Prirodan i dostupan.

Crijep Klasik Natura predstavlja novi model crijepa u klasičnom obliku, koji omogućuje ekonomičnu novogradnju i obnovu krova. Klasik Natura je prirodan i dostupan crijep za funkcionalan i siguran krov.

Tehnički podaci:

 • Površina: glatka
 • Težina: 4,4 kg/komad
 • Veličina: 330 × 420 mm
 • Visina profila: 25 mm
 • Dužina visećeg djela: 398 mm
 • Pokrovna širina: 300 mm
 • Potrebno po m²: cca. 10 komada

Raspored letava za crijep Klasik

Krovni nagib i dodatne mjere

Pri projektiranju i izvedbi krovišta potrebno je posebne mjere predvidjeti ako se pred krov postavljaju povećani zahtjevi zbog lokalnih uvjeta gradnje, dogradnje na krovu, korištenje potkrovlja ili vrlo visokih, odn.niskih krvnih nagiba. Na raspolaganju stoe: bočne spojnice, sekundarni krov ( daščana otplata,hidrizolacija, krovna folija). Dimenzije konraletava moraju iznositi najmanje 50 × 50.

Dodatne mjere

Kao dodatnu mjeru zaštite od snježnih nanosa preporučujemo izvedbu sekundarnog krova odnosno upotrebu krovne folije.

Potrebno je primijeniti slijedeća pravila struke, zavisno od nagiba krova:

 • =15° – nužna je izvedba sekundarnog krova
 • >22° – polaganje bez dodatnih mjera
 • >45° – (i u izrazito vjetrovitim područjima) svaki 2. do 3. crijep u svakom redu učvrstiti bočnom spojnicom.
 • >60° – svaki crijep pričvrstiti na letvu

Kod svih nagiba krova potrebno je uzeti u obzir statička djelovanja vjetra.

Izračun razmaka letava

Nagib krova >15 ° < 25 °
Najmanji preklop crjepova: 10,5 cm
Max. razmak među letvama 31,5 cm
Kod upotrebe rubnih crjepova razmak među letvama mora iznositi najmanje 31,5 cm.

Nagib krova >25 ° < 30 °
Najmanji preklop crjepova: 9 cm
Max. razmak među letvama 33 cm
Kod upotrebe rubnih crjepova razmak među letvama mora iznositi najmanje 31,5 cm.

Nagib krova >30 °
Najmanji preklop crjepova: 8 cm
Max. razmak među letvama 34 cm
Kod upotrebe rubnih crjepova razmak među letvama mora iznositi najmanje 31,5 cm.

Širine konstrukcije

Tabela širine konstrukcije

Izračun širine konstrukcije kod upotrebe rubnih crjepova
Pokrovna širina = širina konstrukcije + 8 cm (2 × 1 cm razmaka + 2 × 3 cm za rubne crjepove)
Pokrovna širina=umnožak od 30 cm +1×3 cm odn. 15 cm + 1×3 cm

Shema pokrivanja

BMI ADRIATIC ZAGREB d.o.o.
BMI ADRIATIC ZAGREB d.o.o.
Internet adresa

Društvene mreže

Prodaja u cijeloj Hrvatskoj kod ugovornih partnera.
Izdvajamo

Izdvojeni proizvodi