Danas su otpadne vode zagađene i lakim tekućinama, koje treba odvojiti prije ispuštanja u recipijent. Odvajanje se vrši separatorima. Svi uređaji su izrađeni od polietilena / polipropilena tako da su 100% vodonepropusni, nije im potrebna nikakva dodatna zaštita od korozije ili erozije, te su lagani i jednostavni za ugradnju i održavanje.

Separatore ulja dijelimo na:

 • gravitacijske
 • sa koalescentnim filtrom
 • sa sorpcijskim filtrom
 • koalescentnim i sorpcijskim filtrom
 • separatori ulja s bypass-om

Podjela separatora ovisi o potrebnim parametrima otpadnih voda.

GRAVITACIJSKI SEPARATORI ULJA

Upotrebljavaju se za pročišćavanje otpadnih voda sa industrijskih postrojenja, benzinskih crpki, praonica vozila, poljoprivrednih farmi itd., odnosno svugdje gdje je prisutno zagađivanje oborinske ili procesne vode zauljenim tekućinama, a recipijent je kolektor-kanalizacija. Rade na principu manjih specifičnih težina tekućina. Očekivana koncentracija ulja na izlazu iz separatora je 70–100mg /l.

PROIZVODI:

Gravitacijski separatori ulja

 • BP OLEX G O/SN (Ugradnja u zelenu površinu)
 • BP OLEX G O/AB (Ugradnja u kolničku površinu)
 • BP OLEX GP (Ugradnja u kolničku i zelenu površinu)

Više o načinima ugradnje

SEPARATORI ULJA SA KOALESCENTNIM FILTEROM

Projektirani su u skladu s HRN EN 858-2, a služe za pročišćavanje otpadnih voda sa industrijskih postrojenja, benzinskih crpki, praonica vozila, poljoprivrednih farmi itd., odnosno svugdje gdje je prisutno zagađivanje oborinske ili procesne vode zauljenim tekućinama, a recipijent je voda vodotoka II kategorije. Zajamčena koncentracija ulja na izlazu iz separatora je do 5 mg/l.

U skladu sa HRN EN 858-2, separatore ulja sa koalescentnim filtrom dijelimo prema veličini prostora za mulj:

AS TOP RC
volumen taložnice = 100 × Q (l/s)
prometnice, parkirališta, natkrivene benzinske crpke

AS TOP VF
volumen taložnice = 200 × Q (l/s)
benzinske crpke, praonice osobnih vozila, automehaničarske radionice

AS TOP P
volumen taložnice = 300 × Q (l/s)
praonice teretnih vozila, praonice poljoprivredne i građevinske mehanizacije

PROIZVODI:

Separatori ulja sa koalescentnim filtrom

Namjena: parkirališta, prometnice i natkrivene benzinske crpke.

 • AS TOP RC/EO/PP (Ugradnja u zelenu površinu)
 • AS TOP RC/EO/PB (Ugradnja u kolničku površinu)
 • AS TOP RC/K/ER (Ugradnja u kolničku i zelenu površinu)

Namjena: benzinske crpke, praonice osobnih vozila.

 • AS TOP VF/EO/PP (Ugradnja u zelenu površinu)
 • AS TOP VF/EO/PB (Ugradnja u kolničku površinu)
 • AS TOP VF/K/ER (Ugradnja u kolničku i zelenu površinu)

Namjena: automatske autopraonice, praonice teretnih vozila.

 • AS TOP P/EO/PP (Ugradnja u zelenu površinu)
 • AS TOP P/EO/PB (Ugradnja u kolničku površinu)
 • AS TOP P/K/ER (Ugradnja u kolničku i zelenu površinu)

Više o načinima ugradnje

Pored navedenih separatora na zahtjev nudimo separatore ulja većih kapaciteta.

SEPARATORI ULJA SA SORPCIJSKIM FILTEROM

Upotrebljavaju se za pročišćavanje oborinske, tehnološke ili procesne vode od ulja, gdje je recipijent vodoopskrbno područje. Filtar je izrađen od polipropilenskih vlakana određene gustoće koja imaju svojstvo da vodu odbijaju, a ulje apsorbiraju. Sorpcijski filtar postavlja se nakon već tretirane vode u separatoru sa koalescentnim filtrom. Zajamčena koncentracija ulja na izlazu iz separatora je od 0,2- 0,5 mg/l.

