Intervju Giulija Morandinija, korporativnog direktora Mapei grupe za liniju graditeljstva

Što sve uključuje obnova jedne građevine poput škole?

Obnova složenih građevina poput škole neizbježno podrazumijeva kompromis između poboljšanja njezine konstrukcije i održavanja određenih arhitektonskih standarda. Kod takvih se intervencija mogu primijeniti različite tehnike, međutim, one mogu biti invazivne, što znači da mogu i remetiti upotrebu unutarnjeg prostora.

Zbog toga sanacija, odnosno preuređenje uglavnom podrazumijeva pronalazak rješenja kojim će se očuvati sveukupna funkcionalnost cijele zgrade. To je nesumnjivo jedan od najvažnijih ciljeva kod takvih intervencija. Drugi važan čimbenik koji valja uzeti u obzir je planiranje izvođenja radova. Radove, naime, treba izvoditi dok je škola zatvorena jer je gotovo nemoguće raditi na obnovi dok se održava nastava.

Općenito govoreći, koji su najčešći problemi kod ovakve vrste građevina?

Mnogo je škola sagrađeno prije nekoliko desetljeća te nije projektirano sukladno protupotresnim kriterijima. To znači da se vrlo često zna utvrditi da podne ploče nisu dovoljno krute za raspoređivanje opterećenja u slučaju seizmičke aktivnosti.

To je ozbiljan problem jer podne ploče često imaju velik raspon te su po svojoj naravi osobito podložne određenom stupnju fleksibilnosti. Podovi trebaju biti kruti. Štoviše, što krući, to bolji. Zbog toga trebamo pronaći brza rješenja koja će nam omogućiti da ih učinimo krućima, ali ne debljima i težima. Naime, ako promijenimo debljinu podova, istovremeno moramo mijenjati i prozorske pragove, pragove na vratima i stube.

Drugi problem je taj što kod građevina od armiranog betona grede i stupovi obično nemaju dovoljno posmične armature. To znači da se građevine u slučaju seizmičke aktivnosti ne mogu deformirati u mjeri koja bi omogućila rasipanje seizmičke energije. Jedna od prihvaćenih tehnika, a koja je vrlo učinkovita i tek neznatno invazivna, uključuje upotrebu FRP sustava, tj. vlaknima ojačanih polimera.

Navedena tehnika omogućuje da se nedostatak posmične armature nadomjesti vanjskim omotavanjem. Jednostavnije rečeno, ova metoda slična je lijepljenju niza „flastera“ oko nekog stupa, što ima jednak učinak kao i mnoštvo „vilica“ unutar tog strukturnog elementa, čime se povećava kapacitet deformacije stupa u slučaju seizmičke aktivnosti.

Pri planiranju izvođenja radova na školskim zgradama investitori se gotovo uvijek suočavaju s ograničenim budžetom. Koja rješenja predlaže Mapei?

Imajući u vidu radove koji se izvode na školskim zgradama, Mapei je razvio tri rješenja. Prvo je sustav MAPEWRAP SYSTEM kojim se nadoknađuje nedostatak posmične armature u stupovima i pločama. Drugo je rješenje PLANITOP HPC FLOOR, posebna vrsta morta za primjenu u vrlo tankim slojevima kojim se ojačavaju podne ploče, a da se pritom ne mijenja njihova ukupna debljina.

Treće se rješenje tiče pregradnih i zaštitnih zidova. Pregradni se i zaštitni zidovi u slučaju seizmičkih aktivnosti vrlo često mogu odvojiti od ostatka konstrukcije i prevrnuti. Učenici i nastavno osoblje tijekom potresa obično istrče iz učionica u hodnike, a padajući pregradni zidovi mogu ih ozlijediti i prepriječiti im evakuacijske putove.

Prije nekoliko godina Mapei je razvio MAPEWRAP EQ SYSTEM s konkretnom svrhom povećanja vremenskog razdoblja potrebnog za evakuaciju iz zgrade. Primjenom tog sustava nenosivi se zidovi mogu učvrstiti, čime se može spriječiti njihovo prevrtanje ili uništenje tijekom potresa.

MAPEWRAP EQ SYSTEM prvi je put primijenjen upravo na školskoj zgradi, na Tehničko-trgovačkom institutu Teresio Olivelli u općini Brescia u Italiji. Glavna prednost spomenutih rješenja je ta što se ona mogu upotrebljavati zajedno ili zasebno.

