Bioplinsko postrojenje Gradec, izvođač Nexe Gradnja d.o.o.: učinkovita primjena nosive skele Staxo 40

Sigurno. Brzo. Efikasno.
Učinkovita kombinacija Doka nosive skele Staxo 40 i Doka kružne oplate H20 u izvedbi betonske konstrukcije fermentatora i postfermentatora bioplinskih postrojenja

Bioplinska postrojenja predstavljaju važan segment u strategiji energetskog razvitka. Upravo su poticanje proizvodnje i uporabe bioplina, a samim time i izgradnje domaćih bioplinskih postrojenja te distribuiranih izvora energije, iskoristivih za potrebe samih farmi ali i lokalne zajednice, osnova za realizaciju iste. Cilj je, dakako, više nego opravdan: zbrinjavanje otpada iz poljoprivredne proizvodnje iz kojih nastaju organsko gnojivo, toplinska i električna energija, smanjenje emisije stakleničkih plinova te ujedno i poticanje razvoja poljoprivrednih gospodarstava. Doka, kao i uvijek do sada, u svojoj opsežnoj ponudi nudi efikasna oplatna rješenja za realizaciju ovakve vrste projekata, čija se učinkovita primjena, uključujući i rentabilnost/ekonomičnost, dokazala i na hrvatskim gradilištima.

"Skoro kao čarobni štapić kojim se ekološki i energetski problemi pretvaraju u benefit" riječi su koje tako jednostavno i slikovito opsuju funkciju i osnovne prednosti bioplinskih postrojenja općenito, a upotrijebio ih je direktor Agrokor Energije Herman Seidl prilikom ne tako davnog otvorenja prvog bioplinskog postrojenja izgrađenog od Koncerna Agrokor. Riječ je naime o bioplinskom postrojenju Gradec, lociranom na farmi Gradec u blizini Vrbovca, čija je izgradnja trajala ukupno 11 mjeseci, a za čiju su izvedbu betonske konstrukcije efikasno primijenjena upravo Dokina oplatna rješenja, između ostalog i najnovija lagana nosiva skela Staxo 40. Izvođač radova Nexe Gradnja d.o.o. tada se po prvi puta susreće s ovim novim sustavom podupiranja. Izrazita ekonomičnost uz idealnu nosivost, lako i brzo rukovanje, sigurno podizanje i premještanje, pri čemu je mogućnost predmontaže u ležećem položaju s vlačno čvrstim spojevima među okvirima za postavljanje pomoću krana dodatan plus u pogledu sigurnosti uz istovremeno brzo napredovanje radova, samo su neke od karakteristika Doka nosive skele Staxo 40, odlučujuće upravo kod ovakve vrste projekata.


Bioplinsko postrojenje Osilovac, izvođač Nexe Gradnja d.o.o.: montaža Staxo 40 tornjeva uz podršku Doka instruktora na gradilištu

Već u kolovozu ove godine, izvođač radova Nexe Gradnja d.o.o. započinje betonske radove na izgradnji slijedećeg takvog projekta – ovaj put riječ je o bioplinskom postrojenju Osilovac.

Postrojenje BPP Osilovac gradi se uz postojeću farmu (uzgoj muznih krava), te na taj način zatvara tehnološku cjelinu funkcijom proizvodnje bioplina kao produkta fermentacije stajskog gnoja i gnojnice s postojeće farme i silaže, te funkcijom korištenja tako nastalog bioplina za proizvodnju električne energije snage 999Kw, i toplinske energije kao nusproizvoda.

Navedena građevina sastoji se od slijedećih dijelova:

  • DOZIRNE JAME, DVA FERMENTORA, POSTFERMENTORA, LAGUNE, DEPOA ZA KRUTI OSTATAK S OSOČNOM JAMOM, PLATFORME SEPARATORA, PUMPNE STANICE, UPRAVNE ZGRADE SA SABIRNOM JAMOM I SABIRNOG BAZENA

Sve građevine su samostojeće, smještene na čestici u skladu s logikom tehnološkog procesa, uz uvažavanje sigurnosnih udaljenosti. Da bi proces u potpunosti bio funkcionalan osiguran je pristup zaposlenicima, transportnim i interventnim vozilima izgradnjom internih prometnica i parkirališta uz upravnu zgradu.

