CAD detalji izvođenja zida od brušene opeke Porotherm 25 Profi


Preview detalja

CAD detalji sadrže: detalj izvodenja vertikalnog serklaža u sudaru zidova od Porotherm 25 Profi pomoću Porotherm Profi kuta 25; detalj rješavanja toplinskog mosta na spoju nadvoja i Porotherm stropa u zidu od Porotherm 25 Profi; detalj spoja vanjskog zida od Porotherm 25 Profi sa kosim krovom; detalj spoja vanjskog zida od Porotherm 25 Profi sa temeljnom pločom;
WIENERBERGER d.o.o.
WIENERBERGER d.o.o.
Proizvodi su dostupni u cijeloj Hrvatskoj.
Izdvajamo

Izdvojeni proizvodi