To projektantima i investitorima omogućuje da razmotre njihovu cijenu i koristi. Ako je budžet ograničen, a školska je građevina u seizmičkom smislu osobito ranjiva, tada se treba obaviti preciznija procjena, povećati protupotresna otpornost zgrade te poraditi na najosjetljivijim aspektima, dakle usredotočiti se isključivo na pojedine dijelove zgrade za koje se čini da bi u slučaju potresa bili najugroženiji. Najkraće rečeno, treba provesti radove na ciljanim i lokaliziranim dijelovima umjesto da se intervencija radi na cijeloj zgradi.

MapeWrap EQ System nudi zaštitu od prevrtanja pregradnih zidova te sprečava urušavanje stropova tijekom seizmičke aktivnosti

Koja je prednost izvođenja lokalnih radova?

Prednost izvođenja lokalnih radova uz upotrebu jednog ili svih triju spomenutih rješenja je ta što ona ne utječu na sveukupno statičko ponašanje građevine. Primjena tradicionalnijih tehnika, s druge strane, mijenja krutost građevine te u slučaju potresa dovodi do neravnoteže na građevini kao cjelini, čak i na mjestima na kojima nisu izvođeni radovi.

Ako se odlučimo za lokalne intervencije uz upotrebu proizvoda koje je razvio Mapei, koji su tek neznatno invazivni i vrlo lagani te ih je moguće brzo izvesti uz odlične rezultate, to je kao da na ruku lijepimo mnogo flastera, ali isključivo tamo gdje postoje ozljede umjesto da se odlučimo cijelu ruku staviti u gips. Obnovu je bolje provesti ciljano i lokalno te dobiti dobre konačne rezultate kojima će se spriječiti glavni mehanizmi urušavanja nego izvoditi intervenciju šireg opsega na čitavoj građevini.

Rješenja za protupotresna i konstrukcijska ojačanja

Zahvaljujući iskustvu stečenom na gradilištima diljem svijeta, poznavanju materijala i njihovom korištenju, Mapei je razvio niz proizvoda za statičko i protupotresno ojačanje građevina. Svaka tehnologija, proizvod ili sustav osmišljen je kako bi poboljšao sigurnost od potresa i ojačao betonske, zidane, drvene ili montažne objekte.

Upotrebom tkanina od karbonskih vlakana iz sustava FRP ostvaruje se lokalizirano ojačanje spojeva između greda i stupova

MAPEWRAP EQ SYSTEM

Ovaj patentirani i certificirani sustav razvijen je kako bi građevine učinio sigurnijima, primjerice, sprečavanjem urušavanja pregradnih i nenosivih zidova kao i stropova. Sastoji se od tkanine od staklenih vlakana u dva smjera MAPEWRAP EQ NET koja se savršeno povezuje s podlogom primjenom proizvoda MAPEWRAP EQ ADHESIVE, poliuretanskog ljepila u vodenoj disperziji.

Ovaj je proizvod ispitan i certificiran, neinvazivan i kompaktan te se primjenjuje brzo i jednostavno. Može se primijeniti na postojeću žbuku, a još jedna od prednosti mu je i vrlo niska razina emisije hlapljivih organskih spojeva. MAPEWRAP EQ SYSTEM preporučuje se za popravak i ojačanje nenosivih zidova i sekundarnih strukturnih elemenata radi boljeg raspoređivanja naprezanja i veće duktilnosti u slučaju potresa.

Školske zgrade svake zemlje vrlo su važan dio infrastrukture, pa postoji trajna potreba za planiranjem radova na njihovoj obnovi i konstrukcijskom ojačanju.

Glavna je osoba za kontakt projektant. Naš Odjel tehnike često dobiva poziv za sudjelovanje na sastancima kako bi investitore informirao o problemima, podržao projektante i dao svoje mišljenje ili savjet o tome koja su rješenja najprimjerenija za rješavanje problema.

Odnosno, ako nas kontaktira projektant, proučimo projekt i izradimo rješenje po mjeri kojim se može ostvariti uravnotežen omjer dobiti i troškova. Naravno, osim obilazaka objekata radi analize problema naš Odjel tehnike uvijek pruža podršku izvođačima radova i tijekom samog izvođenja.

