Postupak sanacije

S obzirom da se bliži završetak radova i otvorenje novouređene crkve u Zaprešiću, tvrtka Funda d.o.o. ubrzano radi na sanaciji starog bakrenog pokrova. Demontira se stari bakreni krov, i na drvenu podkostrukciju ugrađuje se samoljepljiva bitumenska parna brana sa uloškom od aluminijske folije.

Na parnu branu se polaže razdjelni sloj geotekstila koji osim funkcije razdjelnog sloja između bitumenske i PVC hidroizolacije ima i estetsku ulogu. Naime, sloj geotekstila služi kao poravnavajući sloj na kojem se PVC hidroizolacijska membrana jednakomjerno poravna i čini jednu neprekidnu i oku ugodnu cjelinu.

1. Skidanje bakra
Skidanje i odvoz starog bakrenog pokrova na deponiju.

2. Ugradnja bitumenske parne brane
Na drvenu podkonstrukciju ugrađuje se bitumenska parna brana s uloškom od aluminijske folije.

3. Ugradnja geotekstila
Kao razdjelni sloj koristimo geotekstil 300 gr/m2 od visokokvalitetnih polipropilenskih vlakana.

4. Ugradnja PVC hidroizolacije PROTAN
Kao završni sloj ugrađuje se PVC hidroizolacijska membrana Protan smeđe boje, debljine 1.6mm i omega profili.

Rad na visini

S obzirom da bi ugradnja skele oko crkve zahtijevala visoke financijske izdatke, dogovoreno je da se na krov crkve pošalje specijalna grupa djelatnika tvrtke Funda koja je završila obuku za rad na visini i dodatni alpinistički tečaj za rukovanje sa alpinističkom opremom. Veliki problem i predstavlja kondenzat koji se nakuplja na limu, ali i na na novougrađenoj membrani zbog čega treba biti izuzetno oprezan da se ne bi netko od djelatnika poskliznuo.

Ugradnja ukrasnih omega profila

Kako bi se zadržale krovne linije crkve koje su davale crkvi jednu lijepu i skladnu vizualnu i estetsku dodatnu vrijednost, odlučili smo se na PVC hidroizolacijsku membranu PROTAN debljine 1.6 mm ugraditi i ukrasne Omega profile. Omega profili prate linije falca starog bakrenog pokrova, ali služe i kao usmjerivači vode prema odvodima prilikom velikih količina padalina.

Ugradnja opšavne plastificirane limarije

Specifičnost na ovome projektu, ali ujedno i izazov za naše djelatnike trenutno je i kompleksnost opšavne limarije koja se na svim rubnim završecima mora prilagoditi projektiranim detaljima crkve. To zahtijeva preciznu obradu uz praktički nemoguć pristup djelatnika koji viseći na alpinističkim konopima moraju obrađivati, savijati, rezati limariju i sidriti detalje opšava kako bi omogućili da se hidroizolacijska membrana može zavariti na tu istu plastificiranu limariju.

Kompletna limarija je također u smeđoj boji. Nakon omega profila izvodi se gromobranska instalacija i snjegobrani.

FUNDA d.o.o.
FUNDA d.o.o.
Dostupnost na području cijele Hrvatske. Djelujemo i na području BiH, Crne Gore, Makedonije i Srbije.
Izdvajamo

Izdvojeni proizvodi