Industrijska LED rasvjeta za vanjske i unutarnje prostore (upute za instaliranje, tehnički podaci...)


HB380-120 115W i HB380-120 115W s lećama

Upute za instaliranje

Industrijska HB380 LED svjetiljka je nisko energetska alternativa konvencionalnim metal halide ili živinim žaruljama, dizajnirana za industrijsku rasvjetu proizvodnih pogona, skladišta, područja ispod ovješenja, kao i drugih visokih područja.

Svjetiljka je pogodna za vanjsku i unutrašnju upotrebu. Svjetiljka se montira (ovisno o modelu) na visine od 6 do 40 metara. Svjetiljka je otporna na prašinu i prskanje vodom te ne zahtijeva gotovo nikakvo održavanje.

Svjetiljka HB380 je opremljena četverožilnim kablom za napajanje u kojem su četiri vodiča presjeka 0,75 mm2. Vodiči su u bojama, kako je prikazano na slici 1. Vodiči se koriste za napajanje. Bijeli vodič koristi se za skokovito upravljanje intenzitetom rasvjete (30% ili 100%). Ukoliko se bijela žica ne spoji na neku od faza – svjetiljka radi s ca. 30% snage. Ako bijeli vodič spojimo na bilo koju fazu, svjetiljka će raditi sa 100% snage. HB380 je opremljena i dvožilnim kablom preko kojeg se daljinski upravlja intenzitetom svjetla.

Mrežni priključak – četverožilni kabel

  • Spojite smeđi vodič na fazni, plavi vodič na neutralan i zeleno-žuti vodič na zaštitni vodič, a bijeli vodič spojite prema uputi na fazu ili uopće nemojte spojiti (vidi prošli odlomak).
  • Molimo Vas da koristite kabel napajanja minimalnog presjeka 0,75 mm2,
  • Kod spajanja više svjetiljki zajedno na istu instalaciju, koristite odgovarajući presjek žice za povezivanje. Svaka svjetiljka troši oko 115 W snage.

Priključak za daljinsko upravljanje – dvožilni kabel

  • Dvožilni kabel se koristi za daljinsko upravljanje intenzitetom svjetla. Signal za daljinsko uključivanje je polariziran tako da treba paziti na polaritet (prema slici 1).

Smeđi vodič spaja se na + pol upravljačkog napona.
Plavi vodič spaja se na – pol upravljačkog napona. Signal za daljinsko uključivanje je optički odvojen od potencijala elektronike za napajanja svjetiljke.
Pažnja! Nemojte spajati vodiče za podešavanje intenziteta na 230 V~, jer ćete ništiti elektroniku u svjetiljci!

  • Bez spajanja vodiča za podešavanje, svjetiljka će raditi punim intenzitetom kad je spojena na AC napajanje.
  • Dovođenjem istosmjernog napona od 1 do 10 V preko dvožilnog kabela, moguće je daljinski upravljati intenzitetom rasvjete i potrošnjom električne energije svjetiljke.
  • Dovođenjem istosmjernog upravljačkog napona moguće je podešavanje intenziteta svjetla u rasponu od 18% do 100%. Karakteristika je prikazana na slici 2.

Svjetiljka mora biti obješena, tako da zrak slobodno struji oko tijela svjetiljke!

Oprez: kućište HB380 može postići temperaturu do 70°C!*

Spajanje više HB380 u sustav

Kod instalacije složenih sustava sa više desetaka svjetiljki, primjerice u velikim halama, potrebno je rasporediti potrošnju po različitim fazama unutar mrežnog napajanja. Zajedničke vodove napajanja potrebno je osigurati sa odgovarajućim vrijednostima osigurača zbog učinkovite zaštite od požara. Instalaciju je potrebno kvalitetno dimenzionirati i pravilno izvesti sukladno Tehničkom propisu za niskonaponske električne instalacije (NN 005/2010).

Priključci za daljinsko upravljanje više rasvjetnih tijela spajaju se paralelno na izlaz uređaja kojim se vrši upravljanje, i to bez obzira na koji je fazni vodič priključena pojedina svjetiljka. Ulazi za daljinsko upravljanje svjetiljke su optički izolirani od elektronike svjetiljke i mogu podnijeti razliku potencijala od najmanje 1500 V.

Kod spajanja vodiča za daljinsko upravljanje svjetiljke pazite na polaritet signala (slika 1). Ukoliko se koristi opcija daljinskog upravljanja svjetla, svjetiljke se mogu grupirati u jednu ili više regulacijskih zona. Za daljinsko upravljanje svjetla po zonama važno je da su svi priključci za uključivanje svjetla svjetiljki pojedine zone grupirani, odnosno spojeni paralelno na uređaj za daljinsko upravljanje pojedine zone.

Izvor: ENERGY PLUS d.o.o.

ENERGY PLUS d.o.o.
ENERGY PLUS d.o.o.
Pradaja u cijeloj Hrvatskoj i Europi.
Izdvajamo

Izdvojeni proizvodi