SBR uređaj je jedna od izvedbi bioloških sustava pročišćavanja sanitarno – fekalnih otpadnih voda sa aeracijom.

OPĆENITO

SBR uređaj je jedna od izvedbi biološkog sustava pročišćavanja sanitarno-fekalnih otpadnih voda sa aeracijom. Način primjene je definiran prema HRN EN 12566-3 i u nadopuni 2. dijela DIN 4261.

Primjena SBR uređaja ističe se kod restorana i objekata turističkih destinacija, te ostalih objekata gdje hidraulično opterećenje varira.

OPIS RADA UREĐAJA

Pročišćavanje otpadne vode se odvija u tri ciklusa dnevno i u 4 faze po ciklusu.

  • dotok otpadne vode – otpadna voda iz djela za predtretman se dovodi u sbr reaktor
  • aeracija – u otpadnu vodu se upuhuje zrak obogaćen kisikom iz aeratora, pri čemu se voda snažno miješa. Mikroorganizmi koji se nalaze u vodi vrše razgradnju biološke materije iz otpadne vode
  • taloženje – u fazi taloženja prestaje obogaćivanje kisikom. Nastali mulj se skuplja na dnu uređaja. U gornjoj zoni nastaje sloj čiste vode
  • odvod pročišćene vode, izlaz – sloj čiste vode se pomoću pumpe, koja radi pomoću komprimiranog zraka izbacuje van. Nakon toga započinje novi ciklus

Ciklusi u kojima se odvijaju zasebne faze, traju 8 sati, dakle 3 ciklusa u jednom danu. Nastali aktivni mulj se prepumpava u primarni taložnik i u slučaju potrebe se zajedno sa muljem iz primarnog taložnika neutralizira. Za punjenje se koriste muljne pumpe SBR reaktora.

PROIZVODI

Obiteljske kuće, manje tvornice, hoteli

  • BP SBR O/SN 4-40 ES (Ugradnja u zelenu površinu)
  • BP SBR O/AB 4-50 ES (Ugradnja u kolničku površinu)

Više o načinima ugradnje

Manja naselja, pojedinačni objekti

  • BP SBR P 4-250 ES (Ugradnja u kolničku i zelenu površinu)

Više o načinima ugradnje

Manja naselja

  • BP SBR 300–500 ES
  • BP SBR 600–1000 ES

Na zahtjev nudimo biološke pročistače sanitarno-fekalnih otpadnih voda kapaciteta od 1000 do 5000 ES (Ekvivalent stanovnika).

FOTO GALERIJA

Više:

Izvor: BOR-PLASTIKA d.o.o.

BOR - PLASTIKA d.o.o.
BOR - PLASTIKA d.o.o.
Internet adresa

Društvene mreže

BAZENI I BAZENSKA TEHNIKA - prodaja i montaža na području cijele Hrvatske (bez građevinskih radova). BIOLOŠKI PROČISTAČI - prodaja i puštanje u pogon na području cijele Hrvatske. SVI DRUGI PROIZVODI - prodaja na području cijele Hrvatske.
{{ errors.name[0] }}
{{ errors.email[0] }}
{{ errors.location[0] }}
{{ errors.phone[0] }}
{{ errors.message[0] }}
Zapamti me

Vaš upit je uspješno poslan! Kopija upita je poslana na Vašu e-mail adresu. Očekujte odgovor u roku od 24 - 48h. Ukoliko odgovor niste dobili, kontaktirajte nas na e-mail adresu koju smo naveli u kopiji upita.
Izdvajamo

Izdvojeni proizvodi