U današnje vrijeme je došlo do velikog porasta interesa za alternativnim metodama grijanja. Ljudi se sve više okreću od fosilnih goriva prema zdravijim i pouzdanijim izvorima grijanja kao što su solarno grijanje, geotermalna grijanja i alternativne peći.

Solarno grijanje može biti aktivno i pasivno.  Kod pasivnog grijanja su kuće ili zgrade okrenute prema jugu, vanjski zidovi su energetski koncipirani i izrađene su višeslojne fasade. Prostorije namijenjene za manje korištenje mogu se smjestiti na sjevernu stranu kuće ili zgrade.

Kod aktivnog grijanja se korištenjem posebno izrađenih uređaja sunčeva energija pretvara u toplinsku ili električnu. Uključuje termičko i fotonaponsko iskorištavanje sunčeve energije kojim se u domovima dobiva topao zrak i topla voda. Ovaj način alternativnog grijanja najčešće se koristi za vikendice, farme, skladišta, zgrade koje nisu blizu energetske mreže, za navodnjavanje i ostalo. Nema štetnih posljedica, a mogu se vidjeti velike mjesečne uštede.

Znatne uštede mogu se dobiti i geotermalnim grijanjem koje iskorištava toplinu iz Zemlje. Geotermalno grijanje je također ekološki prihvatljivo, ali i efikasno. Takvi sustavi osim grijanja mogu i hladiti prostorije. Kod alternativnih peći radi se o grijanju na kukuruz, drvo i drvene pelete. Peći mogu zagrijati velik dio doma, i veoma su praktične, odnosno mogu se staviti u gotovo svaku sobu.

Izdvajamo

Izdvojeni proizvodi