CAD detalji izvođenja zida od blok opeke Porotherm 25 S


Preview detalja

CAD detalji sadrže: detalj izvođenja vertikalnog serklaža u sudaru zidova od Porotherm 25 S pomoću Porotherm kuta 25/23,8; detalj rješavanja toplinskog mosta na spoju nadvoja i Porotherm stropa u zidu od Porotherm 25 S; detalj spoja vanjskog zida od Porotherm 25 S sa kosim krovom;
WIENERBERGER d.o.o.
WIENERBERGER d.o.o.
Proizvodi su dostupni u cijeloj Hrvatskoj.
Izdvajamo

Izdvojeni proizvodi