Krovne konstrukcije crkava od davnina su se gradile od drva, od tesanih ili piljenih greda. Takvih drvenih krovnih konstrukcija ima još mnogo na tlu Hrvatske, iako je tijekom ratnih stradanja od 1991. do 1995. (prema dostupnim podacima) porušeno preko tri stotine crkava, pretežno na okupiranim područjima.

Mnoge su crkve obnovljene u izvornom obliku, materijalima kakvima su izvorno bile građene, no posljednjih desetak godina arhitekti se vrlo često odlučuju na novogradnje crkava u kombinaciji armiranog betona i lamelirane drvene krovne konstrukcije. Autor ovih redaka sudjelovao je u izradi statičkih proračuna za preko desetak takvih novih crkvenih krovnih konstrukcija, od kojih neke možete vidjeti u ovom članku.

Zlatar Bistrica

Mnogi krovovi crkava predstavljaju prostorne lamelirane drvene konstrukcije gradnja i montaža kojih je relativno zahtjevna. Jedan je od takvih primjera i nova crkva u Zlatar Bistrici. Krovnu konstrukciju tvore drveni lamelirani poluokiviri, koji se spajaju u sredini crkve u centralni čelični prsten. Na taj prsten oslonjena je centralna kućica, kroz koju je omogućen ulazak svjetlosti u centralni crkveni prostor. Crkveni nepravilni osmerokutni prostor ima tlocrtne dimenzije 24 × 18 m. Na to se nadovezuje aneks u kojem su sakristija i sanitarne prostorije. Crkva u Zlatar Bistrici izgrađena je tijekom 1999. i 2000. godine.

Velika Gorica

Novoizgrađena crkva sv. Petra i Pavla u Velikoj Gorici također ima zahtjevnu prostornu lameliranu drvenu konstrukciju. Tlocrtno je objekt crkve arhitektonski riješen s dvjema polukružnicama koje su u jednoj osi smaknute za 3.0 m. Tako su dobivena dva polukružna prostora približnog radijusa 12 m. Po smaknutoj je osi sljeme dvovodne krovne konstrukcije koju tvore tri glavna gredna lamelirana nosača na rasponima od 24 m. Preko tih nosača položeni su rogovi od lijepljenog lameliranog drva presjeka 1030 cm i različitih duljina zbog eliptičnog ruba po vrhu armiranobetonske konstrukcije zidova.

Hrastelnica kraj Siska

Jedna manja crkva izvedena je 1997. godine u Hrastelnici kraj Siska. Drvena lamelirana krovna konstrukcija vrlo je zanimljiva roštiljnog sustava, s nosačima izvedenim po radijusu s donje strane. Imajući u vidu elastično ponašanje drva, a zbog sprečavanja prevelikih deformacija, u jednom su smjeru na nosače ugrađene čelične zatege. Tlocrtna je veličina površine krnjeg romba 15 × 17 m. Između nosača ugrađen je sloj izolacijske mineralne vune, a s donje strane gipskartonske ploče. Pokrov kosog krova u nagibu od 30° izveden je klasičnim crijepom.

Sloboština (Zagreb)

U Zagrebačkoj Sloboštini 2000. izgrađena je crkva koja glavnu nosivu krovnu konstrukciju ima izvedenu kao lameliranu drvenu, ali je statički sustav rešetkasti nosač s vlačnim čeličnim dijagonalama. Raspon triju glavnih rešetaka iznosi 15 m, a njihov je međusobni razmak 5 m. Rešetke su na armiranobetonske zidove postavljene stupnjevito, tako da tvore jednostrešni pad krova. Preko rešetaka postavljeni su drveni lamelirani elementi rogova i unutar njih termoizolacija mineralnom vunom. S vanjske je strane izveden pokrov bakrenim limom na daščanoj oplati, dok je s unutarnje privremeno postavljena daščana oplata, koja će biti zamijenjena oblogom u skladu s glavnim projektom konstrukcije.

Sesvetska Sopnica

Jednu zanimljivu crkvu koja se upravo gradi u Sesvetskoj Sopnici prikazat ćemo vam u elektroničkom obliku putem modela konačnih elemenata. Autor članka radio je na idejnom rješenju prostorne drvene konstrukcije koja se, zbog obloge izvana i iznutra, kad bude izvedena zapravo neće vidjeti, što je prava šteta jer je riječ o vrlo interesantnoj konstrukciji stožastog tipa nad jajolikim prostorom. Naglašavamo baš nad jajolikim, a ne eliptičnim prostorom. Naime dvije simetrične tlocrtne polovine osmišljene su od četiriju dijelova kružnice, tako da se tlocrtno dobiva oblik jajeta. Dimenzije su približno 20 × 28 m. Ploha je pravčasta i izvest će se od ravnih lameliranih drvenih elemenata na kojima će biti sekundarna zakrivljena lamelirana konstrukcija i slojevi obloge izvana i iznutra. Zbog toga, pravčasta lamelirana drvena konstrukcija neće nažalost biti vidljiva.

I mnoge druge…

Nizu ovdje prikazanih lameliranih drvenih konstrukcija treba dodati još neke konstrukcije izvedene u Zagrebu, Vinkovcima, Šibeniku, Benkovcu, a uskoro će se drvena krovna lamelirana konstrukcija graditi i u Mičevcu kraj Zagreba te u Ernestinovu. Obje konstrukcije projektirane su nad eliptičnim tlocrtom, ali imaju različito zamišljenu glavnu nosivu konstrukciju.

dr. sc. Miljenko Haiman, dipl.ing. građ.,
Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
Kačićeva 26, 10000 Zagreb

Izvor: Časopis DRVO

TILIACO d.o.o. - Časopis DRVO
TILIACO d.o.o. - Časopis DRVO
Distribucija u pretplati na području Hrvatske, BiH, Slovenije i Makedonije.
{{ errors . name[0] }}
{{ errors . email[0] }}
{{ errors . location[0] }}
{{ errors . phone[0] }}
{{ errors . message[0] }}
Zapamti me

Vaš upit je uspješno poslan! Kopija upita je poslana na Vašu e-mail adresu. Očekujte odgovor u roku od 24 - 48h. Ukoliko odgovor niste dobili, kontaktirajte nas na e-mail adresu koju smo naveli u kopiji upita.
Izdvajamo

Izdvojeni proizvodi