1. UVOD

U današnjoj praksi česti smo svjedoci oštećenja betonskih industrijskih podova i betonskih površina, a time i šteta i teškoća koje imaju korisnici tih površina u njihovom svakodnevnom korištenju. Podovi u industrijskim i drugim proizvodnim objektima te betonske površine različite namjene često su dio projekta kojem se ne daje potrebna pažnja, „nisu vrijedni" ozbiljnih promišljanja i proučavanja strukture materijala, tehnologije i utjecaja niza faktora na njihovu kvalitetu.

Usprkos najnovijih tehničkih standarda, težište kojih je u metodama izvedbe i trajnosti konstrukcije, betonski podovi često se smatraju manje važnim strukturama kod kojih je jedini kriterij odabira jedinična cijena. U takvim uvjetima mogu se očekivati oštećenja na podovima kratko vrijeme nakon početka korištenja i puštanja u pogon. Rješavanje problema koji dovode do oštećenja podova dovelo bi do ušteda, kako izvođačima podova koji često, na svoj trošak, trebaju otklanjati nedostatke za koje često nisu krivi, tako i za krajnje korisnike podova koji zahtijevaju od izvođača kvalitetni pod.

Tvrtka ECOBETON®International AS ima iskustvo u izradi i zaštiti industrijskih betonskih podova i proizvodi materijale pomoću kojih će projektanti i izvođači realizirati podove visoke kvalitete i trajnosti.

Za zaštitu (impregnaciju) industrijskih betonskih podova i betonskih površina na objektima koriste se materijali PAVISHIELD® i EVERCRETE® – VETROFLUID®, koji su mješavina natrijevog silikata (vodenog stakla), vode i katalizatora koji uvlači materijal u dublje slojeve. Nakon kontakta sa ‘slobodnim’ lužinama i kalcij-hidroksidima (iz vlage u svježem betonu ), trenutno reagiraju i tvore aero-silika-gel opnu na površini svih pora unutar betona. Nastala membrana se tijekom vremena, nakon gubitka vode, kristalizira i pretvori u čvrstu, trajnu, ali dišuću staklenu masu, pri čemu potpuno impregnira materijal. Tako nastaje trajna vodoodbojna prepreka, koja istovremeno povećava čvrstoću materijala, otpornost na habanje, smanjuje kapilarno upijanje vode, povećava otpornost na utjecaj kiselina, lužina, benzinskih otapala, ulja, stvara površinu bez prašine, sprečava pojavu karbonatizacije te povećava otpornost na mikrobiološku koroziju uzrokovanu gljivicama, bakterijama, algama i lišajevima.

PAVISHIELD® i EVERCRETE® – VETROFLUID® sadrže iste djelatne tvari pri čemu VETROFLUID sadrži veću koncentraciju vodenog stakla.

2. ZAHTJEVI KVALITETE PODOVA

Oštećenja podova, koja mijenjaju njihove funkcionalne i estetske karakteristike, dijelimo na prirodne, uobičajene, koja se javljaju nakon nekoliko godina uobičajene upotrebe i na tehničko tehnološka, koja su uzrokovana faktorima čiji nastanak nije uvjetovan samim materijalom.

U praksi očekujemo da industrijski podovi budu dugovječni, otporni na habanje, pojavu pukotina, bez kapilarne vlage, otporni na kemijske utjecaje, sa stabilnim i trajnim završnim premazima i oblogama, bez prašenja, lokalnih deformacija i oštećenja.

2.1. OTPORNOST NA HABANJE

Površina poda treba biti dio poda koji je najotporniji i najčvršći; u stvarnosti je često najmanje otporan od ostatka presjeka betonskog poda. Vrlo često površina poda, koja doseže u dubinu od 3,0 mm, ima svega 40 % otpornosti na habanje od propisane klase. Razlog je prije svega nepotpuna njega betona u procesu vezanja i dozrijevanja.

Da bi se riješio problem habanja površine betona potrebno je njegovu površinu ojačati dodatkom smjese – kvarcnim posipom u svježi beton i zagladiti kružnim gladilicama. Time se dobije površina otporna na habanje. Međutim, ova tehnika je povezana sa teškoćama kod aplikacije i povećava kompleksnost sustava betonske podloge tretirane kvarcnim posipom.

