“Zaglađena” struktura, granulacija 1,5 mm/ 2,5 mm

OSOBINE

 • Dostupna u 211 nijansi
 • Spremna za primjenu
 • Paropropusna
 • Visoko vodoodbojna
 • Otporna na vremenske uvjete
 • Visoka otpornost na prljavštinu

PODRUČJE PRIMJENEž

Ceresit CT 74 je tankoslojna dekorativna žbuka koja se ugrađuje na betonske i gipsane podloge, žbuke, ivericu i gipsane ploče sa vlaknima. Preporučujemo upotrebu ovog proizvoda za završni sloj u Ceresit Ceretherm sistemu. Ceresit CT 74 pogodna je za primjenu na dijelovima zgrade na kojima je potrebna visoka paropropusnost. Dostupna je u širokoj paleti boja. Ne preporučuje se primjena tamnih tonova na većim površinama, već samo za arhitektonske detalje.

PRIPREMA PODLOGE

CT 74 nanosi se na glatke, nosive, suhe i čiste podloge, bez tvari koje mogu uzrokovati odvajanje (masti, bitumen, prašina), kao što su:

 • beton (star min. 3 mjeseca), vlažnosti ispod 4%
 • žbuka na bazi cementa i produžena žbuka ( stara min. 3 dana)
 • armirani sloj ljepila Ceresit CT 85 (star min. 3 dana), premazan sa CT 16
 • gipsana žbuka (samo u unutarnjim prostorima), vlažnosti ispod 1%, prethodno premazana sa CT 17, te sa CT 16
 • iverica i gips-kartonske ploče (samo u unutarnjim prostorima), postavljene u skladu sa uputama proizvođača, prethodno premazane sa CT 17, te sa CT 16
 • slojeve stare boje dobro vezane za podlogu (samo u unutarnjim prostorima), premazane sa Ceresit CT 16

Neravne i oštećene podloge prethodno sanirajte. Provjerite nosivost mineralnih podloga. U potpunosti uklonite slojeve prljavštine, kreča, boje, ljepila, kao i slabo nosive slojeve. Upojne podloge premažite osnovnim premazom CT 17, a nakon 4 sata sa CT 16. Preporučujemo primjenu toniranog CT 16 u nijansi koja je slična boji dekorativne žbuke. Ceresit CT 74 nanesite nakon što se sloj Ceresit CT 16 u potpunosti osuši. Vlaga iz podloge ugrožava strukturu žbuke, zbog toga kod takvih podloga ugradite izolacijski sloj protiv vlage.

PRIMJENA

Sadržaj kante pažljivo promiješajte. Za prilagođavanje gustoće, prema potrebi dodajte malu količinu vode. Ne koristite hrđave alate i kante. CT 74 nanosi se na podlogu čeličnim gleterom u ravnomjernom sloju debljine koju određuje izvršitelj radova. Za dobivanje homogene strukture materijala, završna obrada radi se plastičnim gleterom. Ne vlažite žbuku sa vodom!

Radove izvodite bez prekida. Ukoliko u proizvod dodajete vodu, istu količinu dodajte u sve kante. Ukoliko radove morate prekinuti, prekid izvršite pomoću krep trake. Traku uklonite nakon završne obrade, dok je materijal još svjež. Izvođenje radova nastavite uz upotrebu krep trake (postavite ju na rubove očvrsnulog materijala). Alat i svježe mrlje operite čistom vodom. Nakon sušenja materijal se može odstraniti samo mehanički. Žbuku možete obnoviti jedino pomoću silikonske boje Ceresit CT 48.

NAPOMENA

Radove izvodite na temperaturi zraka i podloge od +5ºC do +25ºC i vlažnosti zraka ispod 80%. Ovdje navedeni tehnički podaci odnose se na temperaturu od +20ºC i relativnu vlažnost od 60%. Imajte na umu da različiti uvjeti mogu dovesti do bržeg ili sporijeg sušenja. Proizvod se ne smije miješati sa drugim žbukama, pigmentima, smolama i vezivima. Provjetravajte prostorije u kojima je ugrađen materijal, sve dok se materijal u potpunosti ne osuši (dok ne ispari miris). Za vrijeme primjene zaštitite kožu i oči. Upotrebljavajte zaštitne
naočale i rukavice. Ako dođe do kontakta s očima obilno isperite s vodom i posjetite liječnika. Proizvod čuvajte dalje od dohvata djece.

OSTALE INFORMACIJE

Svježi sloj žbuke zaštitite od kiše pomoću zaštitne zavjese za skele. Proizvod sadrži mineralna punila te se zbog toga na zidu mogu pojaviti razlike u nijansi. Zbog toga koristite kante istih šarži. Ukoliko niste upotrijebili cijeli sadržaj kante, pažljivo ju zatvorite i upotrijebite u što kraćem roku. Ovaj tehnički list predstavlja osobine i način primjene materijala na osnovi labolatorijskih ispitivanja i iskustva, no ne može zamijeniti stručnost izvođača radova. Proizvođač jamči za kvalitetu materijala, no nikako nema utjecaj na izvođenje radova pa time ne može preuzeti odgovornost za ugrađeni materijal. Radove izvodite u skladu sa važećim građevinskim normama. Ovo izdanje tehničkog lista zamjenjuje sve prethodne informacije, koje se odnose na ovaj proizvod.

SKLADIŠTENJE

Do 12 mjeseci, ukoliko je pravilno skladišteno u originalnom pakiranju. Zaštititi od smrzavanja.

PAKIRANJE

Plastična kanta od 20 kg.

TEHNIČKI PODACI

 • Sastav: vodena disperzija silikonske i akrilne smole sa mineralnim punilima i pigmentima
 • Gustoća: oko 1,70 kg/ l
 • Temperatura rada: +5ºC do +25ºC
 • Otvoreno vrijeme: oko 15 min.
 • Otpornost na kišu: 24-48 sati
 • Potrošnja:
  • CT 74 granulacija 1,5 mm 2,1 – 2,5 kg/ m²
  • CT 74 granulacija 2,5 mm 3,8 – 4,0 kg/ m²

Izvor: HENKEL CROATIA d.o.o.

HENKEL CROATIA d.o.o.
HENKEL CROATIA d.o.o.
Internet adresa

Dostava prema dogovoru s Vašim komercijalnim zastupnikom.
Izdvajamo

Izdvojeni proizvodi