Vanjski spojevi između zaštitnih zidova i armiranobetonske konstrukcije (sustav za zaštitu od prevrtanja) izvode se upotrebom mreže i morta iz FRCM sustava

PLANITOP HPC TEHNOLOGIJA PLANITOP HPC je poseban proizvod za ojačanje izrađen od mikrobetona vrlo visoke tlačne čvrstoće, visoke duktilnosti i otpornosti na visoka opterećenja. Sastoji se od betona ojačanog vlaknima koji u sebi sadrži velik udio čeličnih vlakana koja zbog svoje vlačne čvrstoće povećavaju sveukupnu nosivost i duktilnost građevina (dva svojstva koja su ključna u područjima u kojima postoji rizik od seizmičkih aktivnosti).

Ova se tehnologija sastoji od posebne formule razvijene radi ojačanja nosivih konstrukcija (ploča, stupova i spojeva) slojem kompaktne obloge (debljine između 1,5 cm i 3 cm), a čini ju proizvod PLANITOP HPC FLOOR koji se koristi za ojačanje gornje površine betonskih, ciglenih/cementnih i drvenih podova primjenom ojačanog i kompaktnog sloja (debljine između 1,5 cm i 2,5 cm) bez potrebe za dodatnim ojačavanjem.

FRG SUSTAV Razna rješenja od kojih se sastoji FRG sustav (mortovi ojačani vlaknima) izrađena su od neorganske matrice (morta) u koju su ugrađena vlakna za ojačanje u obliku mreža. FRG sustav podijeljen je u dvije podgrupe – FRCM sustav (cementna matrica ojačana vlaknima) i CRM sustav (mort ojačan kompozitom). FRCM sustav sastoji se od posebnih mortova ojačanih vlaknima koji se nanose u slojevima male debljine (otprilike između 1 cm i 1,5 cm) u kombinaciji s različitim vrstama mreža za ojačanje izrađenih od staklenih, karbonskih ili bazaltnih vlakana.

Pri korištenju sustava možemo govoriti o zanemarivom povećanju mase i krutosti ojačanog elementa uz značajno povećanje njegovih mehaničkih svojstava. CRM sustav sastoji se od mortova prikladnih za nanošenje u slojevima debljine 3 – 4 cm u kombinaciji s alkalnootpornim mrežama od staklenih vlakana. Zbog debljine sloja sustav mora mehanički biti povezan sa zidom sidrima od staklenih vlakana.

Svrha je ove tehnologije poboljšati mehanička svojstva kamenog ziđa te povećati razinu međusobne integracije elemenata od kojih se ono sastoji. FRCM sustav može se koristiti i za lokalizirane intervencije kako bi se osigurala zaštita od prevrtanja nenosivih i pregradnih zidova.

Ojačavanje poda dodatnim slojem kako bi se oblikovao kompaktan sloj upotrebom proizvoda Planitop HPC Floor

FRP sustav

FRP se koristi za konstrukcijsko ojačanje, a sastoji se od vlakana visoke ili vrlo visoke čvrstoće te od epoksidnih matrica posebno razvijenih za sanaciju te statičko i seizmičko poboljšanje građevina od običnog, prednapetog i armiranog betona, čelika, kamenog i opečnog ziđa ili drva.

Za takvu vrstu strukturnog kompozita svojstvene su razne vrste vlakana – karbonska, staklena, čelična ili bazaltna vlakna. Upravo ti materijali imaju brojne prednosti: veliku vlačnu čvrstoću, neznatan utjecaj na arhitekturu građevine, dugotrajnost, jednostavnu ugradnju i jednostavno uklanjanje.

Pratite nas na društvenim mrežama Facebooku i Instagramu.
Pratite Mapei Croatia TV na YouTubeu.

MAPEI CROATIA d.o.o.
MAPEI CROATIA d.o.o.
Internet adresa

Društvene mreže

Prodaja i tehnička podrška na području cijele Hrvatske.
{{ errors.name[0] }}
{{ errors.email[0] }}
{{ errors.location[0] }}
{{ errors.phone[0] }}
{{ errors.message[0] }}
Zapamti me

Vaš upit je uspješno poslan! Kopija upita je poslana na Vašu e-mail adresu. Očekujte odgovor u roku od 24 - 48h. Ukoliko odgovor niste dobili, kontaktirajte nas na e-mail adresu koju smo naveli u kopiji upita.
Izdvajamo

Izdvojeni proizvodi