizolacija se na mjestu spoja treba očistiti odgovarajućim sredstvima kako bi se uklonile nečistoće koje mogu negativno utjecati na konačnu kvalitetu spoja. 4. Pričvršćivači koji se koriste u sustavima mehaničkog pričvršćivanja hidroizolacija trebaju biti od ovlaštenog proizvođača tih elemenata te kompatibilni s FPO sintetičkom folijom. 5. Kontrola izvedbe, pregled varenih spojeva i detalja može biti vizualan, ručni i mehanički. Na taj način osiguran je objektivan pregled kvalitete ugradnje koja povećava sigurnost obavljenog posla po najvišim standardima. Na krovovima se najčešće provodi vizualni pregled spojeva i kontrola iglom te potapanje kompletnog krova vodom i praćenje promjene nivoa vode u periodu od 24 sata.

Zašto odabrati Mapeplan FPO sintetičke folije

S vremenom je tehnologija proizvodnje dovedena na vrlo visoku razinu, i to ne samo u pogledu kemijskog sastava već i u pogledu minimalnog zagađivanja okoliša. Proizvodnja FPO folija štedi do 30 % energije primjenom postupka kogeneracije. U proizvodnji se koristi isključivo reciklirana voda, a 100 % gotovog proizvoda može se reciklirati. Za pakiranje se koristi 70 % manje materijala, čime se značajno smanjuje emisija CO2.


Izvođenje hidroizolacije krova sintetičkom folijom MAPEPLAN.

Odjel za istraživanje i razvoj tvrtke Mapei veliku pažnju posvećuje ravnim krovovima s obzirom na njihovu važnost u suvremenoj arhitekturi. Cilj je ponuditi različita rješenja koja će odgovoriti na zahtjeve investitora i projektanata, a koja neće zadovoljiti samo uobičajene potrebe kao
što su pouzdanost i sigurnost građevine. Rješenja također moraju ispuniti inovativne zahtjeve i očekivanja s obzirom na nove aspekte koje diktira arhitektura i način suvremenog života kad je riječ o krovovima raznih vrsta i veličina.


Ravni krov sa završnom sintetičkom hidroizolacijom MAPEPLAN.

Mapeplan FPO sintetičke folije omogućuju učinkovitu izvedbu hidroizolacije na krovovima novih zgrada, ali i prilikom sanacije postojećih. Njihove karakteristike izvođačima omogućuju postizanje željenog rezultata u pogledu zaštite od vremenskih utjecaja i naprezanja (mehaničkih, toplinskih i kemijskih) kao i konačne kvalitete i zadovoljavajućeg izgleda uz poseban naglasak na očuvanje okoliša. O ovom dvostrukom nastojanju svjedoče brojni certifi kati kojima Mapei i na području krovova potvrđuje svoj pristup utemeljen na transparentnosti i vrijednom iskustvu. Mapetherm ETICS sustavi kao i Mapeplan FPO sustavi rješenja su kojima i Mapei doprinosi energetskoj obnovi zgrada i podizanju svijesti o važnosti dugoročnih certifi ciranih rješenja kojima će se čuvati zdravlje ljudi i očuvati okoliš.


MAPEPLAN hidroizolacijske membrane posjeduju EPD dokument (Environmental Product Declaration – Izjava o utjecaju proizvoda na okoliš). EPD je defi niran standardom ISO 14025 kao dokument koji sadrži podatke o utjecaju proizvoda na okoliš s procjenom životnog ciklusa (LCA). EPD samo je još jedan dokaz transparentnosti kojim Mapei grupa u svom poslovanju s tržištem pruža informacije o ekološkom učinku svojih proizvoda i usluga, prema relevantnim kategorijama i praćenjem međunarodno standardiziranih smjernica.

Odjel tehnike Mapei

Za više informacija posjetite www.mapei.hr i www.mapei.com

MAPEI CROATIA d.o.o.
MAPEI CROATIA d.o.o.
Internet adresa

Društvene mreže

Prodaja i tehnička podrška na području cijele Hrvatske.
{{ errors.name[0] }}
{{ errors.email[0] }}
{{ errors.location[0] }}
{{ errors.phone[0] }}
{{ errors.message[0] }}
Zapamti me

Vaš upit je uspješno poslan! Kopija upita je poslana na Vašu e-mail adresu. Očekujte odgovor u roku od 24 - 48h. Ukoliko odgovor niste dobili, kontaktirajte nas na e-mail adresu koju smo naveli u kopiji upita.
Izdvajamo

Izdvojeni proizvodi