Osim toplinske izolacije fasada nam mora osiguravati i sigurnost – ponajprije požarnu sigurnost, a istovremeno kuća mora disati. Sve to je omogućeno s prirodnom izolacijom od kamene vune.

Iako mnogi vjeruju da fasade nemaju nikakav ili mali utjecaj na širenje požara u zgradama, tri međunarodne stručne institucije na javnom testiranju u Zagrebu pokazale su upravo suprotno.

ISPITIVANJE TRI UZORKA

Na javnom testu koji je bio dio međunarodnog seminara ,Fasade u požaru’, fasade su testirane na 3 uzorka koji su po svemu bili jednaki, osim u jednom bitnom dijelu - vrsti toplinsko-izolacijskog materijala. Svi su bili izvedeni s klasificiranim fasadnim sustavima:

 • prvi s gorivom izolacijom (EPS / 'stiropor') B s2 d0,
 • drugi s gorivom izolacijom (EPS / 'stiropor') B s2 d0 + horizontalno protupožarnom pregradom od kamene vune,
 • treći uzorak je bio izveden s negorivom izolacijom (kamena vuna) A2 s1 d0.

TESTIRANJE JE PROŠLA SAMO KAMENA VUNA

Svi uzorci istovremeno su zapaljeni.

Pogledajmo rezultate:

 • Tijekom testa uzorak s gorivom izolacijom (EPS) posve izgorio i požar se preko fasade proširio po cijeloj visini zida već 11 minuta nakon izbijanja. Za vrijeme mogla se vidjeti velika količina crnog dima koji je nastao zbog izgaranja zapaljivih materijala. Ne zaboravimo da statistike pokazuju da 8 od 10 smrtno stradalih ljudi u požaru umre zapravo od gušenja otrovnim plinovima, a ne zbog vatre!
 • Protupožarna pregrada između katova izrađena od negorivog materijala morala bi imati ulogu horizontalne protupožarne pregrade. Test je pokazao da pregrada ne može učinkovito zaustaviti njegovo širenje te je došlo do taljenja i nestanka gorive izolacije (EPS). Osim toga, opasnost plinova koje emitiraju gorive fasade još uvijek je vrlo visoka.
 • Požar na trećem uzorku nije se proširio preko fasade zbog nezapaljive izolacije (kamena vuna), a konstrukcija zida ostala je neoštećena.

UMJESTO ZAKLJUČKA

Možemo naglasiti dvije činjenice:

1. Eksponat s gorivom izolacijom (EPS)

11. minuta požarnog testa – požar prelazi na fasadu, izolacija gori, topi se i kaplje.

Posljedice u praksi:

 • minimalna mogućnost pravovremene intervencije gasitelja
 • smanjena mogućnost evakuacije stanara
 • oslobađaju se velike količine dimnih plinova
 • opasnost otrovanja stanara zbog otrovnih plinova
 • potpuno uništenje fasade/objekta

2. Eksponat s negorivom izolacijom (kamena vuna)

Požar ne prelazi na fasadu, izolacija ne počinje gorjeti

Posljedice u praksi:

 • pravovremena intervencija gasitelja,
 • vatra se ne proširi i gasi se sama od sebe,
 • evakuacija stanara je neometana

VAŽNOST PRAVILNOG ODABIRA IZOLACIJSKOG MATERIJALA

Test je dokazao koliko je bitan odabir materijala za fasade. Testiranje je pokazalo

 • da se fasade izvedene s gorivom izolacijom (EPS), danas vrlo popularne zbog niže cijene, porazno ponašaju u požaru,
 • na uzorku u kojemu je korištena negoriva izolacija (kamena vuna) oštećen samo završni sloj i što je još važnije, požar se nije proširio na susjedne katove. To je bitan faktor u zgradama u kojima je u slučaju požara ključna sigurna i brza evakuacija velikog broja ljudi.

Zbog toga je potrebno posebno misliti na to, ne samo kod novogradnji nego i kod energetskih obnova.

!Rezultati ovog testiranja svoju zakonodavnu potvrdu dobili su u Pravilniku o otpornosti na požar i drugim zahtjevima koje građevine moraju zadovoljiti u slučaju požara (N.N. 29/2013 i N.N. 87/2015) prema kojem sve zgrade visine 11 m i više te sve javne zgrade (bolnice, vrtići i škole, starački domovi…) moraju biti izolirani negorivom izolacijom!

Škola izoliranja

1. Zašto izolirati
2. Sigurnosni aspekti izolacijskih materijala
3. ECOSE® technology: Prirodno je in!
4. Izolacija fasade
5. Izolacija kosih krovova i potkrovlja
6. Toplinska i zvučna izolacija podova
7. Izolacija pregradnih zidova
8. Izolacija stropa u podrumu
9. Izolacija fasada višestambenih zgrada
10. Niskoenergetski i pasivni objekti
11. SUPAFIL izolacija od mineralne vune za upuhivanje

KNAUF INSULATION d.o.o.
KNAUF INSULATION d.o.o.
Internet adresa

Društvene mreže

Proizvodi su dostupni u preko 150 dućana u cijeloj Hrvatskoj te u BiH.
{{ errors . name[0] }}
{{ errors . email[0] }}
{{ errors . location[0] }}
{{ errors . phone[0] }}
{{ errors . message[0] }}
Zapamti me

Vaš upit je uspješno poslan! Kopija upita je poslana na Vašu e-mail adresu. Očekujte odgovor u roku od 24 - 48h. Ukoliko odgovor niste dobili, kontaktirajte nas na e-mail adresu koju smo naveli u kopiji upita.
Izdvajamo

Izdvojeni proizvodi