Doka oplatna tehnika korištena je za izvedbu betonskih konstrukcija slijedećih građevina na ovom projektu:

  1. DOZIRNE JAME. To su identične armiranobetonske građevine kružnog tlocrta, unutrašnjeg promjera 9m, te visine 4m, služe za doziranje i homogeniziranje sirovinske mase, koja se ubacuje kroz krovni otvor.
  2. FERMENTORE. To su armiranobetonske građevine kružnog tlocrta , hidro i termo izolirane, unutrašnjeg promjera 23m, te visine 7m, debljina stjenke zida je 30 cm. U njima dolazi do mikrobiološke razgradnje organske tvari iz supstrata u bioplin. Unutar fermentora se nalazi stup promjera 100cm, koji s vutom i AB pločom debljine 30cm čini cjelinu.
  3. POSTFERMENTOR, odnosno spremnik bioplina i skladište nerazgrađenog materijala. To je armiranobetonska građevina kružnog oblika, unutrašnjeg promjera 23m, te svijetle visine 7m, krov postfermentora čini kupola visine 6,5m načinjena od dvoslojne membrane sa zračnim međuprostorom.


Gradilište BPP Osilovac – predmontaža Staxo 40 tornjeva u ležećem položaju

S obzirom na pozitivna iskustva u radu s Doka oplatnim sustavima, izvođač radova Nexe gradnja d.o.o. i ovaj put se odlučio primijeniti napredna i inovativna oplatna rješenja isporučena od Doke. Budući da su svi gore navedeni objekti kružnog oblika, za izvedbu fermentora i postfermentora korištena je upravo DOKA KRUŽNA OPLATA H20, visine 3.6m. Ukupna visina AB zidova je 7m, stoga se zidovi izvode u dva takta po visini (s preklopom od 20cm), dok su obzirom na promjer spremnika ciklusi po horizontali podijeljeni na petine, iz čega je vidljivo da je dužina takta 15 m.

Posebnost DOKA KRUŽNE OPLATE H20 koja je isporučena na ovo gradilište upravo je u tome da je oplatni element visine 3,6m, te nije potrebna nikakva dodatna predmontaža, već se oplatni elementi direktno na gradilištu podešavaju u željeni radijus. Sama prilagodba oplate željenom radijusu vrlo lako se izvodi uz pomoć vretena i ključa za vretena, te unaprijed pripremljenih drvenih šablona. Na taj se način oplatni elementi vrlo brzo prilagođavaju, te je omogućeno brzo i efikasno oplaćivanje, uz mali udio radne snage.Učinkovita Doka kružne oplate H20 na gradilištu BPP Osilovac, izvođač radova Nexe gradnja d.o.o.

Još jedna bitna činjenica utječe na brzinu i učinkovitost rada, a to je inovativno rješenje DOKA tehnološkog tima upravo za ovaj projekt: naime oplatni sustav koncipiran je tako da je ponuđen jedan set dvostrane oplate dužine 1/5 kruga i jedan set jednostrane oplate iste dužine koja služi za nalaganje armature. Dok jedna ekipa djelatnika zatvara i betonira u dvostranoj oplati, armirači na drugom segmentu oplate pripremaju armaturu, te se nakon skidanja oplate s izbetoniranog dijela vanjska oplata namješta na već prije naloženu unutrašnju oplatu za predmontažu armature te slijedi zatvaranje oplate i betoniranje. Na taj način se znatno ubrzavaju oplatni radovi.

Velika učinkovitost i efikasnost ovog sustava proizlazi iz toga što se oplatni elementi na vretenima prilagođavaju samo pri prvoj montaži (prvi takt), a pri montaži svih ostalih taktova elementi se pomoću krana vertikalno prenose na slijedeću poziciju, te se po potrebi samo fino podešavaju. Također se prilikom prve montaže (prilagođavanje oplate željenom radijusu) montiraju i kosnici i skela za betoniranje s pojedinačnim konzolama. Konzole za betoniranje omogućavaju siguran i nesmetan rad pri izvođenju betonskih radova na većim visinama (u ovom primjeru 3,6 i 7,2m). Iste ostaju pričvršćene na oplatnom elementu te ih se vertikalnim kranskim transportom seli u sljedeći takt. Na samim elementima kružne oplate H20 predmontirane su karike za dizalicu što je još jedna od bitnih prednosti ovog naprednog oplatnog sustava.

