Silikatno-silikonska završna žbuka “Zaribana” struktura, granulacija 2,0 mm.

OSOBINE

 • Dostupna u 211 boja
 • Spremna za primjenu
 • Paropropusna
 • Visoko vodoodbojna
 • Otporna na vremenske uvjete
 • Otporna na prljavštinu
 • Otporna na UV zrake

PODRUČJE PRIMJENE

Ceresit CT 175 kombinira prednosti silikatne i silikonske žbuke. Ova žbuka je paropropusna, niske upojnosti i otporna na prljavštinu. Ceresit CT 175 je tankoslojna dekorativna žbuka koja se ugrađuje na betonske i gipsane podloge, žbuke, ivericu i gipsane ploče sa vlaknima.

Preporučujemo upotrebu ovog proizvoda za završni sloj u Ceresit Ceretherm sistemu prilikom postavljanja ploča od stiropora na vanjske zidove zgrada. Ne preporučuje se primjena tamnih tonova na većim površinama, već samo za arhitektonske detalje. Žbuka sadrži tvari koje ju štite od stvaranja algi i gljivica (nakon što se žbuka nanese na fasadu), kao i za vrijeme skladištenja.

PRIPREMA PODLOGE

CT 175 nanosi se na glatke, nosive, suhe i čiste podloge, bez tvari koje mogu uzrokovati odvajanje (masti, bitumen, prašina), kao što su:

 • beton (star min. 3 mjeseca), vlažnosti ispod 4%, premazan sa CT 16
 • žbuka na bazi cementa i produžena žbuka ( stara min. 28 dana), vlažnosti ispod 4% premazane sa CT 16
 • armirani sloj ljepila Ceresit CT 85 (star min. 3 dana), premazan sa CT 16
 • gipsana žbuka (samo u unutarnjim prostorima), vlažnosti ispod 1%, prethodno premazana sa CT 17, te sa CT 16
 • iverica i gips-kartonske ploče (samo u unutarnjim prostorima), postavljene u skladu sa uputama proizvođača, prethodno premazane sa CT 17, te sa CT 16
 • slojeve stare boje dobro vezane za podlogu (samo u unutarnjim prostorima),
  premazane sa Ceresit CT 16

Neravne i oštećene podloge prethodno sanirajte. U slučaju tradicionalnih žbuka i betonskih podloga upotrijebite punilo za žbuke Ceresit CT 29. U potpunosti uklonite slojeve prljavštine, kreča, boje, ljepila, kao i slabo nosive slojeve. Upojne podloge premažite osnovnim premazom CT 17, a nakon 4 sata sa CT 16.

Preporučujemo primjenu toniranog CT 16 u nijansi koja je slična boji dekorativne žbuke. Ceresit CT 175 nanesite nakon što se sloj Ceresit CT 16 u potpunosti osuši. Vlaga iz podloge ugrožava strukturu žbuke, zbog toga kod takvih podloga ugradite izolacijski sloj protiv vlage.

PRIMJENA

Sadržaj kante pažljivo promiješajte. Za prilagođavanje gustoće, prema potrebi dodajte malu količinu čiste vode i ponovo promiješajte. Ne koristite hrđave alate i kante. CT 175 nanosi se na podlogu čeličnim gleterom u ravnomjernom sloju debljine. Ovisno o načinu pokretanja gletera: kružno, vodoravno, okomito može se dobiti različita struktura žbuke.

Ne vlažite žbuku vodom!

Radove izvodite bez prekida. Ukoliko u proizvod dodajete vodu, istu količinu dodajte u sve kante. Ukoliko radove morate prekinuti, prekid izvršite pomoću krep trake. Traku uklonite nakon završne obrade, dok je materijal još svjež. Izvođenje radova nastavite uz upotrebu krep trake (postavite ju na rubove očvrsnulog materijala). Alat i svježe mrlje operite čistom vodom. Nakon sušenja materijal se može odstraniti samo mehanički. Žbuku možete obnoviti jedino pomoću silikatne boje Ceresit CT 54 ili silikonskom bojom CT 48.

NAPOMENA

Radove izvodite na temperaturi zraka i podloge od +5ºC do +25ºC i vlažnosti zraka ispod 80%. Ovdje navedeni tehnički podaci odnose se na temperaturu od +20ºC i relativnu vlažnost od 60%. Imajte na umu da različiti uvjeti mogu dovesti do bržeg ili sporijeg sušenja. Proizvod se ne smije miješati sa drugim žbukama, pigmentima, smolama i vezivima. Za vrijeme primjene zaštitite kožu i oči. Upotrebljavajte zaštitne naočale i rukavice. Ako dođe do kontakta s očima obilno isperite s vodom i posjetite liječnika. Proizvod čuvajte dalje od dohvata djece.

OSTALE INFORMACIJE

Ne nanosite žbuku na zidove koji su izloženi jakim sunčevim zrakama. Svježi sloj žbuke zaštitite od prebrzog sušenja, kao i od kiše – pomoću zaštitne zavjese za skele. Proizvod sadrži prirodna punila te se zbog toga na zidu mogu pojaviti razlike u nijansi. Zbog toga koristite kante istih šarži. Ukoliko niste upotrijebili cijeli sadržaj kante, pažljivo ju zatvorite i upotrijebite u što kraćem roku. Ovaj tehnički list predstavlja osobine i način primjene materijala, no ne može zamijeniti stručnost izvođača radova.

Proizvođač jamči za kvalitetu materijala, no nikako nema utjecaj na izvođenje radova pa time ne može preuzeti odgovornost za ugrađeni materijal. Radove izvodite u skladu sa važećim građevinskim normama. U slučaju sumnje prije izvođenja radova napravite test. Ovo izdanje tehničkog lista zamjenjuje sve prethodne informacije, koje se odnose na ovaj proizvod.

SKLADIŠTENJE

Do 12 mjeseci, ukoliko je pravilno skladišteno na hladnom mjestu u originalnom neoštećenom pakiranju. Zaštititi od smrzavanja.

PAKIRANJE

Plastična kanta od 25 kg.

TEHNIČKI PODACI

 • Sastav: vodena disperzija kalij silikata i sintetičko-silikatne smole sa odabranim punilima baziranim na dolomitu, mramoru i pigmentima
 • Gustoća: oko 1,75 kg/ dm³
 • Temperatura rada: +5ºC do +25ºC
 • Otvoreno vrijeme: oko 15 min.
 • Otpornost na kišu: nakon otprilike 24 sata
 • Potrošnja: CT 175 granulacija 2,0 mm otprilike 2,7 kg/ m²

Izvor: HENKEL CROATIA d.o.o.

HENKEL CROATIA d.o.o.
HENKEL CROATIA d.o.o.
Dostava prema dogovoru s Vašim komercijalnim zastupnikom.
Izdvajamo

Izdvojeni proizvodi