Ravni krovovi

Ravni krovovi su se često izvodili kao takozvani “topli krovovi” kod kojih je pokrov, odnosno zaštita od oborinskih voda, predstavljao gornji funkcionalni sloj krovne konstrukcije. Takva hidroizolacija je podložna ekstremnim temperaturnim fluktuacijama i UV – zračenju što može uzrokovati oštećenje hidroizolacije, a time i propuštanje krova. Često se javljao i problem difuzije vodene pare i kondenzacije u toplinskoj izolaciji jer je hidroizolacija istovremeno bila i snažna parna brana. Otkrićem ekstrudiranog polistirena omogućeno je izvođenje obrnutih ravnih krovova kod kojih svi ti problemi više ne postoje!

Obrnuti ravni krov izoliran URSA XPS-om

Obrnuti ravni krov s ekstrudiranim polistirenom URSA XPS predstavlja nevjerojatno jednostavno rješenje– zamijenimo redoslijed postavljanja toplinske izolacije i hidroizolacije! Izolacijske ploče, položene na krovnu hidroizolaciju, osiguravaju, pored značajne toplinske zaštite, također i mehaničku zaštitu i zaštitu od neposrednog utjecaja sunca, a time i dugačak vijek trajanja hidroizolacije odnosno čitavog krova. Njemački institut za građevinsku tehniku (DIBt) je za ekstrudirani polistiren URSA XPS N-III i URSA XPS N-V izdao građevinsko-tehnički certifikat za uporabu u obrnutim ravnim krovovima.

 

 1. Šljunčani nasip 16/32 mm ≥ 5 cm
 2. Voal od umjetnih vlakana ≥ 140 g/m2
 3. URSA XPS N-III-L
 4. Krovna hidroizolacija
 5. Stropna ploča

Prednosti obrnutog ravnog krova izoliranog URSA XPS-om

 • zaštita hidroizolacije od mehaničkih oštećenja tijekom gradnje i buduće uporabe
 • zaštita hidroizolacije od temperaturnih promjena i UV zračenja
 • parna brana nije potrebna, u konstrukciji praktički ne može doći do kondenzacije vodene pare i prekomjernog vlaženja
 • manji broj slojeva u konstrukciji u odnosu na tradicionalne ravne krovove,
 • jednostavno postavljanje čak i u ekstremnim vremenskim uvjetima,
 • brojne varijante, primjerice terase, plus krov, duo krov i zeleni krov i to sve sa jednim tipom proizvoda

Klasični montažni ravni krov izoliran URSA XPS-om

URSA XPS se može upotrijebiti kao izolacija i kod klasičnog montažnog sistema ravnog krova na trapeznom limu.

 1. PVC folija 1,5 mm
 2. Voal od umjetnih vlakana ≥ 140 g/m2
 3. URSA XPS N-III-L
 4. parna brana (PE folija 0,2 mm)
 5. trapezni lim

Izolaciju URSA XPS potrebno je pričvrstiti sa po tri vijka sa podloškom po ploči. Razlog tome je spriječevanje savijanja ploča pri temperaturnom opterećenju. Kod debljina izolacije iznad 14 cm moguće je upotrijebiti dvoslojno polaganje sa posmakom preklapanja. U tom slučaju donji sloj nije potrebno dodatno pričvrstiti. PVC folija mora biti pričvrščena neovisno od pričvrščivanja izolacije.

Varijante obrnutog krova URSA XPS

Krov – terasa

Obrnute ravne krovove moguće je koristiti i kao terase, dakle kao prohodne površine s različitim oblogama po izboru projektanta ili korisnika. Ploče od kulir betona mogu se polagati na URSA XPS na razmaknuta ležišta ili u sloj finog šljunka 3/8 mm. U svakom slučaju statičar mora provjeriti da li je odabrana konstrukcija primjerena za očekivano opterećenje. Izolacijske ploče URSA XPS su dostupne u varijantama različitih dozvoljenih vrijednosti tlačne čvrstoće, a možete ih birati sukladno zahtjevima projekta.

