Atlantisova filozofija je da višak vode rješava i uklanja odmah nakon što se stvori. To je koncept rješenja za "ekološke kolnike" koji u Atlantisu nazivaju "Ecological Road".

Atlantisov sustav sakuplja višak vode s kolnika i umjesto usmjeravanja vode u centralnu jedinicu za sakupljanje vode ili akumulaciono jezero, sustav pruža kratkotrajno skladištenje tako da se oborinska voda infiltrira u podzemnu vodu kontroliranim protokom ili se naknadno koristi za navodnjavanje ili sl.

Atlantis sustav također pruža snažnu, permeabilnu/propusnu strukturu, koja skladišti i usmjerava vodu kroz cijelu ugrađeni sustav. Atlantis kolnički sustav dodatno smanjuje termičku kontaminaciju sve u usporedbi s konvencionalnim kolničkim sustavima. U područjima gdje su kolnici podložni mrazu i zaleđivanju, smanjuje se rizik od zaleđivanja.

Atlantis pruža rješenja za lokalne zajednice, gradove i projektante.

"Atlantisov cestovni sustav za drenažu je prvi napredni sustav u upravljanju viškom oborinskih voda nakon više od 2000 g."

Prednosti drenaža na cesti:

Sigurnost na cesti:

Spašava živote

Uklonjeni su i zatvoreni opasni kanali uz cestu.

Okoliš:

Smanjenje poplava

Oborinska voda je trenutno filtrirana u zemlju smanjujući opterećenja na postojeću infrastukturu i smanjujući opasnost od poplava.

Smanjuje opasnost od erozija

Smanjuje opasnost od erozija infiltrirajući vodu.

Ponovno korištenje oborinske vode

Voda je pročišćena, skladištena i reciklirana na licu mjesta.

Poboljšanje općeg zdravstvenog stanja zajednice

Atlantis sustav nalazi se pod zemljom, uklanjajući stajaću vodu, nepresušene lokve i bare gdje se razvijaju ličinke komaraca kao i otvorene slivnike koji su domaćin različitim ličinkama i štetočinama. Svi veći zagađivači zadržani su izvan sustava, razgradivi zagađivači su tretirani kroz sustav rezultirajući sa čistom i zdravom vodom puštenom u okoliš.

Ekonomske prednosti

Povećana iskoristivost upotrebljivih i zelenih površina

Atlantisovi sustavi su podzemni, pružajući više mjesta za rekreaciju.

Uštedite vrijeme i rad

Atlantis sustavi su jeftiniji i brzo se ugrađuju za razliku od standardnih betonskih sustava.

Kanale nije potrebno održavati

Svi zagađivači i nečistoće su prefiltrirani osiguravajući dugotrajnost kanala i sustava.

Povećanje vijeka trajanja cesta

Efektivno oslobađa slojeve ceste od hidrostatskog pritiska što preventivno djeluje na potencijalna oštećenja na cestama.

Tehničke prednosti

Visoka kompresivna snaga

Podržava nosivost teških tereta do 130 t/m2 (Atlantis™ 52mm Drenažna ćelija) i preko 24 t/m2 (Atlantis™ modularni spremnici za vodu).

Strukturni dizajn

Osigurava strukturni integritet ceste i podržava opterećenja sila smicanjem.

Značajke drenaža na kolnicima

Atlantis drenažni sustavi za dugotrajnost kolnika

Atlantisov sustav za dugotrajnost kolnika pruža idealnu horizontalnu drenažu. Zbog svog strukturnog dizajna i visoke nosivosti dozvoljena je ugradnja direktno ispod podloge slojeva kolnika.

Sigurnost na cestama

Širom svijeta, stručnjaci za cestovnu sigurnost napominju da je oborinska voda na cestama ekstremno opasna i odgovorna je za mnoge fatalne nesreće. Kanali su također problem jer proizvode zagađenu i kontaminiranu vodu te pridonose urbanim poplavama…

Na cestama svake godine nastrada tisuće ljudi zbog zastarjelog i lošeg projektiranja kanala i drenaža.

Atlantis je analizirao opasnost kolnika u Španjolskoj. Preko tisuću ljudi strada svake godine uglavnom zbog otvorenih drenažnih sustava/kanala. Neovisne studije su pokazale da je cijena sanacije opasnih dijelova kolnika otprilike 1.000.000,00 USD po žrtvi, uz nenadoknadiva emocionalnu bol. Dodatno na te tragedije, povećava se rizik da se voda zagadi otrovnim zelenim algama i drugim vodnim parazitima i bolestima. Atlantis je surađivao s vlastima u Španjolskoj u Valenciji i zajednički su implementirali Atlantisova rješenja.

Podzemna drenaža cestovnih kolnika i problemi sa smrzavanjem

Iznad razine podzemnih voda, voda se kapilarnim efektom uspinje prema gornjim slojevima. Upravo zbog te činjenice, kapilarno odizanje je jače ako su pore kanala uže, još više dolazi do izražaja u sitnozrnatom tlu.

