Kada i zašto koristiti kanalnu oplatu?

 • Sigurnost za radnike
 • Primjena u razupiranju i pridržavanju
 • Učinkovit radni postupak
 • Smanjeni obujam iskapanja
 • Smanjena potrošnja materijala za ugradnju pri kompakciji

U iskopanim kanalima postoji velika opasnost od njihovog urušavanja pa tako predstavlja potencijalnu opastnost za one koji u njima rade. Za žrtve zatrpane u iskopima prijeti dramatična opasnost poput nesreće u naletu lavine.

Iz tog razloga, za iskope bez pokosa zakoni i standardi nalažu bez iznimke primjenu sistema za razupiranje.

Općenito, kanali dubine iskopa do 1,25m mogu se izvesti bez sigurnosnih mjera. U nerastuom, čvrstom tlu, može se napraviti iskop sa dodatnih 0,50m dubine sa obveznim pokosom od 45o, što pruža mogućnost iskopa kanala do 1,75m bez sigurnosnih mjera. Svi iskopi iznad navedene dubine moraju biti osigurani razupiranje.

Iz tog razloga, velika raznolikost sistema za razupiranje pruža nam idelana rješenjaza idealne projekte.

Naši sistemi za razupiranje su licencirani od strane Međunarodnog Udruženja Građevinara i GS Certifikata.

Osnova ovih licenci i certifikata su opsežna statička testiranja i kalkulacije.

Na sisteme za razupiranje utječu veliki pritisci tla iskopanih kanala, ali i isto tako opterećenja cestovnog prometa, nosača željezničkih tračnica ili temelja obližnjih obijekata ili građevina.

Kako bi se nosili sa velikim opterećenjima navedenih situacija, sistemi za razupiranje su robsnog dizajna.

Naši sistemi za razupiranje su sposobni trpiti puno veća opterećenja nego što su to u stanju tradicionalna rješenja za razupiranje, a sa minimalnim izobličenjima okoline pri njihovoj instalaciji.

Ekonomičnost i veliki broj sistema za razupiranje/zagrađivanje

Otprilike 33% ukupnih troškova za ivođenje projekata u izgradnji kanalicacije otpada na razupiranje. Veliki novac za nešto što se ne vidi nakon što se položene cijevi zatrpaju.

Kada se uzme u obzir tako veliki postotak i velika broj ponuda konkurencije u nadmetanjima za dodjelu poslova izvođenja, traži se ekonomično rješenje. Vrijeme je da se nađe zamjena jeftinom razuparnju sa drvetom. Jedino adekvatno rješenje za razupiranje u ozbiljnim projektima niskogranje, hidrogradnje i izgradnje infrastrukture je primjena široke palete sistema za razupiranje.

SBH osigurava sisteme za razupiranje u širokom rasponu djelovanja u raznim uvijetima primjene.

Na slijedećim stranicama naći ćete detaljnije informacije o pojedinim sistemima razupiranjima.

Što utječe na izbor kanalne oplate?

Pritisak tla

Pritisak tla povećava se dubinom iskopa. Ostali čimbenici također utječu na pritisak tla:

 • bočna dubina iskopa
 • prisutnost bilo kakvih staza
 • vrsta tla
 • podzemne vode
 • opterećenja uzrokovana okolnim prometom
 • opterećenja od temelja obližnjih objekata ili građevina

Ukoliko nema u blizini nema osjetljivih struktura koje bi trebalo uzeti u obzir, moguće je otprilike odrediti pritisak tla, a možete ga vidjeti u priloženom dijagramu. Pritisak tla naveden u dijagramu je specificiran prema vrijednostima TBG sa pripojenim opterećenjima bočnog prometa od 20,0 kN/m², sa prosječnom strukturom tla.

Prikazani pritisak tla može biti korišten kao općeniti prikaz u projektima sa razupiranjem. U područjima gdje se nalaze osijetljive strukture i opasnost urušavanja, navedene vrijednosti su relativne i potrebno je učiniti konkretne izračune. Nama je zadovoljstvo ponuditi Vam tehničku podršku u planiranju projekata. Dijagonalno rastojanje

Dijeagonalno rastojanje je potrebno da bi se omogućilo nesmetano polaganje cijevi u kanal.Izračun dijagonalnog rastojanja obavezno zahtijeva dodatnih nekoliko centimetara prostora između razupirača i cijevi. Što je niži polažaj razupirača to je veća nosivost konstrukcije ugrađenog sistema za razupiranje.

