Ovisno o kvaliteti, koja podrazumijeva određene fizičko-kemijske značajke (granulometrijski, kemijski i mineraloški sastav, sadržaj vlage i dr.), kvarcni pijesak se koristi u različite industrijske svrhe: kao osnovna sirovina za proizvodnju stakla, za izradu kalupa i jezgri u ljevačkoj industriji, kao abrazivni materijal u kemijskoj i keramičkoj industriji, industriji građevnog materijala i dr. Najstrože zahtjeve za kvalitetom pijeska kao osnovnom sirovinom postavljaju proizvođači stakla koji, ovisno o vrsti stakla, traže što viši udio SiO2 (> 95%) i što niže udjele nepoželjnih komponenti koje u staklu izazivaju obojenja i mrlje (< 0,5% Fe2O3, < 0,3% TiO2 i dr.).

Rovni pijesak obično ne ispunjava te zahtjeve te je neophodno njegovo oplemenjivanje kako bi se dobila kvarcna sirovina odgovarajuće kvalitete. To uključuje sitnjenje, sijanje, odmuljivanje i daljnje prilagođavanje granulometrijskog sastava sirovine te uklanjanje nepoželjnih primjesa iz pijeska i s površine pojedinačnih kvarcnih zrna, s klasiranjem na sitima i u hidrociklonima, te atriciju i gravitacijsku koncentraciju (Humphreys-ove spirale). Oplemenjeni pijesak na postrojenju sušare se, klasiranjem, prosijavanjem, sušenjem i vrećiranjem, priprema za otpremu po zahtjevu kupaca.

Izvor: IGM PJEŠČARA JEROVEC d.o.o.

PIJESAK JEROVEC d.o.o.
PIJESAK JEROVEC d.o.o.
Prodaja i dostava na području cijele Hrvatske.
Izdvajamo

Izdvojeni proizvodi