PROIZVODI:

Separatori ulja sa sorpcijskim filtrom

Namjena: vodoopskrbna područja

 • AS TOP SOR EO/PP (Ugradnja u zelenu površinu)
 • AS TOP SOR EO/PB (Ugradnja u kolničku površinu)

Više o načinima ugradnje

SEPARATORI ULJA S BYPASS-OM

Separatori s bypass-om su projektirani tako da se otpadna voda tretira prema nominalnoj veličini. Tijekom pljuska prvi nalet onečišćene vode prolazi kroz separator preko filtra čime se omogućuje pročišćavanje vode. Kako se oborine povećavaju, količina ulja se značajno smanjuje, te voda umjesto kroz filter bypasso-om odlazi u recipijent.

Projektirani su u skladu s HRN EN 858-2. Pročišćena voda zadovoljava izlaz u recipijent vodotoka II. kategorije. Zajamčena količina ulja nakon pročišćavanja otpadne vode uz predviđene ulazne parametre je do 5 mg/l. Projektirani su da pročišćavaju svu zagađenu vodu na predviđenoj površini u predviđenoj količini do 6,5 mm/h padalina. Ta količina pokriva većinu količina uobičajenih padalina.

Više: Separatori ulja s bypass-om

SEPARATORI ULJA SA KOALESCENTNIM I SORPCIJSKIM FILTEROM

PROIZVODI

Separatori ulja sa koalescentnim i sorpcijskim filterom

Namjena: parkirališta u vodoopskrbnom području

 • AS TOP RC/SK (Ugradnja u kolničku i zelenu površinu)

Namjena: benzinske crpke u vodoopskrbnom području

 • AS TOP VF/SK (Ugradnja u kolničku i zelenu površinu)

Namjena: automatske autopraonice u vodoopskrbnom području

 • AS TOP P/SK (Ugradnja u kolničku i zelenu površinu)

Više o načinima ugradnje

SEPARATORI ULJAPRORAČUN

Proračun separatora ulja (Microsoft Excel datoteka)

ODRŽAVANJE SEPARATORA ULJA

Potrebno je sklopiti ugovor sa ovlaštenom tvrtkom za sakupljanje i zbrinjavanje opasnog otpada (ulja, mulja, masti). Prazniti separator lakih tekućina prema potrebi, te zbrinuti ulje i mulj na način propisan Zakonom. Koalescentni filtar je moguće regenerirati (isprati vodom), dok se sorpcijski filtar u slučaju zasićenja zbrinjava na način propisan Zakonom o opasnom otpadu.

ODRŽAVANJE SEPARATORA MASTI

Vizualan pregled nivoa ulja i masti u separatoru potrebno je vršiti jedan do dva puta mjesečno. Potrebno je sklopiti ugovor s ovlaštenim servisom za prikupljanje opasnog otpada, koji će vršiti vađenje ulja i mulja i njegovo daljnje zbrinjavanje u skladu s za- konskim odredbama. Uređaj je potrebno nakon pražnjenja ponovo napuniti čistom vodom.

FOTO GALERIJA

Više:

Izvor: BOR-PLASTIKA d.o.o.

BOR - PLASTIKA d.o.o.
BOR - PLASTIKA d.o.o.
Internet adresa

Društvene mreže

BAZENI I BAZENSKA TEHNIKA - prodaja i montaža na području cijele Hrvatske (bez građevinskih radova). BIOLOŠKI PROČISTAČI - prodaja i puštanje u pogon na području cijele Hrvatske. SVI DRUGI PROIZVODI - prodaja na području cijele Hrvatske.
{{ errors.name[0] }}
{{ errors.email[0] }}
{{ errors.location[0] }}
{{ errors.phone[0] }}
{{ errors.message[0] }}
Zapamti me

Vaš upit je uspješno poslan! Kopija upita je poslana na Vašu e-mail adresu. Očekujte odgovor u roku od 24 - 48h. Ukoliko odgovor niste dobili, kontaktirajte nas na e-mail adresu koju smo naveli u kopiji upita.
Izdvajamo

Izdvojeni proizvodi