Većina populacije barem se jednom u životu našla u situaciji u kojoj nasljeđuje, dobiva nekretninu ili pokretninu, ako ne samostalno, onda barem kao osoba koja poznaje nasljednika, ili primatelja nasljedstva ili darovnice.

Kako funkcionira plaćanje poreza u državi gdje smo svi porezni obveznici, i jesu li nasljedstva i darovi oporezivi, te kolika je stopa oporezivosti malo ljudi zna.

Česte su situacije u kojima nekome bude poklonjena nekretnina/pokretnina, a primatelj ostaje šokiran veličinom poreza.

Porez na nasljeđivanje i darovanje nekretnine specifična je vrsta poreza. U tom slučaju nasljeđuje se imovina bez protuusluge, i važno je znati koje su vaše obveze u toj situaciji.

Kada se plaća porez

Porez se plaća na: gotov novac, novčane tražbine, vrijednosne papire, te pokretnine ako im je pojedinačna tržišna vrijednost veća od 50.000 kuna na dan utvrđivanja porezne obveze.

Ako je osoba od koje ste dobili ili naslijedili nešto član vaše uže obitelji tada ne plaćate porez.

Članovima uže obitelji smatraju se bračni drugovi, potomci i preci koji čine uspravnu liniju te posvojenici i posvojitelji koji su u tom odnosu s umrlim ili darovateljem, fizičke i pravne osobe kojima Republika Hrvatska ili jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave daruje, odnosno daje pokretnine bez naknade radi odštete ili iz drugih razloga u svezi s Domovinskim ratom, fizičke i pravne osobe kada primaju darove (donacije) za svrhe utvrđene posebnim propisima, ili bivši bračni drugovi, bivši izvanbračni drugovi te bivši formalni i neformalni životni partneri kada uređuju svoje imovinske odnose ako se radi o naslijeđenoj nekretnini.

U slučaju nasljeđivanja nekretnine, ako ne pripadate kategoriji oslobođenih poreznih obveznika, placate porez na promet nekretnina.

Ako se na darovane nekretnine plaća porez na dodanu vrijednost tada se porez na promet nekretnina ne plaća.

U slučaju stjecanja nekretnine, koju nije ovjerio javni bilježnik, odnosno nije ju izdao sud ili drugo javnopravno tijelo vi ste kao porezni obveznik dužni prijaviti promet nekretninama ispostavi Porezne uprave na području na kojem se nekretnina nalazi, u roku od 30 dana od njenog stjecanja.

Također, važno je znati da se osoba može odreći nasljedstva. Tada porez plaća ona osoba kojoj nadalje pripada nasljedstvo ili joj je ustupljeno.

Ako ste pak imovinu naslijedili od prijatelja ili poznanika, u slučaju vrijednosnica ili pokretnina platit ćete porez u cijelosti, po stopi od tri posto.

Nadležna tijela

U roku od petnaest dana dužni ste platiti izračunati iznos poreza na račun proračuna županije ovisno o mjestu prebivališta.

Za utvrđivanje poreza na nasljedstvo također ste dužni dostaviti podatke. Darovanje, odnosno nasljeđivanje vrše javno bilježnički uredi.

Njihova je dužnost po ovjeri potpisa na ispravama, najkasnije u roku od 30 dana jedan primjerak isprave uz podatak o OIB-u sudionika potpisa dostaviti nadležnom poreznom tijelu prema prebivalištu, uobičajenom boravištu ili sjedištu poreznog obveznika. Kao i na svaki pravni postupak i ovdje postoji slučaj ulaganja žalbi na odredbe nadležnih tijela.

Naplata duga je odgodiva ako porezna služba pogrešno procijeni vrijednost imovine.

U slučaju samostalne prijave vrijednosti imovine naplata nije odgodiva, ali postoji pravo na povrat. Također, uz povrat moguće je dobiti i kamatu od 7,5% godišnje, unutar tri naredne godine.

Ako odlučite uložiti žalbu na rješenje koje ste zaprimili, istu predajete preporučenom poštom ili neposredno drugostupanjskom sudu. Važno je navesti rješenje protiv kojeg se žalite, te razloge i dokaze koji podupiru žalbu.

Nije moguće izbjeći plaćanje poreza ako je to vaša dužnost, u protivnom država će se naplatiti samostalno i prisilno iz imovine, a u tom slučaju kamata će biti 15% godišnje.

Bilo da ste dobili darovanu nekretninu ili pokretninu, ili ste ju naslijedili vodite računa o vašim poreznim obvezama kao primatelja/darivatelja/nasljednika iste kako ne biste podlegli dodatnim troškovima koje biste mogli izbjeći poštivajući zakone.

Image
Ivana Tešanović

Autor

Izdvajamo

Izdvojeni proizvodi