 1. Ploče od kulir betona
 2. Ležišta za ploče, alternativno fini šljunak 3/8 mm
 3. Voal od umjetnih vlakana ≥ 140 g/m2
 4. URSA XPS N-III-L
 5. Krovnana hidroizolacija
 6. Stropna ploča

Duo krov

U našim klimatskim uvjetima preporučene debljine toplinske izolacije na krovu mogu prijeći 20 cm što je važno za smanjivanje toplinskih gubitaka zimi, ali isto tako i za sprječavanje pregrijavanja ljeti. Ekstrudirani polistiren URSA XPS u obrnute ravne krovove polažemo samo u jednom sloju, stoga je za postizanje željene izolativnosti potrebno ugraditi dodatnu toplinsku izolaciju ispod hidroizolacije – to se naziva duo krov. Dio krovne konstrukcije je izveden u obliku tradicionalnog toplog krova a drugi dio kao obrnuti krov. Pri tome pomoću difuzijskog proračuna treba provjeriti dozvoljene debljine oba sloja toplinske izolacije.

 1. Šljunčani nasip 16/32 mm ≥ 5 cm
 2. Voal od umjetnih vlakana ≥ 140 g/m2
 3. URSA XPS N-III-L
 4. Krovna hidroizolacija
 5. URSA XPS N-III-L
 6. Stropna ploča

Izolacija duo krova uporabom URSA XPS-a

Pri proračunu smo uzeli u obzir sljedeće slojeve krovne konstrukcije:
2 sloja eskstrudiranog polistirena URSA XPS, hidroizolacija 1 cm (λ = 0,19 W/m · K), armiranobetonski strop 160 mm
(λ = 2,1 W/m · K), unutarnja žbuka 20 mm (λ =0,99 W/m · K)

Plus krov

Velik dio postojećih ravnih krovova više ne udovoljava potrebama suvremene toplinske zaštite. Jedan od učinkovitih načina za naknadno poboljšanje toplinske izolacije je tzv. plus krov kod kojega na postojeći ravni krov (odstranimo samo eventualnu šljunčanu zaštitu) polažemo dodatni toplinsko izolacijski sloj. Prije polaganja novog sloja treba temeljito pregledati i po potrebi sanirati postojeću krovnu hidroizolaciju. Zatim treba provjeriti statičku nosivost, posebice kod krovova koji do sada nisu bili projektirani za odgovarajući šljunčani sloj. Difuzijskim proračunom treba provjeriti podobnost konstrukcije.

 1. Šljunčani nasip 16/32 mm ≥ 5 cm
 2. Voal iz umjetnih vlakana ≥ 140 g/m2
 3. URSA XPS N-III-L
 4. Krovna hidroizolacija
 5. Postojeća toplinska izolacija
 6. Eventualno postojeća parna brana
 7. Stropna ploča

Izolacija na plus krovu uporabom URSA XPS-a na postojećoj izolaciji

Pri proračunu smo uzeli u obzir sljedeće slojeve krovne konstrukcije:
ekstrudirani polistiren URSA XPS, hidroizolacija 1 cm (λ = 0,19 W/m · K), postojeća izolacija 50 mm (λ = 0,041 W/m · K), armiranobetonski strop 160 mm (λ = 2,1 W/m · K), unutarnja žbuka 20 mm (λ = 0,99 W/m · K).

Krov kao parkirna površina

Kod krovova izloženih prometu vozila, visoka tlačna čvrstoća URSA XPS N-V-L dolazi do potpunog izražaja. Ovaj materijal tlačne čvrstoće 0,50 N/mm2 (cca 50 t/m2) pri 10 % deformaciji u skladu sa HRN EN 826 je izuzetno pogodan za krovove koji služe kao parkirna površina. Eventualne sanacije su kod konstrukcija parkirnih krovova u pravilu mnogo kompleksnije (i skuplje) u odnosu na druge ravne krovove, pa je kod parkirnih krovova izuzetno važna zaštita hidroizolacije. U načelu parkirne krovove treba projektirati individualno, statičar ih svaki put mora uskladiti s projektiranim statičkim i dinamičkim opterećenjima.

 1. Betonska ploča na difuzijski otvorenom razdvajajućem sloju
 2. PE folija
 3. URSA XPS N-V-L
 4. Krovna hidroizolacija
 5. Stropna ploča

Zeleni krov

Potrebe za zelenim površinama moguće je rješavati i ravnim krovovima koji mogu poslužiti kao zamjena za manji vrt, mjesto za odmor ili kao dodatna funkcionalna zaštita protiv ljetnog pregrijavanja. Kod zelenih obrnutih krovova na hidroizolaciju treba dodati sloj koji štiti od prodora korijenja. Obično je to bitumenska hidroizolacija s aluminijskom folijom.