U klimatskim zonama u kojima se javlja mraz, kapilarni efekt je od velikog utjecaja na sustave. U kolničkim konstrukcijama detalji postaju kritični zbog slojeva koji se smrzavaju. Kada je temperatura tla više dana ispod nule, voda u tlu se smrzava. Budući da je volumen leda veći od volumena vode, volumen smrznutog tla se može povećati oko 10%. Drugi, a značajniji efekt je formiranje ledenih kristala u tlu i stvaranje tzv. leća leda.

U proljeće leće leda se tope, razmoče tlo, i smanjuju čvrstoću tla. To se u nas osobito vidi na cestama u Gorskom kotaru nakon zime, kada se na površini kolnika otvaraju rupe. Postavljaju se pitanja: Kako se stvaraju leće leda u tlu? Kako se voda penje blizu površine i formira leće, ako se pouzdano zna da vode tamo prije zime nije bilo? Prvo, istraživanjem smrznutog tla ustanovljeno je da se leće vrlo rijetko pojavljuju u krupnozrnatim materijalima (šljunku i pijesku), a da su brojne u prašinastim materijalima. Drugo, opaženo je i da je važna brzina smrzavanja.

Kod naglih smrzavanja, a prije većih snježnih padalina, leća je bilo malo. Kod sporih ohlađivanja, leće su bile brojnije; veće su leće bile neposredno iznad razine podzemne vode, što je značilo da su prihranjivane iz bliskog izvora vode. Sam proces nastajanja leća leda je prilično kompliciran termodinamički proces i povezan je s kemizmom vode. Ipak, se može izdvojiti: da nastanu leće u tlu, trebaju biti ispunjeni sljedeći uvjeti (iz Nonveiller, 1979):

  • tlo mora biti potpuno zasićeno, a leće se formiraju u zoni kapilarnog dizanja,
  • temperature moraju biti manje od nule u toj zoni, a temperaturni gradijent mali, tako da se voda usisava iz debele zone i nakuplja u leće,
  • tlo mora biti sitnozrnato, a ipak dovoljno propusno da voda može migrirati (kretati se kroz pore).

Zaštitne mjere protiv stvaranja leća su:

  • građevine se moraju temeljiti na većoj dubini od one do koje prodire mraz (u kontinentalnoj Hrvatskoj to je oko 80 cm),
  • ispod prometnice se ugrađuje tamponski sloj od krupnozrnatog materijala koji prekida kapilarno dizanje i preporuča se ugradnja Atlantisovih drenažnih ćelija
  • ugrađuje se sloj koji je toplinski izolator, i tako zadrže veće temperature u tlu ispod njega.

Pukotine koje naknadno ostaju nakon odmrzavanja uništavaju strukturu tamponskih slojeva u kolniku i smanjuju kapacitet nosivosti samog kolnika. Zbog te činjenice bitno je ugraditi Atlantis drenažne ćelije koje su otporne na smrzavanja u liniju smrzavanja ili ugraditi antikapilarni sloj ispod same podloge. Sukladno Casagrande-u materijali koji nisu osjetljivi na mraz granulacija zrna je manja od 0.02mm. To je manje od 3% ukupne težine. Drenažne ćelije Atlantis premašuju ta očekivanja.

Atlantis Drenažni sustav

Eliminira oštećenja uzrokovana hidrostatskim pritiskom. Povećanje hidrostatskog pritiska ispod slojeva kolnika uzrokovanog koncentracijom viška vode, destabilizira slojeve cestovnog zastora i trenutno oštećuje kolnik. Atlantis drenažne ćelije rješavaju taj problem.

Održavanje kolnika

Održavanje kolnika uvijek je stvaralo strukturalne probleme i financijske glavobolje za inženjere u prošlosti.

Udarna rupa

Milioni kuna su potrošeni na nove kolničke sustave u lokalnim zajednicama, državnim cestama i državnim autocestama da bi se nakon kratkog vremena ustanovile degradacije i odizanja uzrokovana hidrostatskim pritiskom koje se najčešće nazivaju "udarne rupe". Atlantis je razvio rješenje sa sustavom drenažnim ćelijama koji je već dokazan i testiran na glavnim cestama kao što je autoput "Princes Highway", Southerland, Australija. Atlantis drenažna ćelija je idealno rješenje za inženjere i projektante koji rade na projektiranju i održavanju kolnika.

Ugradnja kolničke drenaže

Jednostavna ugradnja

Ugradnja je ograničena maštom projektanta!

Ugradnja Atlantis rješenja na autocesti u Španjolskoj, Valencija. Valencija je je jedna od najprogresivnijih pokrajina u Europi u investiranju u ekološki održive projekte.

Izvor: FUNDA d.o.o.

FUNDA d.o.o.
FUNDA d.o.o.
Dostupnost na području cijele Hrvatske. Djelujemo i na području BiH, Crne Gore, Makedonije i Srbije.
Izdvajamo

Izdvojeni proizvodi