Mikrofiltracija se sastoji od kombinacije konvencionalnog aktivacijskog procesa i veoma djelotvornog razdvajanja krute (aktivni mulj) i tekuće faze (obrađena otpadna voda).

OPĆENITO

Mikrofiltracija se sastoji od kombinacije konvencionalnog aktivacijskog procesa i veoma djelotvornog razdvajanja krute (aktivni mulj) i tekuće faze (obrađena otpadna voda). Mehanički tretirana voda prolazi proces aeracije, biološki tretman, te prolaskom kroz membranu čisti se od svih krutih tvari koje su veće od pora na membrani (0,000035mm). Zahvaljujući osobinama membrane moguće je odstraniti viruse, koloide, bakterije, bjelančevine, itd.

Naš biološki pročistač otpadnih voda AS VARIOcomp ULTRA koristi se za aktivaciju aerobnog membranskog tretmana otpadne vode i tako pročišćena voda može se uporabiti za pranje automobila, zalijevanje nasada ili kao sanitarna voda.

Uređaje dijelimo prema kapacitetu na:

  • BP ASP K ULTRA – za pročišćavanje otpadnih voda obiteljskih kuća, manjih tvornica i hotela do 25 ES (ekvivalent stanovnika)
  • BP ASP N ULTRA – za pročišćavanje otpadnih voda obiteljskih kuća, manjih tvornica, hotela, manjih naselja i dijelova grada do 1000 ES (ekvivalent stanovnika)

Dimenzioniranje bioloških pročistača otpadnih voda AS VARIOcomp ULTRA vršeno je u skladu s HRN EN 12566-3 i HRN EN 12255 tako da je predviđeno po 1 ES potrošnja od 150 l/dan vode i BPK5 60 g/dan.

OPIS RADA UREĐAJA

Otpadna voda ulazi u primarni taložnik koji istovremeno služi kao spremnik za višak mulja. Sedimentirajućim i plivajućim tvarima sprječava se dalji prolaz te su podvrgnute anaerobnoj razgradnji. Mehanički tretirana voda prelijeva se u aktivacijski dio u kojem se nalazi mikrofltracijski modul. Aktivacijski dio koristi se za biološki tretman i mikrofltraciju kroz membrane. Na dnu ovoga dijela postavljeni su aeratori koji služe za aeraciju spremnika i čišćenje membrane, a zrakom ih opskrbljuje puhalo.

Prednost ovog tipa pročistača AS VARIOcomp ULTRA je akumulacijski dio unutar cijelog aktivacijskog tanka koji se koristi za skupljanje otpadne vode i krutih tvari iz pročistača.

Smjesa aktivnog mulja filtrira se pod tlakom kroz membranu. U slučaju da modul za mikrofiltraciju nije u funkciji, smjesa se prelijeva u vertikalni sekundarni taložnik gdje se nakuplja i taloži mulj i naknadno pročišćena voda istječe van. Koncentrirani mulj sa dna sekundarnog taložnika vraća se u primarni taložnik. Dio aktivnog mulja iz aktivacijskog dijela prepumpava se kao višak u primarni taložnik.

PROIZVODI:

Obiteljske kuće i manji hoteli

  • AS VARIOcomp K Ultra/PP (Ugradnja u zelenu površinu)
  • AS VARIOcomp K Ultra/PB (Ugradnja u kolničku površinu)

Više o načinima ugradnje

Hoteli i manja naselja

  • AS VARIOcomp N ULTRA (Ugradnja u kolničku i zelenu površinu)

Više o načinima ugradnje

Na zahtjev nudimo biološke pročistače sanitarno-fekalnih otpadnih voda kapaciteta od 1000 do 5000 ES (Ekvivalent stanovnika).

FOTO GALERIJA

Više:

Izvor: BORPLASTIKA d.o.o.

BOR - PLASTIKA d.o.o.
BOR - PLASTIKA d.o.o.
Internet adresa

Društvene mreže

BAZENI I BAZENSKA TEHNIKA - prodaja i montaža na području cijele Hrvatske (bez građevinskih radova). BIOLOŠKI PROČISTAČI - prodaja i puštanje u pogon na području cijele Hrvatske. SVI DRUGI PROIZVODI - prodaja na području cijele Hrvatske.
{{ errors.name[0] }}
{{ errors.email[0] }}
{{ errors.location[0] }}
{{ errors.phone[0] }}
{{ errors.message[0] }}
Zapamti me

Vaš upit je uspješno poslan! Kopija upita je poslana na Vašu e-mail adresu. Očekujte odgovor u roku od 24 - 48h. Ukoliko odgovor niste dobili, kontaktirajte nas na e-mail adresu koju smo naveli u kopiji upita.
Izdvajamo

Izdvojeni proizvodi