Slijedi URSA XPS, voal i drenažni sloj (šljunak, ekspandirana glina u kuglicama, razne drenažne ploče …). Preko drenažnog sloja polaže se još jedan voal a zatim zemlja, odnosno substrat za sađenje. Za odabir vrste substrata i vrste biljaka treba potražiti savjet vrtlara. Debljina substrata ne smije biti premala jer bi na taj način biljkama uskratili hranjivo tlo, podlogu za korijenje te vlagu. Ukoliko nam konstrukcija ne dozvoljava visinu koja je predviđena prema gornjem postupku, možemo ispustiti drenažni sloj. U tom slučaju substrat mora biti takvog sadržaja da omogućuje drenažu.

 1. Substrat i biljke
 2. Voal iz umjetnih vlakana ≥ 140 g/m2
 3. Drenažni sloj
 4. Voal iz umjetnih vlakana ≥ 140 g/m2
 5. URSA XPS N-V-L
 6. Polimerno bitumenska hidroizolacija kao zaštita
 7. od prodora korijenja
 8. Stropna ploča

Savjeti za ugradnju obrnutih ravnih krovova

 • U skladu s Tehničkim propisom o racionalnoj upotrebi energije i toplinske zaštite u zgradama najveća dozvoljena toplinska provodljivost krova iznosi Umax = 0,30 W/m2K, što znači da je minimalna debljina toplinske izolacije 14 cm. Uvijek treba napraviti i difuzijski proračun u skladu s pravilnikom. Tome je namijenjen program Građevinska fizika URSA 4.0
 • URSA XPS možete oblikovati uobičajenim alatom, primjerice jednostavnim ručnim pilama ili oštrim noževima. U obrnutom ravnom krovu možete upotrebljavati sljedeće izolacijske ploče URSA XPS: URSA XPS N-III-L i URSA XPS N-V-L
 • Izolacijske ploče URSA XPS sa stepenastim rubom nepovezano položimo na krovnu hidroizolaciju tako da se dodiruju. Ukoliko su potrebne veće debljine toplinske zaštite, postižemo ih konstrukcijom duo krova (pogledajte stranu 11). Nakon postavljanja odgovarajućeg voala od umjetnih vlakana (filc, geotekstil …) postavimo sloj opterećenja i zaštitni sloj. Voal mora biti difuzijski otvoren, otporan na UV zrake i raspadanje.
 • Kao opterećenje za neprohodni obrnuti krov u pravilu koristimo barem 5 cm debeli sloj od kulir grubog šljunka (okrugla zrna, zrnatost 16 do 32 mm). Ovisno o visini objekta i/ili dijela krova (npr. rub ili kutovi) možda će biti potrebne veće debljine. U načelu, opterećenje u obliku šljunka mora spriječavati podizanje toplinske izolacije u slučaju vjetra ili hidrostatičkog uzgona u slučaju padavina.
 • Ukoliko je moguće, betonsku podlogu za obrnuti ravni krov postavite pod nagibom od približno 2 % kako bi olakšali otjecanje oborinske vode. Za postavljanje i ugradnju oluka treba potražiti savjet proizvođača.
 • Pri projektiranju statičar mora provjeriti krovnu konstrukciju zbog predviđenih opterećenja. Za veća opterećenja treba odabrati URSA XPS N-V-L
 • Nakon postavljanja URSA XPS treba prikladno zaštititi od vanjskih utjecaja, prije svega sunčanih zraka koje mogu uzrokovati deformaciju toplinsko izolacijskih ploča te površinska oštećenja. Preporučujemo da odmah postavite ostale slojeve građevinske konstrukcije.
 • Upozorenje: Za privremeni zaštitni sloj nije uputno koristiti tamne folije, krovne trake itd.

Više

Izvor: URSA ZAGREB d.o.o.

URSA ZAGREB d.o.o.
URSA ZAGREB d.o.o.
Internet adresa

Društvene mreže

Prodaja na području cijele Hrvatske. Djelujemo i na području BiH, Bugarske, Kosova, Makedonije, Rumunjske, Slovenije i Srbije.
{{ errors.name[0] }}
{{ errors.email[0] }}
{{ errors.location[0] }}
{{ errors.phone[0] }}
{{ errors.message[0] }}
Zapamti me

Vaš upit je uspješno poslan! Kopija upita je poslana na Vašu e-mail adresu. Očekujte odgovor u roku od 24 - 48h. Ukoliko odgovor niste dobili, kontaktirajte nas na e-mail adresu koju smo naveli u kopiji upita.
Izdvajamo

Izdvojeni proizvodi