Za bolji uspjeh pri postavljanju i održavanju molimo da se pridržavate slijedećih naputaka:

 1. Svi paketi moraju biti skladišteni u zatvorenom suhom prostoru.
 2. Paketi ne smiju biti složeni direktno na cementni pod i izloženi suncu.
 3. Preporuča se skladištiti proizvod u prostoru sa temperaturom između 18-20 °C (ne u pretoplim ili hladnim prostorima, a najmanje na otvorenom prostoru)
 4. Vlaga parketa u paketu se kreće između 7-10%
 5. Prije i nakon postavljanja poda relativna vlaga prostora mora biti između 50-60 % (u zimskom periodu zrak treba navlažiti zbog rada centralnog grijanja, a u ljetnom periodu osušiti sa odvlaživačem ili klima uređajem)
 6. Svi ličilački radovi moraju biti gotovi, i zidovi potpuno suhi.
 7. Ne otvarajte pakete dok niste potpuno spremni započeti polaganje. Otvarajte i polažite paket po paket.
 8. Postavljati na suhu podlogu max. vlage 2 % , i koristiti odgovarajuće lijepilo.
 9. Postavljen i nebrušen parket tj. pod ostaviti 5-10 dana da se malo “smiri” i prilagodi prostoru, a tek tada pristupiti završnoj obradi : brušenju, gletanju i lakiranju.
 10. Pod održavati suhom ili navlaženom krpom, i za to predviđenim kemijskim sredstvima.
 11. Paziti na mehanička oštećenja (nogice stola i stolica, kamenčići‌)

Za masivne podove, tj. BETONSKU PODLOGU dozvoljene vlage betona max. 2% (obavezno utvrditi vlažnost estriha mjerenjem instrumentom), koristiti bezvodna dvokomponentna ljepila ili još bolje poliuretanska elastična. Bilo bi dobro impregnirati podlogu sa poliuretanskim premazima da se podloga očvrsne i dodatno zaštiti od zaostale vlage. Zbog dimenzija potrebno je koristiti montažne gurtne tj. stegače koji imaju funkciju da zadrže lamelice sljubljene dok ne stegne ljepilo, jer u betonsku podlogu nije moguće zakucati čavliće.

SUHA UGRADNJA, tj. ugradnja na pripremljeni suhi estrih preko kojeg su položene ploče (podne parootporne iverice sa utorom i perom ili iste OSB ploče minimalne debljine 18mm) montirane sukladno uputama proizvođača korištenih materijala. Takav način omogućava ugradnju u kratkom roku. Podovi se učvršćuju zabijanjem čavlića u pero pod kutom od 45°, a može se vršiti i montaža u kombinaciji sa lijepljenjem dvokomponentnim ljepilom što je bolja varijanta (čavlić privuče i drži lamelice dok lijepilo ne stegne).

Smjerovi bubrenja kod pojedinih tipova polaganja parketa:

Neki načini polaganja parketa:

 1. - u obliku brodskog poda
 2. - u obliku dijagonalno položenog brodskog poda
 3. - u obliku dijagonalno položenog brodskog poda s međuprugama
 4. - u obliku vodoravnog pletiva
 5. - u obliku dijagonalnog brodskog poda sa svim sudarima na pravcu
 6. - u obliku dijagonalnoga, letvasto složenog brodskog poda
 7. - u obliku riblje kosti
 8. - u obliku riblje kosti, s tri spojene daščice
 9. - u obliku riblje kosti, s dvije spojene daščice
 10. - u obliku riblje kosti, s daščicama različitih vrsta drva nejednake dužine
 11. - u obliku dijagonalnih kocaka s međuprugama
 12. - u obliku kosog pletera s jezgrastim kockama
PPS - GALEKOVIĆ
PPS - GALEKOVIĆ
Internet adresa

Društvene mreže

Prodaja na području cijele Hrvatske, BiH, Crne Gore, Italije, Kosova, Makedonije, Slovenije, Srbije i Švicarske.
Izdvajamo

Izdvojeni proizvodi