Alternativa upotrebi kvarcnih posipa je tretiranje podova silikatnim mješavinama. Silikati (natrijev i kalijev) povećavaju otpornost na habanje površinskog dijela poda budući da imaju sposobnost penetracije u dubinu materijala. Kombinacija kvarcnog posipa i impregnacija silikatom PAVISHIELD® i EVERCRETE® – VETROFLUID® neposredno nakon izvlačenja poda daje u praksi najbolje rezultate.

Otpornost na habanje korištenjem ECOBETON impregnacija povećava se i do 30%. U slučaju već postojećih, oštećenih podova može se provesti sanacija tretmanom PAVISHIELD® i EVERCRETE® – VETROFLUID® impregnacijom i završno materijalima ECOBETON – ERCOLE® ili BONDIG AGENT®.

2.2. KAPILARNA VLAGA

Beton je porozan materijal te tekućine i plinovi (posebno plemeniti) mogu lako proći kroz strukturu betona. Kapilarno vlaženje je fenomen koji nastaje zbog poroznosti betona, a koju definiramo kao sklonost upijanja vode i prolaz vode kroz materijal. Često ne vidimo da je pod porozan i vlažan jer vlaga može ispariti sa površine bez vidljivih tragova. Međutim, ako se na takvom podu ostavi drvena paleta ili se položi paronepropusna obloga, uočiti će se pojava vlage ili kapljica vode. Poroznost betona ovisi o vodocementnom faktoru (v/c) i stupnju hidratacije cementa. Kapilarno vlaženje se lako utvrdi mjerenjem relativne vlažnosti.

Da bi spriječili pojavu kapilarne vlage potrebno je položiti paronepropusnu barijeru ispod betonskog poda i površinu betona nakon izrade poda obraditi PAVISHIELD® i EVERCRETE® – VETROFLUID® Kod postojećih podova površinu treba očistiti od svih vrsta nečistoća i obraditi PAVISHIELD ili EVERCRETE® – VETROFLUID® impregnacijom.

2.3. SAPUNIFIKACIJA

U slučaju kada su betonski podovi prekriveni organskim materijalima (smole, ulja, punila, ljepila) ili dolaze u kontakt sa mastima, uljima, smolama, a u betonskom podu je prisutna kapilarna vlaga zasićena alkalima iz betona i solima, dolazi do procesa sapunifikacije na gornjoj površini betonskog poda i do odvajanja završnih slojeva od betonske podloge.

Sapunifikaciju možemo spriječiti ako ne koristimo organske spojeve za "curing", i u tu svrhu koristimo PAVISHIELD® i EVERCRETE® – VETROFLUID® impregnaciju betona nakon izrade betonskog poda, te čekati min. 30 dana prije polaganja završnog sloja. Na postojećim podovima treba odstraniti površinski sloj poda (pjeskarenjem), očistiti sredstvom za čišćenje DEGREASER Ecobeton od svih vrsta masnoća i nečistoća te obraditi PAVISHIELD® i EVERCRETE® – VETROFLUID® impregnacijom i završno ERCOLE. Prihvatljiva relativna vlažnost gornjeg dijela betonske ploče (prvi cm) treba biti 85%, a to se postiže tretmanom PAVISHIELD-om nakon 36 dana.

2.4. KEMIJSKA OŠTEĆENJA

Beton je mješavina s povećanim Ph vrijednostima, što znači da je alkalna (lužnata). Ta činjenica ide u prilog dobre zaštićenosti armature u betonu, ali je beton zato osjetljiv na utjecaj kiselina, soli i hidrokarbonate. Mnogi proizvodni i prerađivački objekti (mljekare, vinarije, prerada voća, proizvodnja maslaca), u kojima dolazi do kontakta betona i sirovina, u ovim pogonima imaju problem sa kvalitetom i štetama na betonskim površinama.

Mjesta kao kanalizacijski sustavi, tretmani otpadnih voda, sustavi za proizvodnju bio plina, betonski silosi za spremanje stočne silaže, podovi u stajama i farmama imaju problem sa propadanjem betona. Soli za odmrzavanje u hladnim područjima kao i utjecaj morske vode u obalnim područjima su najčešće agresije solima na betonske površine. Poseban je problem na javnim betonskim površinama koje služe za parkiranje vozila, garažama sa betonskim podovima, cestovnim betonskim objektima (mostovi, viadukti, tuneli) koji se tretiraju solima za odleđivanje.

