CAD detalji izvođenja zida od blok opeke Porotherm 30 S Plus


Preview detalja

CAD detalji sadrže: detalj izvođenja vertikalnog serklaža u sudaru zidova od Porotherm 30 S Plus pomoću Porotherm kuta 30/23,8; detalj rješavanja toplinskog mosta na spoju nadvoja i Porotherm stropa u zidu od Porotherm 30 S Plus; detalj spoja vanjskog zida od Porotherm 30 S Plus sa kosim krovom;
WIENERBERGER d.o.o.
WIENERBERGER d.o.o.
Proizvodi su dostupni u cijeloj Hrvatskoj.
Izdvajamo

Izdvojeni proizvodi