Tehnički list - Fleksibilna 2-komponentna cementna hidroizolacija CERESIT CR 166


Za fleksibilnu vodonepropusnost površina i strukturnih komponenata građevina

OSOBINE

 • Vodonepropusan
 • Fleksibilan
 • Otporan na smrzavanje
 • Za premošćivanje pukotina do 1 mm
 • Za zaštitu armiranog betona

PODRUČJE PRIMJENE

Ceresit CR 166 koristi se za stvaranje vodonepropusnog i vlago-otpornog sloja na mineralnim podlogama koje nisu zahvaćene salitrom (isoljavanjem). Može se koristiti za stvaranje vodonepropusnosti i u unutarnjim i vanjskim prostorima, na deformiranim (koje “rade”), i ne deformiranim podlogama. Može se koristiti na terasama, balkonima, u vlažnim prostorijama, za građevinske radove na podzemnim konstrukcijama, kod sistema pročišćivača otpadnih voda itd. Također se može koristiti za unutarnje brtvljenje bazena i vodenih tankova (uključujući i tankove s pitkom vodom), do dubine od 50 m.

CR 166 odolijeva negativnom pritisku vode, a njegova fleksibilnost dopušta premošćivanje pukotina do 1 mm širine. Premaz odgađa karbonizaciju i može se koristiti kao antikorozivni zaštitni sloj za zaštitu betona i armiranog betona od atmosferskih utjecaja. Na njega je moguće direktno nanijeti podne obloge ili žbuke (bez gipsanih sadržaja), ili keramičke pločice uz pomoć Ceresit CM ljepila direktno na premaz CR 166. U slučaju vodoravne vodonepropusnosti temeljnih ploča preporučuje se ugraditi mrežicu (težina: 60 g/m²), između slojeva. Na ne deformirane površine i vlažna podnožja u podrumskim dijelovima, preporučuje se koristiti Ceresit CR 90 kristalizirajući vodonepropusni sloj.

Fleksibilna brtvila CL 50 i CL 51 trebali bi nanositi na podloge na bazi gipsa ili anhidrita, kako bi se postigla vodonepropusnost. Površine prekrivene salitrom moraju biti presvučene slojem žbuke pomiješane s aditivom Ceresit CO 84. Za blokiranje istjecanja vode, potrebno je nanijeti brzovežući cement Ceresit CX 1 i CX 5. Ceresit CR 166 je klasificiran i prikladan za vodonepropusnost, te lagana, srednja i teška opterećenja vlagom.

PRIPREMA PODLOGE

CR 166 prianja na nosive, čvrste i čiste površine, bez tvari koje mogu uzrokovati odvajanje (kao što su: mast, bitumen, prašina), to jest na:

 • beton (star 28 dana)
 • cementne estrihe i žbuke (stare 28 dana)
 • brzovežući cementni estrih CN 87 (star 3 dana)
 • zidovi od opeke sa zapunjenim fugama (stari 28 dana)

Površine moraju biti glatke, upojne i porozne. Prljavština, postojeći slojevi slabe otpornosti, stari slojevi boje, cement i cementno-vapnene žbuke, te tvari koje mogu umanjiti prianjanje moraju biti pažljivo uklonjeni. Preporučuje se pripremiti podlogu s vodom visoko-tlačnim peračem ili pjeskarenjem. Statične pukotine šire od 0.5 mm trebaju se proširiti, te zapuniti Ceresit CX 5 cementom. Neravne podloge također moraju biti izravnate cementnom žbukom. Dodatno, oštri rubovi nakon betoniranja moraju biti odrezani ili zaobljeni.

Rubovi moraju biti skošeni na otprilike 3 cm, dok kutovi moraju biti zaobljeni (cementnim mortom ili sa Ceresit CX 5 zamiješanim s pijeskom), na radijus od barem 4 cm. CR 166 zahtijeva prethodno vlaženje podloge (špricanje; bez lokvica), prije nanošenja materijala.

PRIMJENA

Uliti sintetičku disperzivnu smolu (sastojak B) u posudu za miješanje, dodati prah (sastojak A) i miješati električnom bušilicom i miješalicom dok mješavina ne bude u potpunosti bez grudica. Ostaviti CR 166 da odstoji otprilike 5 do 10 minuta, prije ponovnog kratkog miješanja. Najprije CR 166 dobro namazati na površinu četkom i to tako da se površina dobro zabrtvi. Nakon toga križno nanijeti četkom drugi sloj. Ako je potrebno, nanijeti dodatan treći sloj. Svaki sloj nanesite tek onda kada se prethodni sloj osušio, ali je još vlažan.