Impregnacijom betonske površine odmah nakon izrade poda PAVISHIELD® i EVERCRETE® – VETROFLUID® impregnacijom štitimo betone od kemijskih utjecaja. U slučaju već postojećih, oštećenih podova također se može provesti sanacija tretmanom PAVISHIELD® i EVERCRETE® – VETROFLUID® impregnacijom te završno ERCOLE tankoslojnim završnim slojem na bazi cementa.

2.4. KEMIJSKA OŠTEĆENJA

Beton je mješavina s povećanim Ph vrijednostima, što znači da je alkalna (lužnata). Ta činjenica ide u prilog dobre zaštićenosti armature u betonu, ali je beton zato osjetljiv na utjecaj kiselina, soli i hidrokarbonate. Mnogi proizvodni i prerađivački objekti (mljekare, vinarije, prerada voća, proizvodnja maslaca), u kojima dolazi do kontakta betona i sirovina, u ovim pogonima imaju problem sa kvalitetom i štetama na betonskim površinama.

Mjesta kao kanalizacijski sustavi, tretmani otpadnih voda, sustavi za proizvodnju bio plina, betonski silosi za spremanje stočne silaže, podovi u stajama i farmama imaju problem sa propadanjem betona.

Soli za odmrzavanje u hladnim područjima kao i utjecaj morske vode u obalnim područjima su najčešće agresije solima na betonske površine. Poseban je problem na javnim betonskim površinama koje služe za parkiranje vozila, garažama sa betonskim podovima, cestovnim betonskim objektima (mostovi, viadukti, tuneli) koji se tretiraju solima za odleđivanje.

Impregnacijom betonske površine odmah nakon izrade podaPAVISHIELD® i EVERCRETE® – VETROFLUID® impregnacijom štitimo betone od kemijskih utjecaja. U slučaju već postojećih, oštećenih podova također se može provesti sanacija tretmanom PAVISHIELD® i EVERCRETE® – VETROFLUID® impregnacijom te završno ERCOLE tankoslojnim završnim slojem na bazi cementa.

2.5. PUKOTINE

Pukotine u betonskim podovima su jedan od najčešćih i ozbiljnih problema na koje nailazimo u svakodnevnoj praksi. Razlog njihove pojave je višestruki: pogrešan proračun debljine podne ploče, neadekvatno opterećenje podne ploče i neadekvatna zaštita podne ploče u procesu njege i dozrijevanja betona.

Manjak vode u procesu dozrijevanja betona kao i gubitak vode iz betona prema poroznoj podlozi (najčešće kameni nasip bez vodonepropusne barijere) dovodi do stvaranja pukotina. Pukotine mogu nastati i termalnim šokovima, te u procesu smrzavanja i odmrzavanja.

Prevencija: betonske površine nakon izrade poda obraditi PAVISHIELD® i EVERCRETE® – VETROFLUID® impregnacijom čime će se spriječiti brzi gubitak vode iz betona i nepovoljni utjecaj vjetra i sunca na isparavanje. U slučaju već postojećih, pukotinama oštećenih podova, također se može provesti sanacija tretmanom PAVISHIELD® i EVERCRETE® – VETROFLUID® impregnacijom.

2.6. SMRZAVANJE I ODMRZAVANJE

U područjima niskih temperatura, a naročito mjestima dnevnih oscilacija (danju iznad 0°C, a noću ispod 0°C), otopljeni led preko dana ulazi u pukotine i pore betona, a noću se u istima smrzava, povećava volumen i izaziva oštećenje na površini betona u vidu ljuštenja i otpadanja površinskih dijelova.

Prevencija: betonske površine nakon izrade poda obraditi PAVISHIELD® i EVERCRETE® – VETROFLUID® impregnacijom koja će spriječiti ulaz vode u pukotine betona i na taj način onemogućiti štetno djelovanje leda.

Postojeće površine treba očistiti od svih vrsta nečistoća i dodatno obraditi PAVISHIELD ili EVERCRETE® – VETROFLUID® impregnacijom.


izgled površine oštećene smrzavanjem

2.7. BETONSKA PRAŠINA

Često smo na betonskim podovima svjedoci stvaranja betonske prašine koja najčešće nastaje segregacijom težih elemenata betonske mase kod ugradnje betona, pri čemu na površini ostaju lakši dijelovi koji su skloniji trošenju i habanju. Udisanjem betonske prašine ili pak kontaktom betonske prašine sa hranom (žitarice u silosima, spremišta hrane, supermarketi) dovodi se u opasnost zdravlje ljudi.

