Pliva je najveća farmaceutska kompanija u Hrvatskoj i vodeća u regiji jugoistočne Europe zahvaljujući velikom broju struč­njaka, inovativnoj tehnologiji i kontinu­iranom ulaganju u proizvodni sustav. Iza sebe ima više od 95 godina uspješ­nog poslovanja, a danas je članica Teva grupe. Uz to što je među najvećim gospodarskim subjektima u Hrvatskoj, Pliva je i jedan od vodećih izvoznika – više od 80 % pro­izvoda se izvozi, a najveća izvozna tržišta su SAD, Rusija i zemlje EU. Kako je kemij­ska industrija mjesto gdje se proizvodnja temelji na tehnologiji u čijem okruženju tijekom proi zvodnje mogu nastati vrlo za­paljivi i eksplozivni plinovi, investitor je od izvođača radova, tvrtke Keratek, zatražio ugradnju elektroprovodljivih keramičkih kiselootpornih podova u prostorijama kemijske sinteze u proi zvodnji lijekova. U izradi tehnološkog rješenja sudjelovao je i Odjel tehnike Mapei Croatia.

Statički elektricitet – potencijalna opasnost u kemijskoj industriji

U ovoj zahtjevnoj industriji jedna je od osnovnih potreba eliminacija statičkog elek­triciteta kako ne bi došlo do njegova pra­žnjenja uslijed akumulacije u proi zvodnom pogonu te na osobama koje se kreću unu­tar pogona. Do stvaranja statičkog elektri­citeta dolazi kod ljudi koji se kreću prosto­rom i na sebi stvaraju statički elektricitet različita potencijala ovisno o vrsti odjevnih materijala koje nose te o relativnoj vlažnosti zraka. Tako u konačnici dolazi do pražnje­nja akumuliranog naboja prilikom dodira s drugom osobom ili predmetom u prostoru. To pražnjenje očituje se stvaranjem iskre koje često i sami doživljavamo. Također je važno istaknuti da predmeti unutar prosto­ra, osobito podovi, mogu na svojoj površini akumulirati i nekoliko tisuća volti statičkog elektriciteta na kojima uslijed pražnjenja na­staje iskra, a time i potencijalna opasnost od izbijanja požara ili eksplozije.

Polaganje elektroprovodljivih keramičkih pločica

Kako do iskrenja ne bi došlo, u prostorija­ma gdje može doći do eksplozije (smjesa zraka i otapala) na podove se ugrađuju elektroprovodljivi podovi koji mogu biti samorazlijevni (epoksidni, poliuretanski), PVC podne obloge ili keramički elek- troprovodljivi podovi. U industrijama u kojima su podovi opterećeni vodom, ki­selinama, lužinama i drugim kemijskim agresijama koriste se tzv. kiselootporne keramičke pločice. U ovom slučaju bilo je potrebno koristiti elektroprovodljive kera­mičke pločice s provodljivošću od 104 do 106 Q. Odjel tehnike Mapei Croatia u ovaj je pro­jekt bio uključen s prijedlogom rješenja za potrebnu elektroprovodljivost veznih materijala za lijepljenje kiselootpornih pločica. Pločice su se polagale u elek- troprovodljivo ljepilo, a za dobru odvodnju elektriciteta bilo je potrebno pripremiti ra­ster bakrenih traka debljine oko 0,1 mm i spojiti ih na uzemljenje koje će omogućiti odvodnju elektriciteta. Ukupna površina elektroprovodljivih podova koji su oblo­ženi keramičkim pločicama bila je oko 600 m2. Za polaganje keramičkih pločica korišteno je poboljšano cementno ljepilo KERAFLEX, razreda C2TE, uz dodatak od 10 % MAPELECTRIC-a CP1, tekuće paste izrađene od materijala visoke pro- vodljivosti električnog naboja u vodenoj otopini. MAPELECTRIC CP1 je niske vi- skoznosti, što čini miješanje jednostavnim kada se pomiješa s ljepilima za keramiku na bazi cementa. Pri realizaciji ovog projekta pokazali smo na djelu svoj know-how, a partnerima po­nudili optimalna rješenja. Važno je nagla­siti da zajedničkim radom možemo riješiti i najzahtjevnije situacije koje se mogu po­javiti pri planiranju i realizaciji projekata te iz svojeg dugogodišnjeg iskustva i široke palete proi zvoda i sustava uvijek pronaći pravo rješenje.

MAPELECTRIC CP1 je tekuća pasta bez otapala izrađena od materijala visoke provodljivosti električnog naboja. Dodaje se u temeljne premaze, mase za izravnavanje, ljepila i mase za fugiranje. Za polaganje elektroprovodljivih keramič­kih podova MAPELECTRIC CP1 dodaje se ljepilima i masama za fugiranje na bazi cementa. Dodaje se u ljepila u vodenoj disperziji za polaganje elektroprovodljivih tekstilnih, PVC, gumenih i vinilnih obloga.

TEHNIČKI PODACI

  • Pliva, Savski Marof
  • Vrijeme izvođenja radova: 2015. – 2016. godine
  • Izvođač radova: Keratek d.o.o., Sveti Križ Začretje
  • Podizvođač radova: Majolika keramičarski obrt, Zagreb
  • Mapei koordinator: Severin Čamdžić

PROIZVODI MAPEI

  • Polaganje keramičkih obloga: Keraflex, Mapelectric CP1

Za više informacija posjetite www.mapei.hr i www.mapei.com

MAPEI CROATIA d.o.o.
MAPEI CROATIA d.o.o.
Internet adresa

Društvene mreže

Prodaja i tehnička podrška na području Zagreba i Zagrebačke županije.
{{ errors.name[0] }}
{{ errors.email[0] }}
{{ errors.location[0] }}
{{ errors.phone[0] }}
{{ errors.message[0] }}
Zapamti me

Vaš upit je uspješno poslan! Kopija upita je poslana na Vašu e-mail adresu. Očekujte odgovor u roku od 24 - 48h. Ukoliko odgovor niste dobili, kontaktirajte nas na e-mail adresu koju smo naveli u kopiji upita.
Izdvajamo

Izdvojeni proizvodi