Zaštititi zabrtvljenu površinu tako da se ne suši prebrzo i da nije prerano izložena vlazi. Svaki slijedeći sloj moguće je nanijeti nakon otprilike 3 sata. Alati i svježi ostaci mogu se očistiti vodom, ali nakon što se materijal stvrdne moguće ga je ukloniti samo mehanički. Ako je CR 166 korišten kao dodatna zaštita armiranog betona od prebrze karbonizacije, tada je uvijek obavezno nanijeti sloj premaza 50 cm i oko zahvaćene površine.

Diletacijske i radne fuge, kao i kutove koji se ne mogu jednostavno zaokružiti na radijus od 4 cm, trebalo bi brtviti sa brtvenom trakom CL 52 ili Ceresit CL 56/57 gotovim brtvenim kutovima. Taj brtveni materijal ugrađuje se između dva sloja CR 166. Prodori cijevi kroz konstrukciju dodatno se brtve s Ceresit CL 53 (plašt). Po vodonepropusnom premazu može se hodati nakon samo 3 dana. Međutim, čak ni kada se u potpunosti osuši površinski sloj ne smije biti direktno izložen teškim mehaničkim opterećenjima.

NAPOMENA

Prije završetka primjene provjerite da li je dobivena potrebna debljina sloja CR 166. CR 166 koristiti samo u suhim uvjetima pri temperaturama od +5 °C do +25 °C i na vlazi manjoj od 80% relativne vlažnosti zraka. Svi dani podaci odnose se na temperaturu od +23ºC i relativnu vlažnost zraka od 55%. Obratite pažnju da u drugačijim klimatskim uvjetima stvrdnjavanje može biti brže ili sporije. CR 166 sadrži cement i u kontaktu s vodom reagira alkalno. Stoga zaštitite kožu i oči. Ako dođe do kontakta, obilno isperite s vodom. U slučaju kontakta s očima potražite liječničku pomoć. Udio Kroma VI manji je od 2 ppm, za vrijeme roka trajanja proizvoda.

PREPORUKA

Zaštitite vodootpornu površinu od prebrzog sušenja, smrzavanja i prebrze izloženosti vlazi, najmanje 3 dana. Ukoliko je potrebno, prekrijte svježe brtvljenu površinu. Ne dodajte dodatnu količinu vode u premaz, npr. špricanjem vode ili vlaženjem pomoću četke. Keramičke pločice mogu se polagati najranije nakon 3 dana, a ostali slojevi boja nakon 5 dana.

Ovaj tehnički list određuje područje primjene materijala i način izvođenja radova, međutim, ono ne može zamijeniti profesionalnu pripremu izvođača radova. Na stranu danih podataka, primjena mora biti u skladu sa građevinskim i sigurnosnim zakonima na radu. Proizvođač garantira kvalitetu proizvoda, međutim nema utjecaja na uvjete i način izvođenja radova. U slučaju bilo kakvih nedoumica vezanih za primjenu, potrebno je izvršiti probu. U slučaju izdavanja novog tehničkog lista gore navedni podaci iz ovog tehničkog lista postaju nevažeći.

TEHNIČKI PODACI

 • Osnova:
  • Komp. A Neutralna sintetska disperzija smole i cementna mješavina s dodatkom mineralnih punila i aditiva
  • Komp. B Disperzija na bazi polimera (na bazi vode)
 • Gustoća praha: Komp. A 1.2 kg/dm³ (ne miješana), otprilike 1.48 kg/dm (miješana)
 • Gustoća sintetičke disperzivne smole: Komp. B otprilike 1.0 kg/dm³
 • Omjer miješanja: 24 kg praha (komp. A) u 8 l disperzije (komp. B) ili 7 dijelova težine komp. A prema 3 dijela težine komp. B
 • Vrijeme nanošenja: otprilike 1 sat
 • Temp.nanošenja: +5°C do +25 °C
 • Može se hodati: nakon 3 dana
 • Opterećenje: nakon 3 dana (izloženost vodi)
 • Prianjanje: ≥ 1,2 MPa
 • Max vlačna snaga: ≥ 0,6 MPa
 • Mogućnost premošćivanja pukotina: približno 1 mm
 • Preporučena potrošnja:
 • Primjena: Potrebna debljina CR 166 količina CR 166 (kg/m²)
  • vlaga 2.0 mm otprilike 3.0
  • propusnost 2.5 mm otprilike 4.0
  • maksimalna debljina 3.0 mm otprilike 5.0
 • Rok trajanja: Do 12 mj. od datuma proizvodnje, skladišteno u suhim uvjetima i originalnim, neotvorenim pakiranjima. Komp. B mora se zaštititi od smrzavanja.
 • Pakiranje: Komp.A – 24 kg papirnata vreća; Komp. B – 8 l plastična kanta

Izvor: HENKEL CROATIA d.o.o.

HENKEL CROATIA d.o.o.
HENKEL CROATIA d.o.o.
Dostava prema dogovoru s Vašim komercijalnim zastupnikom.
Izdvajamo

Izdvojeni proizvodi