Prevencija: betonske površine odmah nakon izrade impregnirati PAVISHIELD ili EVERCRETE® – VETROFLUID® impregnacijom. Postojeće površine treba očistiti od svih vrsta nečistoća i dodatno obraditi PAVISHIELD® i EVERCRETE® – VETROFLUID® impregnacijom.

3.1. ZAŠTITA PRIRODNOG KAMENA I OPEKE

Za zaštitu opeke i prirodnog kamena koristi se BRICKCOVER® impregnacija koja prodire u dubinu materijala, odbija vodu od materijala i štiti ga od štetnih atmosferskih utjecaja. Sprečava nastanak plijesni i bakterija na površini materijala te pojavu iscvjetavanja. Štiti prirodni kamen od atmosferskih utjecaja, ne mijenja boju niti vidljivu strukturu materijala na koji se nanosi, te je time idealan za konzervatorske radove. Posebno je uspješan u impregnaciji kamenih kuća, izloženih vjetrovima i moru.

BRICKCOVER® se koristi i kao impregnacija fasadnih cementnih i vapnenih žbuka, površina izloženih jačim negativnim utjecajima atmosferilija ili nepovoljnog okoliša (blizina mora i sl.).

3.2. ZAŠTITA ZA DRVO

Za zaštitu drveta koristi se EVERWOOD® impregnacija koja se sastoji od mješavine vodenog stakla, vode i posebnog katalizatora, koja prodire u pore drveta i stvara trajnu zaštitu od upijanja vode, sprečava nastajanje plijesni, gljivica i bakterija koji uzrokuju propadanje drveta. Povećava vatrootpornost drveta kao i trajnost završnih premaza (boja, lakova).

RISANAGEL®

RISANAGEL® je silane-siloxanska vodoodbojna krema za vlažne zidove. Ubrizgava se u zid i modificira površinsku napetost između vode i kapilara u zidu, sprečavajući dizanje vode. Ovo je brzo, čisto i efikasno sredstvo za trajnu eliminaciju kapilarne vlage iz zidova čime obnavlja zdrave uvjete života u kućama.

RISANAGEL® je pogodan za korištenje na vlažnim zidovima, vanjskim i unutarnjim, koji su pod utjecajem kapilarne vlage. Ovaj proizvod je brz, čist i jednostavan za primjenu. Prihvatljiv je za okoliš i nije potrebna posebna opremljenost za korištenje.

ANTISALE®

ANTISALE je gotova mješavina, sadrži birani Portland cement, silicijski agregat i posebna punila, koja stvara zaštitu od soli koje su topive u vodi kapilarne vlage. Antisale zaustavlja prolaz vode, sprečava curenje i iscvjetavanje soli.

Antisale se koristi na vlažnim i oštećenim vanjskim i unutarnjim zidovima, podrumima, i na zidovima iznad zemlje. Antisale tvori čvrstu barijeru, zaštitu i jednu vrstu filtera protiv soli u miješanim i kamenim zidovima i staroj opeci. Antisale je jednokomponentna mješavina kojoj se dodaje samo voda kako bi se dobio mort protiv soli i savršena je osnova za slijedeći sloj sistema odvlaživanja i prozračivanja zida.

Svi ECOBETON materijali imaju CE certifikat te su ispitani u IGH d.d. Zagreb. Ekološki su i neotrovni te smiju doći u dodir sa pitkom vodom i hranom.

Distributer i zastupnik za Hrvatsku:

BENING doo
K.Š. Đalskoga 2/1, 49210 Zabok
tel: 049/ 22 22 90
tel/fax. 049/ 22 24 89
e-mail: ecobeton@bening.hr
web: www.bening.hr

BENING d.o.o.
BENING d.o.o.
Internet adresa

Prodaja i dostava na području cijele Hrvatske i susjedne zemlje.
{{ errors . name[0] }}
{{ errors . email[0] }}
{{ errors . location[0] }}
{{ errors . phone[0] }}
{{ errors . message[0] }}
Zapamti me

Vaš upit je uspješno poslan! Kopija upita je poslana na Vašu e-mail adresu. Očekujte odgovor u roku od 24 - 48h. Ukoliko odgovor niste dobili, kontaktirajte nas na e-mail adresu koju smo naveli u kopiji upita.
Izdvajamo

Izdvojeni proizvodi