Također o dijagonalnom rastojanju su ovisne sile distrozije na bočnim stranicama sistema.

Za primjenu sistema gdje specifičnost zahtjeva veliko dijagonalno rastojanje, molimo da kontaktirate naš inženjerski ured.

Kod sistema sa kliznim razupiračima, dijagonalno rastojanje je moguće neprestano podešavati prema potrebi projekta. Maksimalno dijagonalno rastojanje ovisi o dubini kanala, dužini ploča, širini kanala i vrsti tla.
Radna širina

Radna širina, bočni radni prostor ta polaganje cijevi i kompakciju materijala za položene cijevi također je potrebno uzeti u obzir pri odabiru adekvatnog sistema. Čisti radni prostor se odgovara dužini razupirača i određuje se brojem nastavaka.

Minimalna radna širina kanala je specificirana prema randoj širini prem DIN 4124.

Tablica prikazuje dio uzet od DIN standarda. Faktor za određivanje je radne širine je vanjski promjer cijevi za ugradnju, ili ikoliko cijevi nisu kružnog oblika uzima se najširi dio cijevi.

Odabir sistema prema dubini kanala

Do 4 m dubine

BOX za razupiranje ili oplata sa kliznim nosačima? Koji sistem trebaju Vaši zaposlenici s obzirom na dubinu kanala. Preporučujemo da podvučete crtu za rad na dubini do 4,00m.

U teoriji, BOX sistemi se mogu koristiti za dubine do 6,00m, ukoliko se na gornju poziciju stavi nekoliko nastavaka.

U tom slučaju, postoji rizik da boxovi više nebi bili položeni na dno kanala, iz tog razloga bi dpšlo do spuštanja jedne od strana boxa, te bi se stvorila snažna bočna sila koja bi bila konstantna, Iz tog razloga izvlačenje boxova iz radnog položaja bi izazvalo velike probleme, čak postoji mogućnosti trganja vodilica na panelima ili pucanja ušica razupirača uslijed nepropisne manipulacije.

Preko 4 m dubine

Razupiranje kliznim razupiračima je potpuno drukčije. Ovdje je svaka komponenta sistema utisnuta ili izvađena pojedinačno, paralelno sa ostalim komponentama.

Širina kanala u ovom slučaju ostaje dosljedna. Jedina trakcija koja se događa između sistema i tla je ona gdje tlo vrši pritisak na sistem uzrokovan razupiranjem.

Sile trenja i pritisak tla su uzrok kontakta podloge i površine sistema. Sa povećanje dubine kanala, povećava se i sila trenja. Kao rezultat toga preporučujemo razupiranje BOX sistemom do 4,0m – za veće dubine sistem sa kliznim razupiračima.

Inženjerski izračun za gradilište – servisni zadatak za POSSUM

Upitnik za gradilište

Da bismo napravili dokumentiranu inženjersku kalkulaciju za Vaše gradilište, bitno nam je raspolagati sa relevantnim veličinama faktora koji utječu na projekt razupiranja.

Da bi što kvalitetnije napravili Vaš izračun, dajemo Vam upitnik da upišete vrijednosti sa vašeg gradilišta. Koristeći navedene podatke, odrediti ćemo najoptimalnije rješenje za razupiranje sa inženjerskim izračunom za Vaše gradilište.

U skladu sa time, možemo Vam konstruirati specijalna rješenja točno prema Vašim potrebama, npr. ako trebate veliko odstojanje između razupirača ili “razupiranje bez razupirača” za otvorene jame.

Komparacija sistema za razupiranje

Usporedna tablica

Izvor: POSSUM d.o.o.

POSSUM d.o.o.
POSSUM d.o.o.
Djelujemo na području cijele Hrvatske i BiH.
Izdvajamo

Izdvojeni proizvodi