Po dovršetku punog kruga visine 3,6 m (5 taktova po cca. 15 m), oplata se seli u drugi takt po visini (visna 3,6 do 7,0 m uz preklop oplate od 20cm). Prije premještanja oplate na drugi takt montiraju se preklopne konzole K po obodu (izvana i iznutra), na već ranije postavljene konuse koji su ugrađeni na sidra s pločicom u prvom taktu, 30 cm od vrha betona. Na taj način omogućen je siguran i brz rad s oplatom na većoj visini. Princip rada s kružnom oplatom isti je kao i u prvom taktu visine do 3,6m.


Podizanje kranom Staxo 40 tornjeva i postavljanje unutar fermentora

Na ovom gradilištu je također korišten i sustav za visoko podupiranje tj. lagana nosiva skela DOKA STAXO 40, u kombinaciji s već provjerenim oplatnim sustavom DOKAFLEX za stropne konstrukcije.
Nova lagana skela Staxo 40 izuzetno je jednostavna za rukovanje. Zahvaljujući optimiziranim laganim H-okvirima, Staxo 40 moguće je montirati u upola kraćem vremenskom roku nego što je to slučaj kod standardnih sistema s pojedinačnim dijelovima. Mala težina ali i manje pojedinačnih elemenata omogućuju ekipi na gradilištu da postavi i montira svaki od tornjeva u najkraćem vremenu.

Vrijeme montaže Staxo 40 tornjeva postignuto kod projekta BPP Osilovac kraće je od 15 minuta, i to uz ekipu od samo tri čovjeka po tornju, dok je visina svakog pojedinog Staxo 40 tornja 6,57 metara. Sustav se dokazao kao izuzetno siguran kod montaže i demontaže, čak i kod velikih visina podupiranja, a sve zahvaljujući opsežnoj sigurnosnoj opremi kao što su ispitane točke ovješenja za osobna zaštitna sredstva. Osobito činjenica da se tornjevi nosive skele Staxo 40 mogu predmontirati i u ležećem položaju bitno utječe na kraće vrijeme montaže te istovremeno pridonosi maksimalnoj radnoj sigurnosti.

Na ovome gradilištu se to pokazalo ključnim elementom za brzu montažu – na unaprijed postavljenim drvenim gredicama 10/10cm, paralelno su se sastavljala čak 4 tornja. Po dovršenoj montaži u horizontalnom položaju tornjevi se odmah vertikalnim kranskim transportom podižu i spuštaju na svoje predviđeno mjesto unutar fermentora. Zahvaljujući vlačno čvrstim spojevima između Staxo 40 okvira te integriranim osiguračima od ispadanja, tornjevi nosive skele vrlo se lagano podižu u željenu poziciju ali i premještaju jednim potezom dizalice.Montirani i postavljeni Staxo 40 tornjevi na gradilištu BPP Osilovac–izvođač Nexe gradnja d.o.o.

"Mogućnost predmontaže u ležećem položaju osigurala nam je značajnu uštedu vremena, veću fleksibilnost u smislu planiranih rokova te izuzetno siguran način rada." izjavio je glavni inženjer gradilišta tvrtke NEXE GRADNJA d.o.o., Antun Ćurković.

Doka. Stručnjaci za oplate.

Doka je jedno od vodećih svjetskih poduzeća u razvoju, proizvodnji i prodaji oplatne tehnike za sva područja gradnje. Uz vrhunske oplatne sustave, Doka također nudi usluge stručnog konzaltinga i planiranja oplate. S više od 160 prodajnih i logističkih sjedišta u preko 70 zemalja svijeta, Doka Grupa posjeduje učinkovitu prodajnu mrežu i garantira time maksimalnu profesionalnost, brzu raspoloživost materijala i usluga uz stručnu tehničku podršku. Doka je član Umdasch Grupe i zapošljava preko 5600 djelatnika diljem svijeta.

Izvor: DOKA HRVATSKA d.o.o.

DOKA HRVATSKA d.o.o.
DOKA HRVATSKA d.o.o.
Internet adresa

Društvene mreže

Djelujemo na području cijele Hrvatske i BiH preko predstavništva u Hrvatskoj.
{{ errors.name[0] }}
{{ errors.email[0] }}
{{ errors.location[0] }}
{{ errors.phone[0] }}
{{ errors.message[0] }}
Zapamti me

Vaš upit je uspješno poslan! Kopija upita je poslana na Vašu e-mail adresu. Očekujte odgovor u roku od 24 - 48h. Ukoliko odgovor niste dobili, kontaktirajte nas na e-mail adresu koju smo naveli u kopiji upita.
Izdvajamo

Izdvojeni proizvodi