Tehnički list - Poliuretanska pjena za nanošenje pištoljem CERESIT TS 62 PRO


Jednokomponentna poliuretanska pištoljska pjena

CERESIT PRO TS62 je jednokomponentna poliuretanska pjena spremna za uporabu, koja se skrutnjava preuzimanjem vlage iz zraka. Boca ima poseban navojni vrh za uporabu s pištoljem za PU pjenu. Pjena je samoekspandirajuća, te se prašina više ne lijepi za nju nakon otprilike 20 minuta. Ukupno vrijeme stvrdnjavanja je najviše 24 h. Iz jedne boce može se dobiti do 45 litara skrutnute pjene, no to uvelike ovisi o radnim uvjetima – temperatura, vlažnost zraka, slobodan prostor za ekspanziju itd. Veća je izdašnost postignuta inovativnom formulom s polukrutom strukturom i manjom gustoćom. Nema znatnije postekspanzije.
Skrutnuta pjena nije toksična.

Pakiranje: 750/1000 ml

KARAKTERISTIKE

 • Izvrsno prianja za većinu materijala
 • Velika toplinska i akustična izolacija
 • Otpornost na vlagu
 • Vrlo dobra sposobnost popunjavanja
 • Vrlo precizno doziranje
 • Minimalni otpad zbog preciznog doziranja
 • Otpornost na starenje

PODRUČJE PRIMJENE

 • Montaža okvira prozora i vrata
 • Popunjavanje šupljina
 • Brtvljenje otvora u krovnim konstrukcijama i izolacijskim materijalima
 • Izrada akustične izolacije
 • Popunjavanje šupljina oko cijevi
 • Postavljanje i izolacija zidnih ploča, krovnog crijepa itd.

STABILNOST

Okolna temperatura prilikom rada s ovim proizvodom treba biti najmanje +5oC. Ne skladištiti na temperaturi iznad +50oC. Radi dužega vijeka trajanja izbjegavajte skladištenje na temperaturi iznad +25oC i ispod -5oC (nakratko -20oC).

NAČIN KORIŠTENJA

Boca mora biti na sobnoj temperaturi najmanje 12 h prije uporabe. Dobro je protresite oko 15 sekundi. Skinite plastični poklopac i čvrsto zavijte bocu u pištolj. Kad koristite pištolj, neka boca uvijek bude okrenuta prema dolje. Površine na koje se sredstvo nanosi moraju biti čiste i bez prašine. Mogu biti vlažne, ali ne zaleđene. Navlaživanje površine i pjene unaprjeđuje prianjanje i celularnu strukturu skrutnute pjene. Ne preporučuje se vađenje boce prije njezina potpunoga ispražnjenja. Prilikom zamjene snažno protresite novu bocu. Odvijte praznu bocu i odmah je zamijenite da u pištolju ne zaostane zrak. Ako ne želite zamijeniti bocu odstranite pjenu iz pištolja pomoću CERESIT CLEANER-a. Stvrdnuta pjena može se odstraniti jedino mehanički.

ŠIRINA SPOJA

Maksimalna širina spoja trebala bi biti 4 cm i dubine 10 cm. Preporučuje se da se spoj puni sloj po sloj, te da se svaki sloj pošprica s vodom.

SIGURNOST

Sadrži difenilmetan-4,4’-diizocijanat. Štetno u slučaju udisanja. Nadražuje oči, dišni sustav i kožu. Može prouzročiti senzibilizaciju kože. Ako dođe u dodir s očima, smjesta obilato isprati vodom i obratiti se liječniku. U slučaju dodira s kožom smjesta obilato isprati vodom i sapunom. Zbog plinovitih komponenti vodite računa o dobrome provjetravanju za vrijeme rada. Svi plinovi – CO2, propan, butan teži su od zraka. CERESIT PRO TS62 nije škodljiv za ozonski omotač. Sadržaj boce je pod tlakom. Izlaganje temperaturi iznad +50oC može prouzročiti eksploziju. Boca se ne smije bušiti ni spaljivati. NE PRSKATI BLIZU IZVORA TOPLINE ILI PLAMENA! DRŽATI IZVAN DOHVATA DJECE!

TEHNIČKI PODACI

Izgled Viskozna smjesa, pretvara se u pjenu po izlasku iz spremnika te se skrutnjava koristeći vlagu iz zraka

 • Osnova: Poliuretan
 • Miris: Blagi specifičan miris tijekom skrutnjavanja, bez mirisa nakon skrutnjavanja
 • Gustoća: 25 kg/m3
 • Vrijeme nakon kojega se više ne lijepi: 7…16 min. (oko 20oC/rel.vl.>30%)
 • Vrijeme slijeganja: oko 1 h (rel.vl.>93%) ili 18 h (rel.vl. oko 15%); maks. 24 h
 • Volumen ekspanzije: Manje od 40%
 • Plamište u skrutnutom stanju: > +400oC
 • Protupožarna kategorija u skrutnutom stanju: B3 (DIN 4102)
 • Toplinska stabilnost u skrutnutom stanju: -55oC do +90oC
 • Upijanje vode u skrutnutom stanju: maks. 10%
 • Vlačna čvrstoća: min. 3 N/cm2
 • Tlačna čvrstoća: min. 3 N/cm2
 • Toplinska vodljivost (u skrutnutom stanju): 0,030 W/m K

Izvor: HENKEL CROATIA d.o.o.

HENKEL CROATIA d.o.o.
HENKEL CROATIA d.o.o.
Dostava prema dogovoru s Vašim komercijalnim zastupnikom.
Izdvajamo

Izdvojeni proizvodi