CAD detalji izvođenja zida od blok opeke Porotherm 38 S P+E


Preview detalja

CAD detalji sadrže: detalj izvođenja vertikalnog serklaža u sudaru zidova od Porotherm 38 S P+E pomoću kuta 38; detalj rješavanja toplinskog mosta na spoju nadvoja i Porotherm stropa u zidu od Porotherm 38 S P+E; detalj spoja vanjskog zida od Porotherm 38 S P+E sa kosim krovom;
WIENERBERGER d.o.o.
WIENERBERGER d.o.o.
Proizvodi su dostupni u cijeloj Hrvatskoj.
Izdvajamo

Izdvojeni proizvodi