Prilikom kupnje kuće ili stana, kućanskih uređaja i opreme, imajte u vidu da svaka od tih investicija ima dvije cijene. Jedna je cijena kupnje, a druga je cijena korištenja i održavanja. Premda većina energetski efikasnih (EE) uređaja ima višu početnu cijenu, njima ostvarujete uštede kroz manje mjesečne troškove za energente. Dok ćete u kući koju gradite ili renovirate živjeti i 50 godina, a životni vijek uređaja koji koristite može biti 10, 15 ili čak 20 godina, uštede koje u tom razdoblju možete ostvariti kupnjom energetski efikasnih materijala ili uređaja bit će puno veće od razlike u početnoj cijeni između efikasnog i manje efikasnog uređaja.

Preko 80% energije u kućanstvima troši se na grijanje i potrošnu toplu vodu.

Preko 85% građevina u Hrvatskoj ne zadovoljava sadašnje propise o toplinskoj zaštiti.

Postoji niz faktora koji utječu na potrošnju energije u kućanstvu. Neki od njih su: vrsta građevine, godina izgradnje, materijal gradnje, prisustvo toplinske izolacije, lokacija, klima, prisustvo energetski efikasnih tehnologija, broj električnih uređaja kao i njihova učinkovitost te broj, navike i ponašanje ukućana. Većinu energije možete uštedjeti samo promjenom ponašanja. Način na koji trošimo energiju ima direktan i indirektan utjecaj na okoliš i klimatske promjene kroz emisije stakleničkih plinova koji nastaju uslijed izgaranja fosilnih goriva u našim kotlovima, pećima te u termoelektranama.

Efikasno korištenje energije podrazumijeva primjenu energetski efikasnih materijala, uređaja, sustava i tehnologija koji su dostupni na tržištu, s ciljem smanjenja utroška energije uz postizanje istog efekta (toplinskog, rashladnog, rasvjete, procesa kuhanja, pranja…).

Efikasnim korištenjem energije u kućanstvu štedimo novac!

Izvor: UNDP, Projekt poticanja energetske efikasnosti u Hrvatskoj

Izdvajamo

Izdvojeni proizvodi